Rijswijk Wonen gaat 224 portiekwoningen, verdeeld over 10 blokken in de wijk Te Werve, onderhouden en renoveren zodat de woningen comfortabeler en energiezuiniger worden. Dura Vermeer gaat de werkzaamheden uitvoeren. Dura Vermeer heeft veel ervaring met deze werkzaamheden aan woningen en het begeleiden van bewoners.

We maken een verbeterplan
Het komende jaar maken we samen met Dura Vermeer en een klankbordgroep van bewoners een verbeterplan. In het verbeterplan staat hoe wij de woningen comfortabeler en energiezuiniger gaan maken. We verwachten dat het verbeterplan in de 2e helft van 2022 klaar is.

We zoeken bewoners die mee willen doen in een klankbordgroep
Bewoners kennen de woningen het beste. Daarom zoeken we bewoners die mee willen doen in een klankbordgroep. De klankbordgroep denkt mee over de plannen en geeft hier advies over. U kunt zich opgeven voor de klankbordgroep door een e-mail te sturen naar swartlaan@duravermeer.nl

We voeren eerst een aantal onderzoeken uit
Eerst bekijken we welke werkzaamheden nodig zijn. Om dat te bepalen voert Dura Vermeer eerst onderzoek uit in een aantal woningen. We bekijken dan wat goed werkt en wat niet. Later onderzoeken we alle woningen. De uitkomst van de onderzoeken gebruiken we om een goed verbeterplan te maken. Bekijk hier de onderzoekskalender.

Vragen over de werkzaamheden
Bewoners kunnen vragen over de onderhouds- en renovatiewerkzaamheden stellen aan de bewonersbegeleider Piek ter Haar (Dura Vermeer):

Woningen in het project - 10 woonblokken
  • Generaal Swartlaan 4 t/m 50 (even)
  • Generaal van Daalenstraat 1 t/m 47 (oneven)
  • Generaal van Daalenstraat 2 t/m 36 (even)
  • Generaal Vetterstraat 1 t/m 47 (oneven)
  • Generaal Vetterstraat 2 t/m 36 (even)
  • D. de Hoogstraat 13 t/m 59 (oneven)
  • D. de Hoogstraat 14 t/m 48 (even)
  • M. Bauerstraat 1 t/m 47 (oneven)
  • M. Bauerstraat 2 t/m 36 (even)
  • Huis te Landelaan 79 t/m 141 (oneven)

Onderdeel van de wijkverbetering Te Werve
Het project is onderdeel van de verbetering en vernieuwing van de hele wijk Te Werve. In te Werve verbeterden en verduurzaamden wij al 86 portiekwoningen aan de Karel Doormanlaan e.o., we bouwen 48 eengezinswoningen en 8 Tiny Houses De Schakel en gaan de komende jaren flink investeren in Te Werve Oost.