Aan de Karel Doormanlaan gaan wij 48 nul-op-de-meter eengezinswoningen en 8 microwoningen (tiny houses) realiseren. De woningen komen te staan op de locatie waar nu een school en 50 portiekwoningen staan. Deze gebouwen gaan we slopen om plaats te maken voor de nieuwbouw.

De woningen

Alle woningen zijn sociale huurwoningen. De eengezinswoningen zijn geschikt voor minimaal 3-persoonshuishoudens. Elke woning heeft een voor- en achtertuin en een eigen berging. De tiny houses zijn geschikt voor 1 en 2-persoonshuishoudens.

Nul-op-de-meter
De eengezinswoningen worden ‘nul-op-de-meter’. Dat betekent dat de woningen geen gas gebruiken, alleen elektriciteit. De woningen wekken gemiddeld net zoveel energie op als ze gebruiken, onder meer door zonnepanelen op het dak. Hiermee geven we invulling aan onze ambitie dat al onze woningen voor 2050 gasloos zijn.

Parkeren aan de weg
De nieuwe bewoners gaan in de openbare ruimte parkeren. Rondom de woningen worden extra parkeerplaatsen aangelegd. Hiermee voldoen we aan de parkeernorm van de gemeente Rijswijk.

Veel aandacht voor groen
De uitgangspunten voor het groen in de nieuwe buurt zijn hetzelfde als voor de herinrichting van de Karel Doormanlaan. De buurt is en blijft groen. Deze plannen vindt u op de website van de gemeente Rijswijk.

Wijziging bestemmingsplan
Ons plan past binnen de gestelde kaders van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in het bestemmingsplan van Te Werve. Het ontwerpwijzigingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage. Door middel van de publicatie in de Staatscourant en in Rijswijk Regel Recht wordt bekend gemaakt wanneer het plan ter inzage ligt en hoe dit ingezien kan worden. Iedereen kan gedurende deze periode het plan bekijken en desgewenst een zienswijze indienen.

Sloop van de portiekwoningen en school
De sloop gebeurt in twee fasen. Eerst slopen we de portiekwoningen, daarna de school. Vanaf 1 juli tot het einde van dit jaar voeren we de volgende werkzaamheden uit:

  • Terrein afzetten fase 1: vanaf 1 juli plaatsen we hekken rondom het terrein waar de portiekwoningen staan. Ook rooien we een aantal bomen ter voorbereiding op het archeologisch onderzoek dat plaats gaat vinden.
  • Terrein afzetten fase 2: wanneer we het terrein rondom de school (inclusief de Generaal Vetterstraat) afzetten, is nog niet bekend. Hierover zijn we in overleg met de gemeente Rijswijk.
  • Archeologisch onderzoek: rondom de gebouwen worden sleuven gegraven voor archeologisch onderzoek.
  • Asbest: voor we de gebouwen slopen, wordt eerst het aanwezige asbest verwijderd.
  • Sloop: als het asbest weg is, slopen we de gebouwen.
  • Bodem saneren: we laten de bodem saneren zodat de nieuwe woningen op schone grond komen te staan.

Aankomende maanden informeren wij de omwonenden met nieuwsbrieven
over de details van de werkzaamheden.

Verhuur
We verhuren de woningen te zijner tijd via www.woonnet-haaglanden.nl. Om in aanmerking te komen, moet u als woningzoekende ingeschreven staan bij Woonnet Haaglanden. Wanneer we starten met de verhuur is nog niet bekend. Houd hiervoor onze website in de gaten.

Nieuwsbrief voor omwonenden
#1 - juni 2020

Impressies eengezinswoningen
Impressies tiny houses