Huurverhoging

Uitstel van huurverhoging
Rijswijk Wonen verhoogt elk jaar per 1 juli de huur. Dit jaar laten we de nieuwe huurprijs pas per 1 oktober 2022 ingaan. Dat geeft wat meer lucht. Onze huurders krijgen hierover een brief.
Voor bedrijfspanden en niet-woningen zoals garages, parkeerplaatsen en bergingen gaat de huurverhoging wel per 1 juli 2022 in.

Geen huurverhoging
Als uw woning wordt gerenoveerd, of officieel 'in onderzoek' is, krijgt u dit jaar géén huurverhoging. Als dat voor u geldt, ontvangt u daarover een brief.
Ook als u tussen 1 januari en 1 oktober 2022 een huurcontract bij ons tekent, of als u vorig jaar een huurverlaging toegekend hebt gekregen, krijgt u dit jaar geen huurverhoging.