Samen komen we in actie


Veel mensen zijn door oorlogsgeweld niet meer veilig in Oekraïne. Zij slaan op de vlucht en kloppen ook in Nederland aan voor veilig onderdak. Als woningcorporatie stellen wij ons de vraag wat wij kunnen doen om deze mensen te helpen. Misschien stelt u zich wel dezelfde vraag. Ook daarover leest u hier meer.

Noodopvang doet de gemeente
De eerste noodopvang van vluchtelingen ligt bij de gemeentes. De gemeente Rijswijk voorziet hierin door samen te werken met hotels via Stichting Noodopvang. Op dit moment heeft de gemeente voor 50-100 mensen opvang georganiseerd in het Golden Tulip hotel. U leest daar hier meer over.

Rijswijk Wonen verkent tijdelijke opvang
Noodopvang biedt voor de eerste weken en maanden een oplossing. Daarna komt tijdelijke opvang in beeld. Rijswijk Wonen heeft bij de gemeente gemeld dat wij ons daar graag voor willen inzetten.
Wij vinden het daarbij belangrijk dat woningzoekers die al lang op de wachtlijst staan voor een huurwoning, hierdoor niet worden benadeeld.
Op dit moment verkennen wij samen met de gemeente en collega-corporatie Vidomes diverse mogelijkheden voor tijdelijke opvang. Eén daarvan is het tijdelijk geschikt maken van leegstaande panden voor bewoning door Oekraïense vluchtelingen. We bekijken goed of we dit kunnen combineren met extra (tijdelijke) woonruimte voor andere doelgroepen in de knel, zoals spoedzoekers of daklozen.

Het is goed mogelijk dat er andere plannen ontstaan, zo nodig samen met andere partijen. Wij houden u op deze plek op de hoogte.

Opvang bij mensen thuis
Verschillende huurders hebben ons benaderd met de vraag of zij mensen onderdak mogen geven. Het antwoord is: ja, dat mag. Maar u mag er geen geld voor vragen (dan is het namelijk onderhuur).

Wij begrijpen heel goed dat mensen graag iets willen betekenen voor vluchtelingen. Wel is het belangrijk om goed na te denken of het bieden van onderdak de juiste keus is, of dat u beter op een andere manier hulp kunt bieden.
Gastgezin bent u niet voor een paar dagen. Uw woning en uw leefomstandigheden moeten er geschikt voor zijn. Heeft u bijvoorbeeld voldoende ruimte om logees een eigen kamer te bieden? Kunt u de extra kosten (gas, elektriciteit, boodschappen) dragen? Als er meer mensen in uw woning verblijven, nemen ook de geluiden toe. Gaan uw buren daar last van krijgen? Daarnaast kan het gevolgen hebben voor uw huurtoeslag of uitkering.

Vluchtelingenwerk heeft actuele en betrouwbare informatie verzameld voor mensen die overwegen onderdak aan te bieden.

Adviezen voor gastgezinnen
De organisatie Takecarebnb regelt de opvang van vluchtelingen bij gastgezinnen thuis. Daar hebben zij jarenlange ervaring mee. Bent u het serieus aan het overwegen, dan raden we u aan om hun adviezen goed te lezen:

1. Doe het niet alleen: vorm een kring met vrienden, buren, familie en zorg samen voor huisvesting en begeleiding. Niemand weet hoe lang het gaat duren en samen hou je het langer vol.

2. Wees open en maak alles bespreekbaar. Hoe minder ingeslikt, hoe minder kans op misverstanden of irritatie. Maar pas op met die beruchte Hollandse directheid, kies je woorden zorgvuldig.

3. Bied privacy: een eigen kamer, tijd en ruimte voor je gast om zich terug te trekken.

4. Wees niet verbaasd dat je gast veel op zijn/haar telefoon kijkt want het nieuws uit Oekraïne en contact via social media zijn heel belangrijk.

5. Maak duidelijke, praktische afspraken. Over eten, douchen, licht uit, sleutel, opruimen etc.

6. Realiseer je dat je gasten vermoeid, boos, teleurgesteld en angstig zijn. Wees tolerant.

7. Wees alert op tekenen van stress en overspannenheid. Neem zo nodig het initiatief voor doktersbezoek en schakel professionele hulp in.

8. Denk goed na over de positie van logerende kinderen. Probeer een dagprogramma te organiseren (thuisonderwijs, sport, ontspanning).

9. Schroom niet om je gast om kleine wederdiensten te vragen. Koken, oppassen. Het geeft je gast een fijn gevoel iets terug te kunnen doen.

10. Als het logeren niet meer gaat, neem dan contact op met de gemeente. De gemeente moet altijd een alternatief kunnen bieden.

Geen visum of asielaanvraag nodig
Verder is het goed om te weten dat vluchtelingen uit Oekraïne geen visum en geen asiel aan hoeven vragen. Inschrijven bij de gemeente is wel aan te raden. De EU werkt aan een speciale verblijfstatus voor deze groep mensen. Daarmee worden in een klap een hoop zaken geregeld. Bijvoorbeeld hoe lang ze mogen blijven en of ze hier mogen werken.