Huurcontract

Als u een woning huurt bij Rijswijk Wonen, tekent u een huurcontract waarin tal van zaken beschreven staan. Hier horen ook algemene huurvoorwaarden bij.

Huurcontract
In het huurcontract staat onder meer per wanneer de huur ingaat en wat de netto huurprijs is per maand. Als u het huurcontract tekent, gaat u ook akkoord met de algemene huurvoorwaarden en de boetetarieven. Deze huurvoorwaarden ontvangt u van ons bij de verhuur van de woning.
Algemene huurvoorwaarden

Wij verwachten van huurders dat zij op een juiste manier omgaan met de woning en de algemene ruimten die bij de woning horen. In de algemene huurvoorwaarden staat gedetailleerd omschreven wat er van huurders (en hun huisgenoten) wordt verwacht en wat u als huurder van Rijswijk Wonen kunt verwachten.