Klik hier om de nieuwsbrief in uw browser te bekijken.
Rijswijk Wonen
maart 2017 nieuwsbrief
Rijswijk Wonen
 
Belangrijk nieuws voor huurders: onze openingstijden zijn aangepast en de acceptgiro verdwijnt. In deze nieuwsbrief leest u waarom en wat u kunt doen.
Verder vertelt taalmaatje Suzanne Eikemans hoe zij statushouders helpt bij het leren van de Nederlandse taal. En ook in deze nieuwsbrief kunt u weer kaarten winnen voor een voorstelling in de Rijswijkse Schouwburg. Veel leesplezier gewenst!
In deze nieuwsbrief
Rijswijk Wonen Nieuwe openingstijden per 1 maart
Rijswijk Wonen Rijswijk Wonen vervangt de acceptgiro
Rijswijk Wonen Taalmaatje helpt statushouders met hun Nederlands
Rijswijk Wonen Resultaten vragenlijst huurderspanel
Rijswijk Wonen Rijswijk Wonen realiseert 24 sociale huurwoningen in RijswijkBuiten
Rijswijk Wonen Tip: Woonbeurs voor senioren in Rijswijk
Rijswijk Wonen Bericht van de Bewonersvereniging Rijswijk
Rijswijk Wonen Mail & win: kaartjes Rijswijkse Schouwburg
Rijswijk Wonen
Nieuws
Nieuwe openingstijden per 1 maart

Op 1 maart 2017 zijn wij begonnen met een proef 'Werken op afspraak'. Dit betekent dat wij onze openingstijden aanpassen en u vragen zoveel mogelijk een afspraak te maken wanneer u ons kantoor wilt bezoeken.

Op deze manier weten wij wanneer u langskomt, kunnen wij ons goed voorbereiden en uw vragen nog beter beantwoorden. Met als resultaat: u wordt sneller en beter (minder wachttijd en direct door de juiste medewerker) geholpen.

Nieuwe openingstijden
Vanaf 1 maart 2017 zijn onze nieuwe openingstijden:

   Woonwinkel (vrije inloop)
   Maandag t/m donderdag        12.30 – 16.15 uur
                                              (in de ochtend werken wij alleen op afspraak)
   Vrijdag                                 08.00 – 12.00 uur

   Telefonisch
   Maandag t/m donderdag        08.15 – 16.15 uur
   Vrijdag                                 08.00 – 12.00 uur

Onze visie op dienstverlening
Rijswijk Wonen heeft een duidelijke visie op haar dienstverlening. Wij willen u vriendelijk, snel, duidelijk en eenduidig van dienst zijn. Hiervoor zetten we alle middelen die we daarvoor ter beschikking hebben, zo goed mogelijk in.

Op onze website www.rijswijkwonen.nl kunt u nu al veel zaken digitaal terugvinden en regelen, zoals het inplannen van een reparatieverzoek. Dat is handig voor u, want de website is 24 uur per dag bereikbaar. Mocht u op onze website geen antwoord kunnen vinden, dan kunt u ons bellen. De telefonische openingstijden blijven ongewijzigd. Als het toch nodig is dat u langskomt op kantoor, dan kunt u ons bellen om een afspraak in te plannen.

Na zes maanden evalueren we het pilotproject 'Werken op afspraak'.

 


Naar boven
Rijswijk Wonen
Rijswijk Wonen vervangt de acceptgiro

Ontvangt u – als huurder van Rijswijk Wonen – voor uw huurbetaling nu nog iedere maand een papieren acceptgiro? Of maakt u het zelf over? Dan vragen wij u om over te stappen naar een andere manier van betalen.

Waarom géén papieren acceptgiro’s meer?
De acceptgiro verdwijnt in Nederland door de invoering van één Europese betaalmarkt. Dit is bedoeld om het betalingsverkeer eenvoudiger en goedkoper te maken. U kunt dan géén gebruik meer maken van de acceptgiro voor het betalen van uw huur. Naar aanleiding van deze wijziging  leggen wij u twee keuzes voor om de huur in het vervolg te betalen.

Uit welke twee betaalmethodes kunt u kiezen?

Automatische incasso
De huur wordt automatisch afgeschreven van uw bankrekening. Het voordeel is dat u hier niet meer naar om hoeft te kijken. Bovendien betaalt u altijd op tijd, mits er voldoende saldo op uw rekening staat. U ontvangt van ons een machtigingsverzoek per e-mail en als u de instructies volgt, heeft u het binnen een paar minuten geregeld. Bent u het niet eens met het bedrag dat geïncasseerd is? Dan kunt u dit binnen acht weken na betaling laten terugboeken. Zo houdt u zelf de controle over uw betalingen.

AcceptEmail
AcceptEmail is een digitale acceptgiro van de huurnota. U ontvangt deze maandelijks per e-mail. Met een paar muisklikken betaalt u dan snel en gemakkelijk via iDEAL. Deze methode is 100% veilig, want de betaling vindt plaats via internetbankieren van uw eigen bank.

U herkent een AcceptEmail huurnota aan het volgende strookje dat bovenaan de e-mail staat:

Vanaf augustus geen acceptgiro meer
Vanaf 1 augustus 2017 verstuurt Rijswijk Wonen geen acceptgiro’s meer om de huur te betalen. Als u nu nog gebruik maakt van een acceptgiro, dan hebt u tot 1 juli de tijd om alsnog over te stappen naar automatische incasso of digitale acceptgiro (AcceptEmail).

Let op: als u vóór 1 juli geen keuze maakt, dan moet u vanaf 1 augustus zelf zorgen voor betaling van de huur. Als u dit vergeet, kan dit huurachterstand opleveren. Wij adviseren u daarom om tijdig te kiezen voor een automatische incasso of de digitale acceptgiro.

Hoe kunt u uw keuze doorgeven?
U kunt een e-mail sturen naar overstappen@rijswijkwonen.nl waarin u duidelijk aangeeft: uw naam, adres, bankrekeningnummer en op welke manier u wilt betalen: [1] Automatische Incasso of [2] AcceptEmail.

Nog vragen?
► Bekijk het informatiefilmpje of lees de veelgestelde vragen over AcceptEmail voor meer informatie.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Taalmaatje helpt statushouders met hun Nederlands

Suzanne Eikemans is taalmaatje. Zij helpt statushouders bij het leren van de Nederlandse taal. “De taal spreken van het land waarin je woont, vergroot je zelfredzaamheid”, aldus Suzanne. “Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.”

Wat is een taalmaatje?
“Een taalmaatje is een vrijwilliger die minimaal één uur per week een statushouder helpt om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Het is dus een aanvulling op hun lessen. Ik ben taalmaatje voor een jongen uit Iran en een vrouw uit Syrië. Ze hebben allebei andere behoeftes en hun niveau is niet gelijk, dus ik spreek elke week apart met hen af. Bij mij thuis of, als het uitkomt voor Dyiala, bij haar thuis.”

Waar gaan de gesprekken met hen over?
“Ik vraag eerst altijd of er dingen uit de les zijn die ze niet goed begrijpen en of er iets is waar ze tegenaan lopen. Dan praten we daarover. Ook bereid ik zelf wel eens wat voor. Gangbare Nederlandse spreekwoorden en gezegdes bijvoorbeeld. Natuurlijk gaat het ook over meer persoonlijke dingen, en krijg ik praktische vragen als waar een goede kapper zit. De verkiezingen en hoe het stemmen hier werkt zijn ook al de revue gepasseerd.”

Heb je een training gevolgd voordat je taalmaatje werd?
“Ik zit nu midden in een training van vier weken. Verder kan ik altijd bij een begeleider van het project terecht als ik ergens tegenaan loop. Het project is van VluchtelingenWelzijn, onderdeel van Welzijn Rijswijk. Zij koppelen taalmaatjes aan gemotiveerde statushouders.”

Waarom ben je eigenlijk taalmaatje geworden?
“Ik vind het prettig om te kunnen helpen. Deze mensen zijn gemotiveerd om wat van hun leven in Nederland te maken. Hen helpen bij het vergroten van hun zelfredzaamheid is dankbaar werk.”

Wat kunnen Rijswijkers doen die ook taalmaatje willen worden?
“VluchtelingenWelzijn is altijd op zoek naar taalmaatjes. Wie interesse heeft kan vrijblijvend contact opnemen voor meer informatie.” Telefoon (070) 75 79 206. E-mail: taalmaatjes@welzijn-rijswijk.

Op 11 april start in wijkcentrum Stervoorde het eerste Taalcafé. Dit is een aanvulling op Taalmaatjes. Meer informatie vindt u op www.facebook.com/vluchtelingenwelzijnrijswijk.

 

 


Naar boven
Rijswijk Wonen
Resultaten vragenlijst huurderspanel

Bij het woord participatiesamenleving gaan bij sommige mensen de haren overeind staan. Het veronderstelt dat je moet meedoen, participeren. Maar soms is het ook voldoende als je gewoon fijn woont.
In het huurderspanel van december hebben we huurders gevraagd hun mening te geven over betrokkenheid. Wat vinden onze huurders belangrijk en waar willen zij zich voor inzetten? En waar kan Rijswijk Wonen een extra stapje zetten of bij ondersteunen? Dat komt naar voren uit de antwoorden van 168 huurders die meededen aan het panel.

Zelf zorgen voor een schone omgeving
De huurders in het huurderspanel vinden het belangrijk dat huurders zich inzetten voor een schone omgeving. Dat vindt ook bijna iedereen een taak voor de bewoners. Helaas zijn er ook mensen die de omgeving niet altijd netjes houden of overlast veroorzaken. Ongeveer de helft van de huurders durft anderen er wel op aan te spreken als ze overlast veroorzaken, maar dat geldt niet voor iedereen. Ook als het gaat om hulp vragen aan anderen, blijkt dat het vaak niet eenvoudig is om dat te doen.

Verbeteren van de leefbaarheid
Veel huurders hebben ideeën om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Als die ideeën er zijn, worden die vooral met de buren gedeeld. Daarnaast kijkt men vooral naar Rijswijk Wonen. Dat komt gedeeltelijk omdat huurders in hun omgeving niet veel enthousiasme zien om samen iets op te pakken. De huurdersbetrokkenheid is in Rijswijk dan ook niet zo hoog. De huurders vinden het weliswaar vaak belangrijk dat er wat ondernomen wordt in de wijk en dat de contacten goed zijn, maar hebben zelf weinig behoefte om deel te nemen aan activiteiten. Huurders willen graag wel in een schone buurt wonen.

Wat doen wij met de uitkomst?
De antwoorden nemen wij ter harte. We gaan actiever handhaven op slecht onderhouden tuinen en vervuilde portieken. Dat betekent dat we bewoners in portieken aanspreken en aanschrijven als de schoonmaak te wensen over laat of als er goederen worden opgeslagen in ruimten die daar niet voor bedoeld zijn. Voorop staat dat ook huurders hun verantwoordelijkheden hebben. Die neemt Rijswijk Wonen niet over. Wel maken we graag gebruik van uw ideeën, we laten ons dan ook graag door u inspireren.

Ook meedenken?
Wilt u ook meedenken over thema’s die u als huurder van Rijswijk Wonen aangaan? Dat helpt ons om ons werk nog beter te doen en om u nog beter van dienst te zijn. Aanmelden voor het huurderspanel? Klik dan hier.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Rijswijk Wonen realiseert 24 sociale huurwoningen in RijswijkBuiten

In 2017 breidt RijswijkBuiten zich verder uit met 24 sociale huurwoningen en dat is goed nieuws. Woningcorporatie Rijswijk Wonen is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze 24 duurzame eengezinswoningen. Dura Vermeer is verantwoordelijk voor de bouw van deze woningen. De sociale huurwoningen worden gerealiseerd in fase 11 van De Tuinen van Sion. De architect werkt het ontwerp van de woningen de komende tijd nog verder uit. Naar verwachting zijn de eengezinswoningen in de herfst van 2017 klaar.

Ronald van der Meij, wethouder van de gemeente Rijswijk: “RijswijkBuiten groeit en daar zijn we als gemeente uiteraard trots op. De wijk wordt steeds gevarieerder en daarmee steeds meer een wijk van en voor iedereen. Mede door de prestatieafspraken die wij hebben gemaakt met de diverse woningcorporaties, maken we nu een start met de eerste 24 sociale huurwoningen in RijswijkBuiten”.

Zeljka Udovičić-Schlick , directeur-bestuurder van Rijswijk Wonen: "Wij investeren de komende jaren veel in duurzaamheid in ons bestaande bezit. En daarnaast realiseren we de komende jaren ook nieuwbouwwoningen om te zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen zijn. Deze 24 duurzame woningen in RijswijkBuiten zijn hiervan een mooie start".

 “Nul-op-de-meterwoningen”
De 24 huur eengezinswoningen van Rijswijk Wonen worden zogenaamde nul-op-de-meterwoningen. Door onder andere isolatie, zuinige installaties en zonnepanelen leveren deze woningen evenveel energie op als de woning en de bewoners gemiddeld nodig hebben. In plaats van een voorschot aan de energiemaatschappij, betaalt de huurder een Energieprestatievergoeding aan Rijswijk Wonen. Voor de nieuwe bewoners betekent een nul-op-de meterwoning een betaalbare én comfortabele woning.

Start verhuur in januari
De woningen zijn bestemd voor gezinnen en hebben een netto huurprijs vanaf € 628 per maand. De reactietermijn voor de verhuur van de woningen is inmiddels gesloten.

RijswijkBuiten
In de komende 10 jaar verandert de zuidkant van Rijswijk compleet. Tussen nu en 2023 worden er 3.500 woningen gerealiseerd in Sion en ‘t Haantje. RijswijkBuiten wordt een wijk die in het oog springt. Een wijk voor en van iedereen, maar bovenal een duurzame wijk. Energiezuinig en dat ziet men terug in de energierekening. Maar ook duurzaam door de ruime opzet, de groene omgeving en het water in het gebied. Voor meer informatie kijk op: www.rijswijkbuiten.nl


Naar boven
Rijswijk Wonen
Tip: Woonbeurs voor senioren in Rijswijk

Bent u ouder dan 60 jaar? En denkt u weleens na over hoe u straks wilt wonen als u ouder wordt? Uit onderzoek is gebleken dat de meeste senioren daar nog niet mee bezig zijn. En diegenen die met het oog op de toekomst zouden willen verhuizen, weten niet hoe dat aan te pakken en wat de mogelijkheden zijn.

Waarschijnlijk woont u nog prima naar uw zin, zoals vele senioren in Rijswijk. Maar met het ouder worden kan er ook een moment komen dat u uw woning aan uw situatie moet aanpassen of dat u een andere woning nodig heeft. Wat dan?

Daarom organiseert de gemeente Rijswijk op zaterdag 20 mei 2017 een ‘Woonbeurs voor senioren in Rijswijk’. Er is informatie te vinden over:

  • veilig wonen in de huidige woning
  • domotica en ehealth (elektronische en praktische hulpmiddelen voor veiligheid en ondersteuning)
  • bestaande woningen voor ouderen en nieuwbouwprojecten die geschikt zijn voor senioren
  • wonen in een serviceappartement of zorginstelling.
Kortom alle informatie voor ‘senioren en wonen’ op één dag op één plek.

De beurs vindt plaats op zaterdag 20 mei van 10.00 tot 15.00 uur in wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 1 in Rijswijk.

Voor meer informatie zie www.stijlvolouder.nl/seniorenwoonbeursrijswijk


Naar boven
Rijswijk Wonen
Bericht van de Bewonersvereniging Rijswijk

Op donderdag 30 maart 2017 vindt de Algemene Ledenvergadering van de Bewonersvereniging Rijswijk plaats. Alle huurders van Rijswijk Wonen zijn van harte welkom om te komen, hiervoor hoeft u geen lid te zijn.

De Algemene Ledenvergadering van 30 maart vindt plaats om 19.30 uur in de vergaderzaal aan de Martin Campslaan 565a in Rijswijk. Parkeergelegenheid is aanwezig.

Wij vragen u om u vóór 20 maart aan te melden via info@bewonersverenigingrijswijk.nl. U ontvangt dan digitaal de vergaderstukken.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Mail & win: kaartjes Rijswijkse Schouwburg

Deze keer mogen we namens de Rijswijkse Schouwburg weer drie setjes vrijkaarten (2 kaarten per voorstelling) verloten. U kunt kaartjes winnen voor de volgende voorstellingen.

FIFA BLATTER, De val van een voetbalkeizer, vrijdag 31 maart, 20.15 uur
Met Cees Geel, Tina de Bruin e.a. Een spectaculaire theatrale reconstructie van de ongekende corruptieschandalen rond de wereldvoetbalorganisatie FIFA. Aan het hoofd stond jarenlang Sepp Blatter. Wie is deze man en wat drijft hem? Een ultiem kijkje achter de schermen.  

DE GOUDEN JAREN, zondag 1 april, 20.15 uur
Met Cor Bakker, Danny Malando, e.a.
Kijk- en luisterprogramma waarin aan de hand van historische beelden uit het populaire Polygoon Bioscoopjournaal en liedjes uit de jaren ’50 tot ’80,   herinneringen worden opgehaald uit uw jeugd (en eerder).

WIE IS ER BANG VOOR VIRGINIA WOLF, donderdag 6 april, 20.15 uur
Legendarisch, bikkelhard en lachwekkend relatiedrama. George en Martha zijn terug! In de legendarische toneelklassieker Wie is er bang voor Virginia Woolf? hebben zij elkaar lief, drinken onweerstaanbaar veel en ondertussen tarten zij elkaar tot het uiterste. Een duel waar de vonken vanaf vliegen.

Twee kaarten winnen?
Stuur dan uiterlijk 24 maart een e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer en uw favoriete voorstelling naar nieuwsbrief@rijswijkwonen.nl. Vermeld als onderwerp "mail & win".

Meer weten over de voorstellingen van de Rijswijkse Schouwburg? Blader de brochure 2016-2017 door!


Naar boven
Rijswijk Wonen
Rijswijk Wonen www.rijswijkwonen.nl T: (070) 33 64 200 Rijswijk Wonen Rijswijk Wonen