Klacht of compliment

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Onze medewerkers doen hun best om u te helpen. Bent u toch ontevreden? Laat het ons dan weten zodat we het samen kunnen oplossen. Vul onderstaand formulier in om uw klacht bij ons te melden.

Klacht of compliment?

Wilt u een klacht bij ons indienen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier en vul deze zo volledig mogelijk in. Heeft u een compliment? Dan horen we dat ook graag. Stuur een mail naar info@rijswijkwonen.nl.


Soorten klachten en procedure


Reparatieverzoek
U kunt een reparatieverzoek direct melden via deze link of via telefoonummer (070) 33 64 200. Heeft u vragen over een reeds gemelde reparatie? Bel dan ook met (070) 33 64 200.

Problemen met de buren
Probeer er eerst samen uit te komen. Is een gesprek met de buren niet mogelijk of levert het niets op? Dan kunt u de hulp van Buurtbemiddeling inroepen. Komt u er dan nog niet uit? Dien dan een overlastklacht bij ons in via deze link.

Klacht over de huurprijs, onderhoud
Bent u niet tevreden over het onderhoud aan uw woning, de verhoging van de huurprijs of de hoogte van der servicekosten? Neem dan eerst contact met ons op. Wij zoeken dan samen naar een oplossing. Komen we er met elkaar niet uit? Dan kunt u bij de Huurcommissie terecht.

Klacht over Rijswijk Wonen
Bent u niet tevreden over een medewerker van Rijswijk Wonen? Bespreek dit dan eerst met de betreffende medewerker. Wij geven onze medewerkers graag de kans om het eerst zelf op te lossen. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een officiële klacht indienen door het formulier op deze pagina in te vullen. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland.

Klacht over het woonruimteverdeling
De woningcorporaties en Woonnet-Haaglanden doen hun best om voor u als woningzoekende het zoeken en vinden van een woning zo goed en makkelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat er een fout gemaakt is en dat u daardoor benadeeld bent. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie.

Lopende klacht of niet eens hoe wij het hebben opgelost?