Huurverhoging, huurverlaging en huurbevriezing

Alle huurders betalen aan Rijswijk Wonen een maandelijkse huur. Ieder jaar verhogen wij (in de meeste gevallen) dit bedrag per 1 juli. Dit jaar wijken we hier van af en stellen de jaarlijkse huurverhoging voor woningen uit naar 1 oktober 2020. In een aantal gevallen kunt u huurverlaging of huurbevriezing aanvragen. Op deze pagina leest u hier meer over.

Huurverhoging

Alle huurders betalen aan Rijswijk Wonen een maandelijkse huur die jaarlijks per 1 juli wordt verhoogd. Dit jaar stellen wij de geplande huurverhoging van 1 juli uit tot 1 oktober 2020.

Huurverhoging uitgesteld naar 1 oktober
Vanwege de coronacrisis komen wij onze huurders tegemoet. We stellen de jaarlijkse huurverhoging van 1 juli voor alle woningen uit naar 1 oktober 2020. De huur van bedrijfsruimten, bergingen en parkeerplaatsen/garages wordt wel verhoogd per 1 juli.
Huurders zijn hier eind april via een brief over geïnformeerd en in juli ontvingen zij de brieven waarin staat wat hun nieuwe huurprijs wordt vanaf 1 oktober.

Percentage huurverhoging
Wij verhogen de huren van de woningen per 1 oktober 2020 met 2,6%, dat is gelijk aan het inflatiepercentage. We sluiten hierbij aan bij de landelijke afspraken uit het zogenoemde 'Sociaal Huurakkoord' gemaakt door de Woonbond en Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties.

Huurverhoging bedrijfsruimten, bergingen en parkeerplaatsen/garages
De huur van deze overige ruimten wordt wel verhoogd per 1 juli. Huurders hebben daarover eind april een brief ontvangen. De huurverhoging van bergingen, parkeerplaatsen en garages bedraagt 2,6%. De huurverhoging van bedrijfsruimten sluit aan bij de landelijke Consumentenprijsindex (CPI) van 2,8%. Het kan afwijken wanneer in de huurovereenkomst een ander percentage is afgesproken.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging
Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u bezwaar maken. Download hiervoor het formulier op de website van de Huurcommissie. Het ingevulde formulier en de gevraagde bijlagen stuurt u vervolgens naar Rijswijk Wonen. Uw bezwaar moet voor 1 augustus bij ons binnen zijn.

Veelgestelde vragen

Ik krijg geen 2,6% maar 6,6% huurverhoging, hoe kan dit?
Net zoals voorgaande jaren voeren we een inkomensafhankelijke huurverhoging door. Huurders met een inkomen boven de € 42.436 krijgen een huurverhoging van 6,6% (2,6% inflatie + 4%).

Huurverlaging

Er zijn twee situaties waarbij u mogelijk in aanmerking komt voor huurverlaging. Hieronder lichten we beide situaties toe.

Situatie 1: Huurverlaging bij laag inkomen en huur hoger dan € 737,14

Is de huur van uw woning hoger dan € 737,14. Dan kunt u in aanmerking komen voor huurverlaging als:

 1. De huur te hoog is voor uw inkomen;
 2. U minimaal 6 maanden deze woning huurt én;
 3. Het aantal personen uit uw huishouden past bij de grootte van de woning.
In dit overzicht ziet u wanneer uw huur te hoog is voor uw inkomen (PDF)


Hoe vraag ik huurverlaging aan?
1. Stuur een email of brief naar Rijswijk Wonen
2. Geef een reden voor de huurverlaging, bijvoorbeeld:

 • Mijn inkomen is minder geworden.
 • Het inkomen van mij van mij of van mijn partner is gestopt.
 • Ik of mijn partner is kortgeleden met pensioen gegaan.
 • Anders, ……..

3. Stuur een uittreksel mee (BRP) met alle personen die op uw adres staan ingeschreven, zodat wij kunnen zien wie er bij u wonen.
4. Stuur uw inkomstenverklaring mee van u en uw partner of medehuurder, bestaande uit:

 • Recent formulier inkomensverklaring via de Belastingdienst (IBRI) Inkomstenverklaring.
 • Drie recente loonstroken of uitkeringsspecificaties.
Situatie 2: Terugvragen inkomens afhankelijke huurverhoging bij inkomensdaling

​​​​​​Heeft u de afgelopen jaren een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad en is uw huishoudinkomen gedaald tot onder de € 42.436? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor het terugdraaien van deze inkomensafhankelijke huurverhoging.

Hoe vraag ik inkomens afhankelijke huurverhoging terug?
Op de website van de Huurcommissie vindt u meer informatie over het terugvragen. Vervolgens kunt u de aanvraag doen via dit formulier en deze met de daarbij genoemde documenten aan ons toesturen.

Andere situaties?

Zijn er andere situaties waarin u denkt dat u in aanmerking komt voor huurverlaging, of heeft u problemen met het betalen van de huur? U kunt altijd bij ons terecht voor meer informatie of u kunt een afspraak maken voor een gesprek om uw situatie met ons te bespreken.

Huurbevriezing

Wanneer de huur te hoog is voor uw inkomen, kunt u huurbevriezing aanvragen. Dat betekent dat de huur voor een jaar niet wordt verhoogd. U kunt dit voor 15 augustus aanvragen, nadat u eind juli de huurverhogingsbrief hebt ontvangen. U kunt in aanmerking komen als:

 1. De huur te hoog is voor uw inkomen;
 2. U minimaal 6 maanden deze woning huurt én;
 3. Het aantal personen uit uw huishouden past bij de grootte van de woning.
In dit overzicht ziet u wanneer uw huur te hoog is voor uw inkomen (PDF)


Hoe vraag ik huurbevriezing aan?
1. Stuur een email of brief naar Rijswijk Wonen
2. Geef een reden voor de huurbevriezing, bijvoorbeeld:

 • Mijn inkomen is minder geworden.
 • Het inkomen van mij van mij of van mijn partner is gestopt.
 • Ik of mijn partner is kortgeleden met pensioen gegaan.
 • Anders, ……..
3. Stuur een uittreksel mee (BRP) met alle personen die op uw adres staan ingeschreven, zodat wij kunnen zien wie er bij u wonen.

4. Stuur uw inkomstenverklaring mee van u en uw partner of medehuurder, bestaande uit:

 • Recent formulier inkomensverklaring via de Belastingdienst (IBRI) Inkomstenverklaring.
 • Drie recente loonstroken of uitkeringsspecificaties.

Andere situaties?
Zijn er andere situaties waarin u denkt dat u in aanmerking komt voor huurbevriezing of heeft u problemen met het betalen van de huur? U kunt altijd bij ons terecht voor meer informatie of u kunt een afspraak maken voor een gesprek om uw situatie met ons te bespreken.