Klacht of compliment

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze service. Onze medewerkers doen hun best om u te helpen. Bent u toch ontevreden? Laat het ons dan weten. Dan kunnen we het samen oplossen. Kijk eerst of uw klacht onder een van de onderstaande klachten hoort. Staat uw soort klacht er niet bij? Vul dan het formulier onder aan de pagina in om uw klacht bij ons te melden. Heeft u een compliment? Ook dat horen we graag!

Reparatie aanvragen

U kunt een reparatie direct aanvragen via deze link of via telefoonnummer (070) 33 64 200. Heeft u vragen over een reparatie die u al eerder meldde? Bel dan ook met (070) 33 64 200.

Problemen met de buren oplossen

Probeer er eerst samen uit te komen. Is een gesprek met de buren niet mogelijk of levert het niets op? Dan kunt u de hulp van Buurtbemiddeling inroepen. Komt u er dan nog niet uit? Dien dan een overlastklacht bij ons in via deze link.

Klacht over de huurprijs en/of onderhoud
Wij willen wonen bij Rijswijk Wonen voor iedereen zo fijn mogelijk maken. Bent u niet tevreden over het onderhoud aan uw woning, de verhoging van de huurprijs of de hoogte van de servicekosten? Neem dan eerst contact met ons op via (070) 33 64 200 of vul onderstaand formulier in. Wij zoeken dan samen naar een oplossing. Komen we er met elkaar niet uit? Dan kunt u bij de Huurcommissie terecht.
Klacht over Rijswijk Wonen indienen

Bent u niet tevreden over een medewerker van Rijswijk Wonen? Bespreek dit dan eerst met de betreffende medewerker. Wij geven onze medewerkers graag de kans om het eerst zelf op te lossen. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een officiële klacht indienen door het formulier op deze pagina in te vullen. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland.

Klacht over het woonruimteverdeling indienen

Het zoeken en vinden van een woning kan lastig zijn. De woningcorporaties en Woonnet Haaglanden willen dat dit zo goed en makkelijk mogelijk gaat. Maar soms gaat er helaas toch iets fout. Vindt u dat we een fout hebben gemaakt? Laat het ons weten via (070) 33 64 200 of door onderstaand formulier in te vullen. We doen ons best om samen een oplossing te vinden. Komen we er samen niet uit? Dan stuurt u uw klacht naar de onafhankelijke Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden (RKWH).

Staat uw klacht er niet bij?

Vul dan het contactformulier in om uw klacht in te dienen.

Lopende klacht of niet eens hoe wij het hebben opgelost?