Bij ons werken

Een woning is de plek waar je je thuis voelt. In de wijk waar je samenleeft met anderen. Hoe vanzelfsprekend het ook klinkt, voor ons is goed wonen iets om hard aan te werken. Iedere dag weer, met positieve energie en ruimte voor eigen initiatief. Wil jij dat ook? Houd dan deze pagina in de gaten!

Openstaande vacatures

Teamleider Bedrijfsbureau

Voor ons Bedrijfsbureau, onderdeel van de afdeling Vastgoed, zoeken wij een teamleider. Een nieuwe functie met ruimte voor veel eigen invulling. In deze functie bouw je met plezier en trots mee aan goed en betaalbaar wonen voor onze huurders en klanten. Jij bent de brug tussen jouw team en het management van Rijswijk Wonen. Ben jij deskundig op het gebied van vastgoed en heb je graag een coachende en adviserende rol? Werk dan samen met ons mee in Rijswijk als onze:

Teamleider Bedrijfsbureau
(36 uur per week)

Wat ga je doen?
Als teamleider van het Bedrijfsbureau zorg je samen met je collega's dat de processen voor zowel het planmatig onderhoud als het contractonderhoud efficiënt en probleemloos verlopen. Je rapporteert aan de manager Vastgoed en geeft leiding aan 4 medewerkers. Je bent verantwoordelijk voor:

 • De totstandkoming en uitvoering van de meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) en het uitvoeren van het planmatig onderhoud;
 • Het vastleggen van en rapporteren over vastgoeddata en het aanbesteden, afsluiten en het bewaken van onderhoudscontracten;
 • Begeleiden van de medewerkers bedrijfsbureau in de dagelijkse werkzaamheden;
 • Het coördineren en optimaliseren van de dagelijkse werkprocessen;
 • Het vertalen van het onderhouds-, inkoop-, en leveranciersbeleid naar operationele doelstellingen en acties;
 • Het bewaken van de kwaliteit van de producten die door het Bedrijfsbureau zijn opgesteld;
 • De verbinding/afstemming van het werk met de andere teams/afdelingen;
 • De kwaliteit van de cijfers in verschillende interne en externe financiële rapportages;
 • Het schrijven van de investerings- beslisbesluiten voor het managementteam.

Jij bent

 • Gedreven, enthousiast en een aanjager;
 • Doel- en klantgericht, analytisch en zorgvuldig;
 • Initiatiefrijk, toont eigenaarschap en neemt je verantwoordelijkheid;
 • Sparringpartner voor de manager Vastgoed.


Je hebt

 • ❤️ voor de huurder;
 • Kennis van en werkervaring in vastgoedonderhoud en -administratie;
 • Ervaring op het gebied van onderhouds- en inkoopbeleid en leveranciersmanagement;
 • Aantoonbare advies- en coachende vaardigheden;
 • Minimaal een relevant HBO-diploma op technisch/facilitair vlak en 5 of meer jaar werkervaring in de onderhoudssector.

Goed om te weten, om bij ons te komen werken is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.

Je krijgt

 • Een ontzettend fijne werkomgeving (kantoor in The Lobby nabij station Rijswijk) met gemotiveerde collega's;
 • Diverse opleidingsmogelijkheden om jezelf op persoonlijk en professioneel vlak verder te blijven ontwikkelen;
 • Een baan voor 36 uur per week met flexibele arbeidstijden;
 • De mogelijkheid om hybride (kantoor/thuis) te werken en een Arbovoorzieningenbudget van
 • € 500,- om je werkplek thuis te kunnen inrichten;
 • Een goed salaris in schaal J of K van de CAO Woondiensten (min € 3.876,- en max € 5.765,- bruto per maand);
 • Een tijdelijk dienstverband voor de duur van 1 jaar met de insteek deze om te zetten naar een vast dienstverband;
 • Pensioen volgens CAO Woondiensten;
 • Een laptop/tablet, mobiele telefoon en een werkplek met zit/sta bureau;
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten. Als je met het ov reist, vergoeden wij de kosten volledig. Fiets je liever? Dan belonen we je gefietste kilometers. Wij zijn groot voorstander van duurzame activiteiten;
 • Een 'Vol Energie (Vitaliteits)budget' van € 350,- per jaar;
 • Echt goede koffie en dagelijks fruit.


Interesse?
Bouw jij samen met ons mee aan beter wonen als onze nieuwe teamleider Bedrijfsbureau? Niet wachten, maar direct solliciteren! Steiger B verzorgt voor ons de werving en selectie. Stuur jouw curriculum vitae en motivatie via het online sollicitatieformulier op de website www.steigerb.nl. Dat kan tot en met woensdag 7 september.

Wil je eerst nog iets meer weten? Neem contact op met Yvonne Koning via yvonne@steigerb.nl of 06 1140 7995.

Lid Raad van Commissarissen profiel Financiën

Voor de Raad van Commissarissen van Rijswijk Wonen zijn wij op zoek naar een scherpe toezichthouder met financiële expertise en kennis van ICT en digitalisering.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Rijswijk Wonen bestaat uit vijf leden. Hiervan zijn twee leden benoemd op voordracht van de Bewonersvereniging Rijswijk (BVR). De RvC fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. Daarnaast fungeert de RvC als werkgever van de directeur-bestuurder.

Er ontstaan op korte termijn twee vacatures binnen de RvC van Rijswijk Wonen:

 • Een commissaris met profiel Financiën, met kennis van ICT en digitalisering
 • Een huurderscommissaris met profiel Volkshuisvesting, met affiniteit met wonen en zorg

Gelet op de samenstelling van de Raad van Commissarissen is bij voorkeur minimaal één van de kandidaten een vrouw en heeft één van de kandidaten binding met het werkgebied. De raad wil breed de diversiteit binnen haar team vergroten en nodigt daarbij ook nadrukkelijk jonge en minder ervaren toezichthouders of toezichthouders met een niet westerse achtergrond uit om te reageren.

Bewonersvereniging Rijswijk
Huurdersorganisatie Bewonersvereniging Rijswijk (BVR) behartigt de collectieve belangen van alle huurders van Rijswijk Wonen. Het bestuur bestaat uit zeven huurders. De BVR vertegenwoordigt de huurders in overlegsituaties met Rijswijk Wonen en andere gesprekspartners, op elk niveau.

Lid Raad van Commissarissen profiel Financiën
Deze kandidaat wordt lid van de auditcommissie en is op termijn voorzitter van de auditcommissie.

Voor dit profiel zoeken wij een kandidaat die:

 • een financiële achtergrond meebrengt, bij voorkeur vanuit de corporatiesector;
 • gewend is te werken in een complex bestuurlijke omgeving met interne en externe stakeholders;
 • kennis en ervaring heeft met vraagstukken rondom bedrijfsvoering, (her)financiering en de financiële continuïteit;
 • kennis heeft van en inzicht in financiële eisen en regels, onder meer op het terrein van (jaar)verslaglegging, financieel beheer, fiscaliteit, treasury en beleggingen;
 • een stevig gevoel heeft voor financiële risico’s, ruime ervaring met risicomanagement, alsmede het beoordelen van investeringsbeslissingen;
 • een scherpe en daadkrachtige gesprekspartner is voor de externe accountant en rol kan innemen in de auditcommissie;
 • kennis heeft van ICT en digitalisering;
 • bij voorkeur bestuurlijke ervaring heeft in combinatie met toezichthoudende kwaliteiten.

Reactie en procedure
Bent u die scherpe toezichthouder met financiële expertise en kennis van ICT en digitalisering? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. Anna Ermers, telefoon (035) 543 00 88, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr 39286. Klik hier voor de volledige vacature en profielschets.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

Huurderscommissaris met profiel Volkshuisvesting

Voor de Raad van Commissarissen van Rijswijk Wonen zijn wij op zoek naar een bevlogen huurderscommissaris met kennis van volkshuisvesting en affiniteit met wonen en zorg.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Rijswijk Wonen bestaat uit vijf leden. Hiervan zijn twee leden benoemd op voordracht van de Bewonersvereniging Rijswijk (BVR). De RvC fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. Daarnaast fungeert de RvC als werkgever van de directeur-bestuurder.

Er ontstaan op korte termijn twee vacatures binnen de RvC van Rijswijk Wonen:

 • Een huurderscommissaris met profiel Volkshuisvesting, met affiniteit met wonen en zorg
 • Een commissaris met profiel Financiën, met kennis van ICT en digitalisering

Gelet op de samenstelling van de Raad van Commissarissen is bij voorkeur minimaal één van de kandidaten een vrouw en heeft één van de kandidaten binding met het werkgebied. De raad wil breed de diversiteit binnen haar team vergroten en nodigt daarbij ook nadrukkelijk jonge en minder ervaren toezichthouders of toezichthouders met een niet westerse achtergrond uit om te reageren.

Bewonersvereniging Rijswijk
Huurdersorganisatie Bewonersvereniging Rijswijk (BVR) behartigt de collectieve belangen van alle huurders van Rijswijk Wonen. Het bestuur bestaat uit zeven huurders. De BVR vertegenwoordigt de huurders in overlegsituaties met Rijswijk Wonen en andere gesprekspartners, op elk niveau.

Huurderscommissaris met profiel Volkshuisvesting
Voor dit profiel zoeken wij een kandidaat die:

 • visie heeft op de volkshuisvesting en de (toekomstige) rol van de corporatie in de samenleving;
 • op de hoogte is van de maatschappelijke opgaven in het werkgebied, zoals kwetsbare doelgroepen en ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg;
 • kennis heeft van en/of ervaring heeft met woon- en volkshuisvestelijke vraagstukken en de complexiteit van het maatschappelijk en politiek speelveld goed weet te duiden;
 • oprecht betrokken en geïnteresseerd is in wat bij bewoners en woningzoekenden speelt en begrip heeft voor de verwachtingen die zij hebben;
 • goed de huurdersinvalshoek binnen de RvC kan verwoorden;
 • een brede maatschappelijke belangstelling heeft en bij voorkeur bekend is met de regio en/of het werkgebied van Rijswijk Wonen.

Reactie en procedure
Bent u die bevlogen huurderscommissaris met kennis van volkshuisvesting en affiniteit met wonen en zorg? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. Anna Ermers, telefoon (035) 543 00 88, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr 39285. Klik hier voor de volledige vacature en profielschets.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.Bekijk hier een filmpje over werken bij een corporatie.

Leesvoer om ons alvast een beetje te leren kennen
Jouw ontwikkeling staat bij ons voorop