Huurverlaging

In een aantal gevallen kunt u (een eenmalige) huurverlaging aanvragen. Op deze pagina leest u hier meer over.

Eenmalige huurverlaging 2021


Huurders van een sociale huurwoning met een hoge netto huur en een laag inkomen hebben recht op een eenmalige huurverlaging in 2021. Dit heeft de regering besloten.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging 2021?
Of u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging in 2021, is afhankelijk van:

  • de netto huurprijs die u betaalt
  • uw gezamenlijk inkomen
  • de samenstelling van uw huishouden

Hier leest u meer informatie en ziet u of u in aanmerking komt.

Het gezamenlijk inkomen is het bruto inkomen van alle bewoners van 18 jaar of ouder die samen met u huishouden vormen. Het inkomen van kinderen of pleegkinderen ouder dan 27 jaar telt ook mee.

Hoe vraag ik de eenmalige huurverlaging aan?

Inkomen gedaald in 2019
Is uw gezamenlijk inkomen in 2019 gedaald, dan hoeft zelf niets te doen. De belastingdienst heeft aan ons doorgegeven of u met uw gezamenlijk inkomen voldoet aan de voorwaarden en met hoeveel personen u in uw woning woont. U ontvangt uiterlijk 1 april 2021 een brief van ons waarin staat hoeveel huurverlaging u krijgt.

Inkomen gedaald na 1 januari 2020
Is het gezamenlijk inkomen na 1 januari 2020 gedaald én geldt dit lagere inkomen voor de laatste 6 maanden, dan komt u misschien in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging.

Voldoet u aan de voorwaarden?
Dan kunt u via deze link de eenmalige huurverlaging bij ons aanvragen.

Goed om te weten

  • Is uw netto huur lager dan € 633,25? Dan komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging.
  • Huurders in de vrije sector komen niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. Deze eenmalige huurverlaging geldt alleen voor huurders in een sociale huurwoning
Huurverlaging na inkomensdaling en inkomensafhankelijke huurverhoging

Heeft u in 2019 en/of in 2020 een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad en is uw huishoudinkomen daarna gedaald tot onder de grens van € 43.574 ? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor huurverlaging na inkomensdaling en inkomensafhankelijke huurverhoging.

Hoe kan ik een verzoek indienen?
Op de website van de Huurcommissie vindt u hier meer informatie over. Vervolgens kunt u de aanvraag indienen via dit formulier en deze met de daarbij genoemde documenten aan ons toesturen.