Bij ons werken

Een woning is de plek waar je je thuis voelt. In de wijk waar je samenleeft met anderen. Hoe vanzelfsprekend het ook klinkt, voor ons is goed wonen iets om hard aan te werken. Iedere dag weer, met positieve energie en ruimte voor eigen initiatief. Wil jij dat ook? Houd dan deze pagina in de gaten!

Openstaande vacatures

Opzichter Wonen

Bouwen aan steeds beter wonen; dat is waar we voor staan. De komende jaren investeren we flink in vernieuwen, verbeteren en verduurzamen. Onze huidige Opzichter Wonen schuift intern door naar de afdeling Vastgoed en daarom zoek wij voor onze afdeling Wonen een Opzichter Wonen voor 36 uur per week.

Wat ga jij doen?
Goed wonen begint bij een huis dat technisch in orde is. Jouw focus ligt op het reparatie- en mutatieonderhoud. Jij behandelt de complexere reparatieverzoeken, voert hiervoor de technische inspecties uit en je beoordeelt welke reparaties of werkzaamheden nodig zijn om de woning in de juiste en gewenste staat op te leveren. Je werkt hierbij nauw samen met onze aannemers. Je bent hun eerste aanspreekpunt, zorgt voor kwaliteitscontroles en evalueert samen met hen de (contact) afspraken en de uitvoering van de reparaties en mutaties. Ook ben jij het aanspreekpunt voor onze huurders als het gaat over technische zaken waaronder veranderingen die een huurder zelf wil aanbrengen in de woning. Jij vindt het leuk om in gesprek met de huurder de beste oplossing voor een probleem te vinden en weet hierin maatwerk toe te passen. Je kent hun belang en wilt dat ze tevreden zijn. Zo draag je bij aan een klantgerichte dienstverlening! Daarnaast behandel je binnenkomende klachten en vertegenwoordig je Rijswijk Wonen bij een huurcommissie- of rechtszaak. En ja de administratie moet natuurlijk ook gedaan worden. Je draait je hand niet om voor het opvragen van offertes, controleren van facturen, bewaken van openstaande opdrachten, noteren van gemaakte afspraken et cetera.

Jij bent

 • In het bezit van een technische MBO/HBO diploma;
 • Dienstverlenend, open en kritisch;
 • Iemand met een plezierige, positieve communicatiestijl (zowel mondeling als schriftelijk);
 • Sterk in plannen, organiseren en je weet goed om te gaan met deadlines;
 • Besluitvaardig en hebt overtuigingskracht; je staat stevig in je schoenen;
 • Iemand met 3 tot 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie binnen de vastgoedbranche;
 • Leergierig en hebt kennis opgedaan op het gebied van bouwbesluiten, asbest, legionella, brandbeveiliging en energielabels;
 • Iemand die goed overweg kan met verschillende ICT-systemen;
 • Iemand die beschikt over een VCA vol certificaat of bereid is dit op korte termijn te behalen.
Goed om te weten: om bij ons te komen werken is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.

Je krijgt
 • Een ontzettend fijne en open werkomgeving (kantoor in The Lobby nabij station Rijswijk) met gemotiveerde collega's;
 • Diverse opleidingsmogelijkheden om jezelf op persoonlijk en professioneel vlak verder te blijven ontwikkelen;
 • Een loopbaanontwikkelingsbudget van € 900,- per jaar op basis van een fulltime dienstverband.
 • Een baan voor 36 uur per week met flexibele arbeidstijden;
 • De mogelijkheid om hybride (kantoor/thuis) te werken, een Arbovoorzieningenbudget van € 500,- om je werkplek thuis te kunnen inrichten en een thuiswerkvergoeding;
 • Een goed salaris in schaal G van de CAO woondiensten (min € 3.022,- / max € 3.700,- op basis van fulltime);
 • Een tijdelijk dienstverband voor de duur van 1 jaar met de insteek deze om te zetten naar een vast dienstverband;
 • Pensioen volgens CAO Woondiensten;
 • Een laptop/tablet, mobiele telefoon en een werkplek met zit/sta bureau;
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten Als je met het ov reist, vergoeden wij de kosten volledig. Fiets je liever? Dan belonen we je gefietste kilometers. Wij zijn groot voorstander van duurzame activiteiten;
 • Een 'Vol Energie (Vitaliteits)budget' van € 350,- per jaar;
 • Echt goede koffie en dagelijks fruit.


Interesse
Ben jij die proactieve Opzichter Wonen? Niet wachten, maar direct solliciteren! De werving en selectie wordt verzorgd door CorpoMission. Stuur jouw curriculum vitae met motivatie voor 14 juli naar info@corpomission.nl. Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Lieneke Verberne (manager Wonen) via 070 - 33 64 200. Voor alle overige informatie neem contact op met Tom Versteege via 088 - 26 66 888.

De vacature staat zowel intern als extern uit en bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Lid Raad van Commissarissen profiel Financiën

Voor de Raad van Commissarissen van Rijswijk Wonen zijn wij op zoek naar een scherpe toezichthouder met financiële expertise en kennis van ICT en digitalisering.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Rijswijk Wonen bestaat uit vijf leden. Hiervan zijn twee leden benoemd op voordracht van de Bewonersvereniging Rijswijk (BVR). De RvC fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. Daarnaast fungeert de RvC als werkgever van de directeur-bestuurder.

Er ontstaan op korte termijn twee vacatures binnen de RvC van Rijswijk Wonen:

 • Een commissaris met profiel Financiën, met kennis van ICT en digitalisering
 • Een huurderscommissaris met profiel Volkshuisvesting, met affiniteit met wonen en zorg

Gelet op de samenstelling van de Raad van Commissarissen is bij voorkeur minimaal één van de kandidaten een vrouw en heeft één van de kandidaten binding met het werkgebied. De raad wil breed de diversiteit binnen haar team vergroten en nodigt daarbij ook nadrukkelijk jonge en minder ervaren toezichthouders of toezichthouders met een niet westerse achtergrond uit om te reageren.

Bewonersvereniging Rijswijk
Huurdersorganisatie Bewonersvereniging Rijswijk (BVR) behartigt de collectieve belangen van alle huurders van Rijswijk Wonen. Het bestuur bestaat uit zeven huurders. De BVR vertegenwoordigt de huurders in overlegsituaties met Rijswijk Wonen en andere gesprekspartners, op elk niveau.

Lid Raad van Commissarissen profiel Financiën
Deze kandidaat wordt lid van de auditcommissie en is op termijn voorzitter van de auditcommissie.

Voor dit profiel zoeken wij een kandidaat die:

 • een financiële achtergrond meebrengt, bij voorkeur vanuit de corporatiesector;
 • gewend is te werken in een complex bestuurlijke omgeving met interne en externe stakeholders;
 • kennis en ervaring heeft met vraagstukken rondom bedrijfsvoering, (her)financiering en de financiële continuïteit;
 • kennis heeft van en inzicht in financiële eisen en regels, onder meer op het terrein van (jaar)verslaglegging, financieel beheer, fiscaliteit, treasury en beleggingen;
 • een stevig gevoel heeft voor financiële risico’s, ruime ervaring met risicomanagement, alsmede het beoordelen van investeringsbeslissingen;
 • een scherpe en daadkrachtige gesprekspartner is voor de externe accountant en rol kan innemen in de auditcommissie;
 • kennis heeft van ICT en digitalisering;
 • bij voorkeur bestuurlijke ervaring heeft in combinatie met toezichthoudende kwaliteiten.

Reactie en procedure
Bent u die scherpe toezichthouder met financiële expertise en kennis van ICT en digitalisering? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. Anna Ermers, telefoon (035) 543 00 88, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr 39286. Klik hier voor de volledige vacature en profielschets.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

Huurderscommissaris met profiel Volkshuisvesting

Voor de Raad van Commissarissen van Rijswijk Wonen zijn wij op zoek naar een bevlogen huurderscommissaris met kennis van volkshuisvesting en affiniteit met wonen en zorg.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Rijswijk Wonen bestaat uit vijf leden. Hiervan zijn twee leden benoemd op voordracht van de Bewonersvereniging Rijswijk (BVR). De RvC fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. Daarnaast fungeert de RvC als werkgever van de directeur-bestuurder.

Er ontstaan op korte termijn twee vacatures binnen de RvC van Rijswijk Wonen:

 • Een huurderscommissaris met profiel Volkshuisvesting, met affiniteit met wonen en zorg
 • Een commissaris met profiel Financiën, met kennis van ICT en digitalisering

Gelet op de samenstelling van de Raad van Commissarissen is bij voorkeur minimaal één van de kandidaten een vrouw en heeft één van de kandidaten binding met het werkgebied. De raad wil breed de diversiteit binnen haar team vergroten en nodigt daarbij ook nadrukkelijk jonge en minder ervaren toezichthouders of toezichthouders met een niet westerse achtergrond uit om te reageren.

Bewonersvereniging Rijswijk
Huurdersorganisatie Bewonersvereniging Rijswijk (BVR) behartigt de collectieve belangen van alle huurders van Rijswijk Wonen. Het bestuur bestaat uit zeven huurders. De BVR vertegenwoordigt de huurders in overlegsituaties met Rijswijk Wonen en andere gesprekspartners, op elk niveau.

Huurderscommissaris met profiel Volkshuisvesting
Voor dit profiel zoeken wij een kandidaat die:

 • visie heeft op de volkshuisvesting en de (toekomstige) rol van de corporatie in de samenleving;
 • op de hoogte is van de maatschappelijke opgaven in het werkgebied, zoals kwetsbare doelgroepen en ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg;
 • kennis heeft van en/of ervaring heeft met woon- en volkshuisvestelijke vraagstukken en de complexiteit van het maatschappelijk en politiek speelveld goed weet te duiden;
 • oprecht betrokken en geïnteresseerd is in wat bij bewoners en woningzoekenden speelt en begrip heeft voor de verwachtingen die zij hebben;
 • goed de huurdersinvalshoek binnen de RvC kan verwoorden;
 • een brede maatschappelijke belangstelling heeft en bij voorkeur bekend is met de regio en/of het werkgebied van Rijswijk Wonen.

Reactie en procedure
Bent u die bevlogen huurderscommissaris met kennis van volkshuisvesting en affiniteit met wonen en zorg? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. Anna Ermers, telefoon (035) 543 00 88, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr 39285. Klik hier voor de volledige vacature en profielschets.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.Bekijk hier een filmpje over werken bij een corporatie.

Leesvoer om ons alvast een beetje te leren kennen
Jouw ontwikkeling staat bij ons voorop