Veelgestelde vragen

De gemeente Rijswijk, woningcorporaties Rijswijk Wonen en Vidomes en gebiedsontwikkelaar Synchroon zetten de komende jaren samen de schouders onder het aantrekkelijker maken van de wijk Te Werve in Rijswijk. Vragen die we hierover krijgen en onze antwoorden verzamelen we op deze pagina. Staat uw vraag er niet bij? Stuur een e-mail naar tewerve@rijswijkwonen.nl. Wij beantwoorden uw e-mail zo snel mogelijk.

Vernieuwing en verbetering van de wijk Te Werve

Wat verstaan jullie onder het vernieuwingsgebied?

Dit is het oostelijke gebied van Te Werve, tussen de Sir Winston Churchilllaan, Generaal Berenschotlaan, Idenburglaan en Van Vollenhovenlaan. Bekijk hier het plangebied. Bekijk hier het plangebied.

Waarom moet de wijk Te Werve verder worden vernieuwd?

Er zijn meerdere redenen:

Verouderde woningen
Een deel van de woningen is verouderd, met name de portiekwoningen van Rijswijk Wonen. Ze hebben enkel glas en slechte ventilatie. Ze zijn niet toekomstbestendig, niet duurzaam en daar klagen ook veel bewoners over.

Verduurzamingsopgave
We hebben een verduurzamingsopgave, net als in de rest van Nederland. Alle woningen moeten in 2050 van het gas af. Onderzoek moet uitwijzen of de bestaande woningen geschikt zijn om te verduurzamen of dat nieuwbouw een betere optie is.

Weinig gevarieerd aanbod
Bewoners die meer gaan verdienen of een huis willen kopen kunnen nu vaak niet in de wijk terecht. Daarom streven we naar meer variatie in de wijk. Naast sociale huurwoningen moeten er ook middeldure huurwoningen en koopwoningen bij komen.

Aantrekkelijker maken
We horen vaak dat mensen ontmoetingsplekken missen in de wijk. Daarom willen we voorzieningen als bijvoorbeeld een buurthuis/kiosk terug brengen. We willen de wijk aantrekkelijker maken door het groen, straten en pleinen te verbeteren.

Gaan er woningen gesloopt worden?

We verwachten dat er woningen van Rijswijk Wonen gesloopt gaan worden. Een deel van de woningen is verouderd. Ze hebben enkel glas en slechte ventilatie. Ze zijn niet toekomstbestendig, niet duurzaam en daar klagen ook veel bewoners over. De eerste fase van de vernieuwing en verbetering van Te Werve Oost bestaat daarom uit het onderzoeken van de staat van de woningen. Er wordt bekeken wat het kost om de woningen te verbeteren en te laten voldoen aan de duurzaamheidseisen. Ook de wens om meer verschillende type woningen te bouwen wordt onderzocht. Wanneer deze onderzoeken klaar zijn, kan er een keuze gemaakt worden en kunnen we meer zeggen over wat er gesloopt en nieuw wordt gebouwd en wat gerenoveerd wordt. In maart/april 2022 is hier meer duidelijkheid over.

Wat voor soort woningen komen er in Te Werve Oost?

De wens is om de wijk gevarieerder te maken. Naast sociale, middeldure huur en koopwoningen geldt dat ook voor het soort woningen. We verwachten zowel gezinswoningen als grote en kleine appartementen en woningen die specifiek voor starters of senioren geschikt zijn. Als de wens er is, kijken we ook of er ruimte is voor bijvoorbeeld een woongroep.

Hoeveel sociale huurwoningen komen er in het nieuwe plan?

Er blijft/komt een groot aantal sociale huurwoningen. Hoeveel precies weten we nu niet. De eerste fase van de vernieuwing van Te Werve Oost bestaat uit het onderzoeken van de staat van de huidige woningen. Pas daarna valt meer te zeggen of en hoeveel er wordt gesloopt en nieuw wordt gebouwd.

Wanneer kunnen we de eerste werkzaamheden verwachten?

De komende 2 jaar zijn we bezig met het maken van een plan. Dat plan maken we samen met bewoners. De eerste werkzaamheden starten dus niet eerder dan in 2024.

Wordt de hele wijk in één keer vernieuwd of gaat dat in stappen per woongebouw?

We weten het nog niet zeker, maar waarschijnlijk in een aantal fasen zodat de buurt leefbaar blijft tijdens de werkzaamheden.

Gaan de woningen van het gas af?

Alle woningen worden (voorbereid op) gasloos. Bij nieuwbouw is dat al verplicht, bij verbeteren/verduurzamen is dat zeker onze wens omdat dit past bij het regeringsbeleid en de verplichting om dit voor 2050 te regelen.

Wat doen jullie met woningen die leegkomen?

Voorlopig worden die gewoon verhuurd. Maar op een gegeven moment worden die alleen nog tijdelijk verhuurd, waarbij we de nieuwe huurders vertellen over de plannen voor de wijk. Als de plannen nog concreter worden, gaan we woningen tijdelijk verhuren zodat we ze bij de vernieuwing bijvoorbeeld beschikbaar hebben als wisselwoning.

Vindt er aan de woningen nu geen onderhoud meer plaats?

Zeker wel, onderhoudsklachten kunt u gewoon melden bij Rijswijk Wonen: https://www.rijswijkwonen.nl/reparatie-melden

Meedenken en meepraten

Hoe krijg ik informatie over de plannen?

U ontvangt van ons een brief wanneer er nieuwe informatie is. U vindt alle informatie over de plannen via www.wonenintewerve.nl. Via deze website kunt u ook uw e-mailadres aan ons doorgeven. Dan krijgt u van ons regelmatig een nieuwsbrief met het laatste nieuws.

Ik wil graag meedenken, hoe kan ik meedoen?

U kunt ons uw mening laten weten door een korte enquête in te vullen op www.wonenintewerve.nl. In november en december 2021 gaan wij langs de deuren van bewoners van Te Werve Oost voor een kort gesprek over de wijk.. Begin volgend jaar starten wij met buurtgesprekken. Tijdens deze gesprekken kunt u langer met ons praten over de kwaliteiten van Te Werve.

Waarover kan ik meepraten en meedenken?

De onderwerpen waarover u kan meepraten en meedenken zijn heel verschillend. U kunt bijvoorbeeld uw mening geven over de woningen, het groen of het parkeren.

Ik woon naast Te Werve Oost. Mag ik ook meepraten?

Jazeker, alle bewoners van heel Te Werve kunnen een korte enquête invullen op www.wonenintewerve.nl en hun mening delen over de toekomst van de wijk.

Ik woon in Te Werve, maar huur niet van Rijswijk Wonen. Mag ik ook meepraten?

Jazeker, alle bewoners van heel Te Werve kunnen een korte enquête invullen op www.wonenintewerve.nl en hun mening delen over de toekomst van de wijk.

Jullie zeggen dat mensen mee mogen denken, maar staat niet alles al lang vast?

Er zijn al wel ideeën over meer ontmoetingsplekken,meer groen en meer en verschillende woningen. Maar dit is geen uitgewerkt plan. Dat maken we met professionals en met uw inbreng. We gaan actief bewoners uit de buurt en mogelijke toekomstige bewoners daarbij betrekken. Uw wensen halen we op als huiswerk voor de ontwerpers. Daarna onderzoeken we of het plan voldoet aan alle wensen. Uiteindelijk moet het een mooie buurt worden, en moet het plan wel financieel haalbaar zijn.

Heeft het voor mij zin om mee te praten en denken als ik niet weet of ik terug kan naar mijn woning?

U weet als bewoner het beste wat er nu goed is aan de wijk Te Werve of wat er beter kan. Wij vinden het fijn als u deze informatie met ons wilt delen. Wij verwerken deze informatie in de plannen. Ons doel is dat zoveel mogelijk mensen die nu in de wijk wonen, na de vernieuwing terug kunnen keren. Pas als de plannen concreter zijn, kunnen we hier meer duidelijkheid over geven.

Verbeteren en verduurzamen

Moet ik toestemming geven voor verbeteren en verduurzamen van mijn woning?

Bij werkzaamheden om uw woning te onderhouden geeft u geen toestemming. Bij werkzaamheden om uw woningen te verbeteren en verduurzamen moet minimaal 70% van de bewoners van het complex instemmen met de plannen en de daarbij horende huur.

Kom ik na de werkzaamheden terug in mijn eigen woning?

Bij verbeteren en verduurzamen blijft uw huurcontract geldig. Tijdens de werkzaamheden blijft u in uw woning, of maakt u tijdelijk gebruik van een wisselwoning. Als het onderhoud klaar is, gaat u terug naar uw verbeterde en verduurzaamde woning.

Kan ik in een wisselwoning in de wijk blijven?

Als u tijdens de werkzaamheden in uw woning niet thuis kunt blijven, biedt Rijswijk Wonen u een wisselwoning aan. Bij de toewijzing van de wisselwoning kijken we naar uw situatie, we vragen naar uw wensen en behoeftes en kijken wat mogelijk is.

Ga ik na verbetering en verduurzaming meer huur betalen?

Bij grondige verbetering van de woning, inclusief het verduurzamen van de woning, wordt de huur meestal hoger. Daar staat tegenover dat uw woning comfortabeler is en dat minder energie nodig is om de woning te verwarmen waardoor de energielasten naar verwachting omlaag gaan.

Kan de huur van mijn sociale woning ook boven de grens van sociale huur komen?

De nieuwe huurprijs komt niet boven de grens van sociale huur.

Als de huur omhoog gaat, behoud ik dan recht op huurtoeslag?

U kunt recht op huurtoeslag behouden. Als u nu al huurtoeslag krijgt en uw situatie is ongewijzigd, dan kan dat. Maar pas als we weten wat we met uw woning gaan doen, wat de nieuwe huur wordt en wat uw inkomenssituatie dan is kan daar duidelijkheid over gegeven worden.

Ik wil zelf mijn woning verbeteren. Heeft dat nog zin?

Die afweging maakt u zelf. De eerste werkzaamheden vinden niet eerder plaats dan 2024.

Sloop

Moet ik mijn huis uit?

We weten nog niet welke woningen gesloopt worden. De eerste fase van de vernieuwing van Te Werve Oost bestaat daarom uit het onderzoeken van de staat van de woningen. Er wordt bekeken wat het kost om de woningen te verbeteren en te laten voldoen aan de duurzaamheidseisen. En de wens om meer verschillende type woningen te bouwen wordt onderzocht. Wanneer deze onderzoeken klaar zijn, kan er een keuze gemaakt worden en kunnen we meer zeggen over wat er gesloopt en nieuw wordt gebouwd en wat gerenoveerd wordt. In maart/april 2022 is hier meer duidelijkheid over.

Moet ik toestemming geven voor sloop?

U geeft geen toestemming. De corporatie kan zelf besluiten tot sloop en nieuwbouw, op voorwaarde dat de gemeente akkoord is.

Kom ik bij sloop terug in de wijk?

Ons doel is dat zoveel mogelijk mensen die nu in de wijk wonen na de vernieuwing terug kunnen keren. Pas als de plannen concreter zijn, kunnen we hier meer duidelijkheid over geven.

Welke rechten en plichten heb ik als mijn huis gesloopt wordt?

Voor bewoners die hun huis uit moeten omdat deze gesloopt wordt, komt een goed sociaal plan. Hierin staan alle rechten, zoals een verhuisvergoeding*, stadsvernieuwingurgentie en hoe we omgaan met zelf aangebrachte voorzieningen. Dit sociaal plan wordt samen met de huurdersvereniging gemaakt.

*De verhuisvergoeding bedraagt op dit moment € 6.334,-. U kunt op www.rijksoverheid.nl hier altijd actuele informatie over vinden.

Ik wil nu al weg, krijg ik dan ook de verhuiskostenvergoeding?

Nee, dat kan pas als de gemeente de plannen heeft vastgesteld, er een peildatum is voor de start van de sloop en dat er sprake is van stadsvernieuwingurgentie voor mensen die niet terug kunnen keren in hun woning.

Ik heb veel zelf aangepast aan mijn woning. Krijg ik daar iets voor terug bij sloop?

Voor bewoners die hun huis uit moeten omdat deze gesloopt wordt, komt een goed sociaal plan. Hierin staan alle rechten, zoals een verhuisvergoeding, stadsvernieuwingurgentie en hoe we omgaan met zelf aangebrachte voorzieningen. Dit sociaal plan wordt het samen de huurdersvereniging gemaakt.

Laatste update: 8 november 2021