Woningcorporatie Rijswijk Wonen en maatschappelijk ontwikkelaar Steenvlinder, bundelen de krachten om samen nog meer betaalbaar wonen in Rijswijk mogelijk te maken. Dat spraken Rijswijk Wonen en Steenvlinder af in een intentieovereenkomst, die deze week werd gesloten.

"We weten allemaal hoe hard betaalbare woningen nodig zijn in de Randstad", zegt Marnix Norder, mede-oprichter van Steenvlinder . "Koop- én huurwoningen. Steenvlinder kan met Rijswijk Wonen in Rijswijk voor een brede groep helpen hun droomwoning te realiseren. Om buurten te creëren waar samen leven voorop staat".

Samen zorgen we voor goed wonen in Rijswijk
Rob van den Broeke, directeur-bestuurder van Rijswijk Wonen legt uit: "Op kansrijke plekken in de stad waar herontwikkeling aan de orde is, proberen we voor specifieke doelgroepen aantrekkelijke woningen en woonmilieus te realiseren. Maatschappelijk relevante thema's als doorstroming op de woningmarkt, betaalbaar wonen en energiezuinigheid pakken we dan ook meteen beet. Rijswijk Wonen gelooft in gemengde wijken, daarbij past een divers woningaanbod. Juist daarom zoeken we de verbinding met ontwikkelaars. Samen maken we geen huizen, maar faciliteren we goed wonen. We gaan met Steenvlinder daarbij op zoek naar de niche, dat wat ontbreekt en echt iets toevoegt aan het aanbod in Rijswijk."

Rijswijk Wonen en Steenvlinder vullen elkaar goed aan. De verschillende achtergrond biedt kansen om samen tot betere producten te komen. Die plus betaalt zich uit aan de samenleving van Rijswijk – we maken de stad immers nog een beetje mooier en beter.

In 2021 meer bekend over plannen en locaties
De twee partijen richten zich op een aantal ontwikkellocaties en gaan hierover in gesprek met de gemeente. Doel is om betaalbare huur- en koopwoningen te realiseren. Dit bevordert de doorstroming van de woningmarkt in Rijswijk.
Als alles volgens plan verloopt, zal er in het eerste halfjaar van 2021 meer bekend worden over de plannen en de locaties in Rijswijk.

Maatschappelijk ontwikkelaar Steenvlinder
Steenvlinder ontwikkelt 'van huis uit' kavels, kluswoningen en casco-woningen waar mensen zelf de regie hebben, want door zélf te bouwen of klussen heb je maximale invloed op het uiterlijk én het budget van de woning. Dat daarnaast trotse bewoners ontstaan die betrokken zijn bij de buurt lijkt 'mooi meegenomen', maar is ondertussen een speerpunt geworden van Steenvlinder. "We betrekken vanaf het begin de buurt, ontwikkelen in feite samen met iedereen die een belang heeft. Van gemeente tot omwonende en tot uiteindelijke bewoner. We zien de buurten opleven en dat geeft energie", vertelt Hans Sparreboom, tevens directeur van Steenvlinder.

Steenvlinder realiseerde eerder al kluswoningen in een voormalig kantoorpand aan de Koopmansstraat, aan de rand van het Havenkwartier. Aan die woningen wordt nu de laatste hand gelegd door enthousiaste klussers, waarvan óók een aantal die eerst betaalbaar huren, en later kopen. Deze klus-huur-koop-woningen worden via een aparte Stichting aangeboden, en zijn een groot succes. "De verwachting is dat in het najaar alles af is. We hebben daar zo'n leuke groep mensen bij elkaar. Ik kan niet wachten om dit op meer plekken in Rijswijk mogelijk te maken. Ik woon zelf in Rijswijk en zie om me heen wat een doortastende gemeenschap dit is met ondernemend en zelf ontwikkelend vermogen." Zegt Norder.

Foto: Rob van den Broeke en Marnix Norder verheugen zich op de samenwerking.