Aan de Karel Doormanlaan gaan wij 48 nul-op-de-meter eengezinswoningen en 8 microwoningen (tiny houses) realiseren. De woningen komen te staan op de locatie waar eerst een school en 50 portiekwoningen stonden. Deze gebouwen zijn in 2020 gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw.


De nieuwe woningen
De eengezinswoningen zijn geschikt voor minimaal 3-persoonshuishoudens. Elke woning heeft een voor- en achtertuin en een eigen berging. De tiny houses zijn geschikt voor 1 en 2-persoonshuishoudens.

Nul-op-de-meter
De eengezinswoningen worden ‘nul-op-de-meter’. Dat betekent dat de woningen geen gas gebruiken, alleen elektriciteit. De woningen wekken gemiddeld net zoveel energie op als ze gebruiken, onder meer door zonnepanelen op het dak. Hiermee geven we invulling aan onze ambitie dat al onze woningen voor 2050 gasloos zijn.

Veel aandacht voor groen
De uitgangspunten voor het groen in de nieuwe buurt zijn hetzelfde als voor de herinrichting van de Karel Doormanlaan. De buurt is en blijft groen. Deze plannen vindt u op de website van de gemeente Rijswijk.

Parkeren aan de weg
De nieuwe bewoners gaan in de openbare ruimte parkeren. Rondom de woningen worden extra parkeerplaatsen aangelegd. Hiermee voldoen we aan de parkeernorm van de gemeente Rijswijk.

Werkzaamheden
We starten in week 14 mei met het heiwerk. De aannemer gaat zorgen dat het heiwerk tot uiterlijk dinsdag 20 april duurt. In week 18 starten we met de daadwerkelijke bouw van de eengezinswoningen. Dit is de planning voor de werkzaamheden:

Verhuur
De verhuur van de woningen start dit voorjaar. We verhuren de woningenvia www.woonnet-haaglanden.nl. Om in aanmerking te komen, moet u als woningzoekende ingeschreven staan bij Woonnet Haaglanden. Wanneer we starten met de verhuur is nog niet bekend. Houd hiervoor onze website in de gaten.

Nieuwsbrief voor omwonenden
De mensen die rondom het bouwterrein wonen, houden we op de hoogte via mailings die we huis aan huis verspreiden. Hier vindt u de nieuwsbrieven die we tot nu toe verspreid hebben:

#7 - april 2021 (2)
#6 - april 2021 (1)
#5 - maart 2021
#4 - januari 2021
#3 - november 2020
#2 - augustus 2020
#1 - juni 2020

Impressies eengezinswoningen en tiny houses

Nieuwsbericht 2-11-20: Oude gevelsteen met mooie herinneringen.