Wijkcommissieleden gezocht!

Voelt u zich betrokken bij de wijk waarin u woont en leeft? Heeft u ideeën en wensen voor verbetering? Wij horen het graag! Wij zijn op dit moment op zoek naar huurders die deel willen nemen aan onze wijkcommissies. Met de leden van de wijkcommissie overleggen we over ontwikkelingen in de wijk. Ook betrekken wij de wijkcommissies bij de plannen die wij opstellen. Want wijkbewoners weten tenslotte het beste wat er nodig is in de wijk!

Om welke wijken gaat het?

U kunt zich opgeven voor een wijkcommissie in:

1. Oud Rijswijk
2. Te Werve
3. Kleuren- en Artiestenbuurt
4. Muziekbuurt
5. Steenvoorde Noord
6. Steenvoorde Zuid.

In Oud Rijswijk, Steenvoorde Zuid en Te Werve is er inmiddels al een wijkcommissie actief. In de andere wijken nog niet. Wij zijn daarom nog steeds op zoek naar huurders die willen plaatsnemen in de wijkcommissie van de betreffende wijk. Uiteraard bent u ook van harte welkom om deel te nemen aan de wijkcommissie Oud Rijswijk, Steenvoorde Zuid of Te Werve.

Wat is een wijkcommissie?
Beheer, onderhoud, plannen en ontwikkelingen moeten natuurlijk zo goed mogelijk aansluiten op de wensen van de bewoners. Daarom juicht Rijswijk Wonen het toe als bewoners betrokken willen zijn. Op die manier kunnen we de belangen van huurders en Rijswijk Wonen zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Een wijkcommissie is er om Rijswijk Wonen te laten weten wat er speelt in de wijk, mee te denken over de plannen en in sommige situaties te adviseren over de aanpak. Een wijkcommissie heeft geen instemmingsrecht. Dat betekent dat de wijkcommissie kan meepraten en adviseren. De rechten van een wijkcommissie liggen vast in de Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV).

Elke wijkcommissie bestaat uit minimaal vijf personen. Dat zijn bewoners uit die wijk en huurders van Rijswijk Wonen.

De Bewonersvereniging Rijswijk (BVR) is mede-initiatiefnemer en dus voorstander van deze vorm van bewonersparticipatie.

Hoe kan ik mij opgeven?
Aanmelden kan bij onze woonconsulenten via het algemene telefoonnummer (070) 33 64 200 of via e-mailadres info@rijswijkwonen.nl. Ook voor vragen kunt u bij hen terecht.