Woningcorporaties Rijswijk Wonen en Vidomes, de gemeente Rijswijk en ontwikkelaar Synchroon investeren de komende jaren in de wijk Te Werve.

De wijk Te Werve wordt stap voor stap verbeterd en vernieuwd. Dit is al zichtbaar in het westelijke deel van de wijk, met onder meer de realisatie van De Drie Hofdames, de aanleg van de natuurspeeltuin, de herinrichting van de Karel Doormanlaan, het verbeteren en vernieuwen van portiekwoningen en het toevoegen van 48 nieuwe eengezinswoningen en 8 Tiny Houses. Vidomes leverde in 2020 de nieuwbouw op aan de Idenburglaan. In 2022 verbetert en verduurzaamt Rijswijk Wonen 224 portiekwoningen. Kortom, in het westelijke deel van te Werve wordt al veel verbeterd en vernieuwd. We gaan de komende jaren samen met de gemeente Rijswijk en ontwikkelaar Synchroon aan het werk in Te Werve Oost.

Sloop en nieuwbouw
Van de 355 woningen in het gebied, gaan we 304 portiekwoningen en 28 eengezinswoningen slopen. Deze woningen zijn verouderd en veel bewoners hebben last van vocht, tocht en schimmel. Het is niet haalbaar om ze weer aan de eisen van deze tijd te laten voldoen. Bovendien is er grote behoefte aan méér woningen. Daarom hebben wij – in overleg met de gemeente – het besluit genomen om tot sloop en nieuwbouw over te gaan. In de huidige plannen blijven er ook woningen staan. Het gaat om 23 eengezinswoningen die gebouwd zijn in 1996.

Meer en verschillende woningen
Er is in de wijk behoefte aan meer woningen én aan meer verschillende woningen. Rijswijk Wonen en Synchroon bouwen daarom aan een nieuwe, energiezuinige buurt die plaats biedt aan meer mensen én aan meer woonwensen. Er komen dus extra woningen bij die verschillen in prijs. Van betaalbare sociale huur tot middeldure en dure huur en koop.

Meedenken en meepraten
Tegelijk verbeteren we samen met de gemeente ook de woonomgeving, de straten, het parkeren en het groen. Bij het maken van de plannen voor de wijk mogen de bewoners van nu meedenken. En ook de mensen die hier straks komen wonen.

Het gebied waar we aan de slag gaan, ligt tussen Sir Winston Churchilllaan, Generaal Berenschotlaan, Idenburglaan en Van Vollenhovenlaan.

Meer informatie?

Heeft u een vraag over de vernieuwing en verbetering van Te Werve of zoekt u meer informatie? Kijk dan op www.wonenintewerve.nl.

Inloopavond ‘Denk mee over de Nota van Uitgangspunten’
Donderdag 20 oktober | 19.30 uur | De Loods te Rijswijk

De gemeente Rijswijk heeft spelregels en wensen voor de vernieu­wing opgeschreven in een zogenoemde Nota van Uitgangspunten. Dit is weer een belangrijk moment voor inwoners om mee te denken over het plan. Kom naar de inloopbijeenkomst op donderdag 20 oktober. U bent welkom vanaf 19.30 uur in De Loods, Treubstraat 31 in Rijswijk. Kijk voor meer informatie op www.wonenintewerve.nl/denk-mee