Afgelopen maanden onderzocht onderzoeksbureau Atrivé in opdracht van Rijswijk Wonen en de Bewonersvereniging Rijswijk hoe huurders hun betrokkenheid bij Rijswijk Wonen ervaren en wat we kunnen doen om dit te verbeteren.

Terugkoppeling
Op 10 februari presenteerde Atrivé de bevindingen, conclusies en aanbevelingen aan alle betrokken mensen. We waren blij verrast met de opkomst! Maar liefst 30 huurders waren aanwezig bij de presentatie. Om vervolgens met ons in groepjes door te praten over de voorgestelde verbeterpunten. Wat spreekt hen aan en hoe kunnen we dit het beste doorvoeren? Dit leverde verdiepende discussies op en nieuwe inzichten. Al met al een inspirerende avond!

Vervolg
De opbrengst van de avond verwerkte Atrivé in het rapport. Lees hier de samenvatting. Het definitieve rapport gebruiken we om te bepalen welke veranderingen en verbeteringen we door gaan voeren zodat uw betrokkenheid bij het beleid van Rijswijk Wonen goed geregeld is én blijft. Wij houden u op de hoogte van de vervolgstappen!