Woensdagavond 9 december gingen wij online in gesprek met huurders over het thema leefbaarheid. Het was een gezellige en inspirerende bijeenkomst. Voor herhaling vatbaar!

Het thema van de avond was ‘schoon en heel’ en ‘wijkbeheer’. We inventariseerden wat nu goed gaat en wat beter kan op het gebied van schoon en heel. Vervolgens gingen we in kleine groepen uiteen. De groepen waren ingedeeld op woningtype: portiek, flat met lift, eengezinswoning. We voerden leuke gesprekken. De deelnemende huurders waren betrokken en hadden goede ideeën. Er kwamen onderwerpen langs zoals de schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimten, vuil op straat en bewonersgedrag.

Er waren goeie tips en ideeën, zoals:

  • stem met bewoners af wat zij verwachten van de schoonmaak;
  • maak bekend wie de wijkbeheerder is en wanneer hij in de wijk is;
  • laat wijkbeheerder lopen of fietsen zodat hij makkelijk aanspreekbaar is;
  • zorg dat bewoners makkelijk contact met de wijkbeheerder kunnen opnemen;
  • maak een whatsapp groep van een aantal bewoners als ogen en oren van de wijk en waar ook een medewerker van Rijswijk Wonen in zit;
  • ga een gesprek aan met nieuwe huurders om ze duidelijk te maken wat de regels zijn.

We gebruiken de uitkomst om verder invulliing te geven aan ons wijkbeheer.

Begin 2021 organiseren opnieuw een online bijeenkomst. Dan over het thema 'onderhoud'. Wilt u meepraten? Stuur een e-mail naar communicatie@rijswijkwonen.nl.