Met aannemer Dura Vermeer Bouw Heyma BV hebben we de realisatieovereenkomst getekend om 78 eengezinswoningen te verbeteren en te verduurzamen. Het gaat om 12 woningblokken in de C.T. Storklaan, Prof. Quacklaan, Ds. Heldringlaan en de J.C. van Markenlaan in Rijswijk. De woningen zijn verouderd en niet energiezuinig. Samen met Dura Vermeer hebben we een onderhouds- en verbeterplan gemaakt. Een klankbordgroep bestaande uit een aantal bewoners gaf feedback op het plan, dat in september gepresenteerd wordt aan de overige bewoners. Als alles volgens planning verloopt starten de werkzaamheden in het najaar. Het project draagt bij aan onze ambitie om onze oudere woningvoorraad te verduurzamen. De komende 5 jaar brengen we 1.600 woningen naar ten minste energielabel B.