Wij zijn Rijswijk Wonen

Al ruim een eeuw werken we aan beter wonen in Rijswijk. Een woning is zo veel meer dan een huis of appartement. Het is de plek waar je je thuis voelt. Waar je tot rust komt. In de wijk waar je samenleeft met anderen. Hoe vanzelfsprekend het ook klinkt, voor ons is goed wonen iets om hard aan te werken. Iedere dag weer, met veel positieve energie. Voor 2021-2025 hebben we stevige ambities!

Hoe wij wonen beter maken

Gewoon, door echt aandacht te geven aan wat er leeft en speelt onder bewoners. Iedereen heeft een eigen situatie, een eigen verhaal. En dát staat bij ons centraal. Wat hebben huurders nodig om zich thuis te voelen en hoe kunnen wij daaraan bijdragen?

Lees hier ons volledige koersplan

Hier staan wij voor
Wij bieden goed en betaalbaar wonen voor mensen die elders op de vrije huur- of koopmarkt niet kunnen slagen. Dat gaat verder dan de woning alleen. Als zichtbare en lokaal verbonden partner bouwen wij mee aan een sterk Rijswijk.

Hier gaan we voor
Bij ons staat de mens en zijn situatie centraal. Onze producten en dienstverlening stemmen we daar zo goed mogelijk op af. Deze variatie en flexibiliteit kunnen we bieden omdat we naar buiten gericht zijn. We staan in verbinding met onze huurders en omgeving. We zijn ‘gewoon’ dichtbij, zichtbaar en aanspreekbaar en luisteren met aandacht en begrip naar wat nodig is. Samen gaan we op zoek naar een passende oplossing.

Onze doelgroep en ons werkgebied
Voor hun werken wij Wij zijn er voor iedereen die in Rijswijk wil wonen en een inkomen heeft binnen de inkomensgrenzen voor onze woningen. We zijn er ook voor mensen met een urgente huisvestingsvraag. En voor mensen met een middeninkomen. De balans tussen de verschillende groepen en daarbij passende woningen en huurprijzen laten we bepalen door de vraag vanuit de markt. Daar stemmen we onze woningopgave op af.

Hier werken wij
We werken in de regionale woningmarkt Haaglanden, waarbij we ons vooral richten op Rijswijk. Wanneer daar behoefte aan is, dragen we ook bij aan de woningvraag buiten de grenzen van de gemeente Rijswijk. We letten er dan wel op dat deze gebieden goed bereikbaar en te beheren zijn voor ons.

Organisatiestructuur
Het beheren van ruim 6.000 woningen is best een klus. Daarom hebben we een heldere structuur in de organisatie. Zo kunnen we zo goed mogelijk voor onze huurders aan de slag.


Onze directeur-bestuurder is Rob van den Broeke
Aan het hoofd van onze organisatie staat de directeur-bestuurder. Sinds 1 september 2019 is dat Rob van den Broeke. Hij is verantwoordelijk voor onze regels en afspraken. Hij zorgt er ook voor dat Rijswijk Wonen goed werkt. En hij geeft leiding aan de managers en medewerkers.

Binnen en buiten de organisatie kijken mensen met ons mee
Binnen de organisatie kijkt de raad van commissarissen (RvC) mee. Buiten de organisatie zijn dat de minister van binnenlandse zaken, de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Zo zorgen we samen voor een beter systeem.

Ons managementteam bestaat uit drie mensen
Onze organisatie bestaat uit verschillende teams en afdelingen. Die vallen onder een van onze drie managers:

  • Manager Wonen - Lieneke Verberne
  • Manager Projecten - Martin Luten
  • Manager Bedrijfsvoering - Gijs Diemel

Bekijk hier het schema van de organisatie

Samenwerking met huurders en partners

Wij werken graag samen met onze huurders en partners. Huurders kennen hun omgeving het beste. Daarom overleggen wij op verschillende manieren met hen. We werken ook samen met partners zoals de gemeente Rijswijk en Den Haag, maatschappelijke organisaties en andere woningcorporaties.

We werken veel samen met de gemeente Rijswijk om onze plannen goed te regelen. Zo maken we bijvoorbeeld 'prestatieafspraken' over woningen die we gaan bouwen en onderhouden, en hoe we de huur betaalbaar houden. Eind 2018 hebben we afspraken getekend voor 2019-2022. We werken samen aan het 'uitbreiden, verbeteren en verduurzamen van sociaal wonen in Rijswijk'. Bent u al nieuwsgierig? U leest hier de afspraken die we maakten. We hopen dat u het net zulke mooie plannen vindt als wij.

Via Sociale Verhuurders Haaglanden werken we samen met andere corporaties
Rijswijk Wonen is deel van de Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH). Samen met de andere 15 corporaties in Haaglanden werken we samen aan het verdelen van woningen. We zijn ook constant bezig met het verbeteren van onze plannen en afspraken. Zo wordt omgeving Haaglanden voor alle huurders beter.