Klik hier om de nieuwsbrief in uw browser te bekijken.
Rijswijk Wonen
december 2016 nieuwsbrief
Rijswijk Wonen
 
De belangrijkste taak van Rijswijk Wonen is zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor mensen die niet zelf in woonruimte kunnen voorzien. In deze nieuwsbrief leest u meer over onze plannen voor de komende jaren. Veel leesplezier en natuurlijk wensen wij u fijne feestdagen!
In deze nieuwsbrief
Rijswijk Wonen Belangrijk: laat uw open gastoestel onderhouden!
Rijswijk Wonen Samenwerking gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties
Rijswijk Wonen Uw huur betalen via automatische incasso of een digitale acceptgiro
Rijswijk Wonen Naast Rijswijk ook investeren in Den Haag
Rijswijk Wonen Een serviceabonnement bespaart u veel tijd en energie!
Rijswijk Wonen Mail & win: kaartjes Rijswijkse Schouwburg
Rijswijk Wonen
Nieuws
Belangrijk: laat uw open gastoestel onderhouden!

Heeft u een eigen (huur)geiser of gashaard? Of heeft u een moederhaard van Rijswijk Wonen? Dan is het belangrijk dat u deze elk jaar laat onderhouden om het gevaar van koolmonoxidevergiftiging te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw toestel.

Wat is een open gastoestel?
Een open gastoestel heeft een ‘vlammetje’ dat niet is afgesloten door een glazen plaatje. Een gashaard of moederhaard zijn ook open gastoestellen.
Open gastoestellen gebruiken zuurstof uit de ruimte waarin het toestel hangt, om het aardgas te verbranden.
Wanneer de ventilatie in de woning niet goed is kan dat gevaarlijke situaties opleveren. Want als aardgas niet goed verbrandt, ontstaat het giftige koolmonoxide.

Koolmonoxide herkennen
Als koolmonoxide vrijkomt, kunt u dit onder andere aan het volgende herkennen:

 • De vlam is oranje in plaats van blauw
 • De vlam brandt hoger dan normaal
 • Ramen kunnen beslagen zijn
 • U heeft hoofdpijn en voelt zich niet lekker (misselijk)
 • U ruikt een muffe lucht (door extra vocht in de ruimte).

Is dit het geval, zet het toestel dan direct uit, zorg voor frisse lucht door ramen open te zetten, verlaat de woning  en bel een erkende installateur.

Tips om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen

 1. Laat uw geiser elk jaar controleren door een erkende installateur.
 2. Plaats bij open gastoestellen altijd een koolmonoxidemelder in uw woning.
 3. Zorg voor voldoende ventilatie in huis. Laat ventilatieroosters altijd open staan en zet afzuiginstallaties in huis niet uit. Zo is er altijd voldoende zuurstof in de lucht. Om tocht en te sterke afkoeling in huis te voorkomen, is het beter om de hele dag via de ventilatieroosters te ventileren dan slechts een keer per dag een raam open te zetten.
 4. Doe tijdens het douchen altijd de deur van de badkamer dicht als deze grenst aan de keuken. Condens uit de douche zorgt namelijk voor een slechte verbranding van het gastoestel.

Meer tips over ventileren?
Die geven wij u graag in het artikel 'Ventileren, nodig voor uw gezondheid' op onze website.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Samenwerking gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties

Al jaren maken Rijswijk Wonen en Vidomes Rijswijk afspraken met de gemeente: de zogeheten prestatieafspraken. Nieuw is dat de Woningwet uit 2015 gemeenten verplicht om prestatieafspraken met woningcorporaties te maken. Bovendien zijn huurdersorganisaties daarbij volwaardig betrokken; zij tekenen ook mee. Op 1 december zetten alle partijen hun handtekening onder de nieuwe Rijswijkse prestatieafspraken.

Prestatieafspraken tussen de gemeente en de woningcorporaties hebben in Rijswijk hun nut al ruimschoots bewezen. Beide partijen werken vanuit hun eigen verantwoordelijkheid hard aan een geslaagde samenwerking. De huurdersorganisaties vervullen voortaan een gelijkwaardige rol in die samenwerking. Daar zijn we blij mee. Want tenslotte doen we het allemaal voor onze huurders.

Elkaar nodig
We hebben elkaar ook nodig, want de uitdagingen zijn groot. Er is werk aan de winkel. We moeten bijvoorbeeld zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen. En we moeten onze woningen energiezuiniger maken. Gelukkig kunnen we afspraken maken in een periode waarin de crisis op zijn retour is. Er worden weer meer woningen gebouwd en de koopmarkt trekt weer aan. En Rijswijk Wonen en Vidomes staan er financieel beter voor dan een aantal jaren geleden.

Concrete afspraken
De vernieuwde prestatieafspraken zijn op 1 december ondertekend. Deze zijn veel concreter dan voorgaande prestatieafspraken. De afspraken gelden voor de periode 2017-2020 en gaan onder andere over:

 • de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen
 • wonen, zorg en begeleiding
 • duurzaamheid
 • leefbaarheid.

Elkaar aanspreken
Bij elk thema worden concrete getallen genoemd. Daar kunnen de partijen elkaar op aanspreken. Zo is een van de afspraken bijvoorbeeld dat de twee woningcorporaties 732 nieuwe sociale-huurwoningen in Rijswijk bijbouwen in de periode 2017-2025. Een andere is dat ongeveer 2.300 woningen energiezuiniger worden gemaakt.

Een overzicht met de belangrijkste afspraken kunt u downloaden op onze website.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Uw huur betalen via automatische incasso of een digitale acceptgiro

Betaalt u de huur nog met een papieren acceptgiro, een periodieke overschrijving of maakt u de huur zelf over? In de loop van 2017 is het mogelijk om de huur voortaan te betalen via een digitale acceptgiro (een acceptgiro die u via e-mail ontvangt). In het eerste halfjaar van 2017 zullen wij u vragen om de huur voortaan te betalen via een automatische incasso óf een digitale acceptgiro.

Wij doen dit omdat de papieren acceptgiro over een tijdje gaat verdwijnen als betaalmiddel. En Rijswijk Wonen kan zo kosten besparen voor het printen en versturen van acceptgiro's.

Wilt u nu al betalen via een automatische incasso?
U kunt ons nu al machtigen om de huur te betalen via een automatische incasso. Op onze website kunt u hiervoor onder het kopje 'Huur betalen' een machtigingsformulier downloaden.

In 2017 ontvangt u vanzelf van ons bericht over de mogelijkheid om te betalen via een digitale acceptgiro.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Naast Rijswijk ook investeren in Den Haag

De komende vijf jaar gaat Rijswijk Wonen in Den Haag 250 tot 500 sociale huurwoningen ontwikkelen. Op 23 november tekenden we met de gemeente Den Haag een samenwerking, waarin dit de eerste stap is. Naast de bijdrage die de Haagse corporaties nu al leveren aan het creëren van voldoende sociale woningen in de stad, is er door de bevolkingsgroei extra investeringskracht nodig om in die behoefte te voorzien.

Den Haag heeft nieuwe woningen nodig
WethouderJoris Wijsmuller (Stedelijke Ontwikkeling en Wonen): “Den Haag groeit fors, zoals we allemaal weten. Per jaar komen er zo’n 4.000 inwoners bij.  Om die groei op een goede manier op te vangen hebben we de komende jaren jaarlijks 2.000 tot 2.500 nieuwe woningen nodig. Waaronder ook sociale woningbouw. De Haagse corporaties  werken daar hard aan. Maar met een groeiende behoefte is extra investeringskracht heel welkom.”

De productie van sociale huurwoningen zal de komende jaren verder moeten worden opgeschaald. Om ervoor te zorgen dat Den Haag de komende jaren voldoende sociale huurwoningen heeft, sloot de gemeente vorig jaar ook al een samenwerkingsovereenkomst met de Westlandse woningcorporatie Arcade Wonen. Die overeenkomst werpt inmiddels zijn vruchten af. Arcade Wonen heeft tot nu toe 237 woningen in uitvoering genomen en ongeveer 500 woningen in voorbereiding.

Naast Rijswijk, ook investeren in Den Haag
Directeur-bestuurder Zeljka Udovičić-Schlick van Rijswijk Wonen is blij met de mogelijkheden die Den Haag biedt: “Allereerst hebben wij de mogelijkheden binnen de gemeente Rijswijk in kaart gebracht. Met als resultaat: grote investeringsplannen voor de komende jaren, zowel op het gebied van nieuwbouw als verbetering van de bestaande voorraad.  Maar we kunnen nog meer. Door ook te investeren in Den Haag vergroten wij het woningaanbod in de regio, en dus ook voor de Rijswijkse woningzoekenden. Uiteindelijk moeten we er voor zorgen dat de mensen die aangewezen zijn op betaalbare huisvesting in de regio een dak boven hun hoofd kunnen krijgen.”


Naar boven
Rijswijk Wonen
Een serviceabonnement bespaart u veel tijd en energie!

Weet u dat u zich heel makkelijk via onze website kunt aanmelden als abonnee voor een serviceabonnement van Rijswijk Wonen?

Uw onderhoudsklussen door ons laten doen?

Als huurder bent u verantwoordelijk voor een aantal onderhoudsklussen en kleine reparaties aan uw woning. Zoals bijvoorbeeld het ontluchten en bijvullen van een individuele cv-ketel, herstellen van de waterkraan en vervangen van het douchegarnituur (slang, douchekop). Rijswijk Wonen biedt u de mogelijkheid om voor een aantal van dit soort kleine onderhoudsklussen een serviceabonnement af te sluiten. Hiermee neemt Rijswijk Wonen deze onderhoudsklussen, die binnen uw zorgplicht vallen, voor u uit handen. Op onze website kunt u de folder Serviceabonnement downloaden om te zien welke klussen onder het serviceabonnement vallen.

Let op: het serviceabonnement geldt niet voor onderhoud aan zelf gemaakte voorzieningen in uw woning.

Wat kost het?
Het serviceabonnement bespaart u veel tijd en energie! Voor slechts € 5,49 per maand kunt u een serviceabonnement afsluiten. Deze kosten zijn all-in: u betaalt geen extra voorrijkosten, materiaalkosten of uurtarieven. De abonnementskosten worden maandelijks gelijktijdig met de huur geïnd. Betaalt u de huur niet met een automatische incasso, houdt er dan rekening mee dat u de kosten zélf gelijktijdig met de maandelijkse huurprijs (dus voor de eerste van de maand) aan Rijswijk Wonen overmaakt.

Serviceabonnement makkelijk online afsluiten
Wilt u een serviceabonnement afsluiten? Op onze website onder het kopje 'Serviceabonnement' kunt u heel makkelijk het online aanmeldformulier invullen. Met één druk op de knop verstuurt u dit naar Rijswijk Wonen.Naar boven
Rijswijk Wonen
Mail & win: kaartjes Rijswijkse Schouwburg

Deze keer mogen we maar liefst 10 vrijkaarten (2 kaarten per voorstelling) weggeven namens de Rijswijkse Schouwburg… omdat december een feestmaand is!

U kunt kaartjes winnen voor de volgende voorstellingen:

Hoe mooi alles, donderdag 19 januari, 20.15 uur (inclusief inleiding om 19.00 uur)
Een onweerstaanbaar liefdesverhaal. De woorden zijn ontleend aan een gedicht van Leo Vroman (1915-2013) die in 2015 100 jaar geworden zou zijn. Geen mooiere hommage aan hem dan Hoe mooi alles op het toneel.

Vaders & zonen, donderdag 26 januari, 20.15 (inclusief inleiding om 19.00 uur)
De relatie tussen vader en zoon geïnspireerd op de briefwisseling die ontstond over het maken van de juiste keuzes en het zoeken naar vaderlijke erkenning. Vader (Bram van der Vlugt) is 80 geworden. Is deze vader wie hij zegt dat hij is?

TV Show Paul de Leeuw – Wie steelt mijn show? maandag 30 januari, 18.30 uur.
Bijwonen tv opnames van de nieuwe show.

Danny Vera – Between the Dark & Daylight, woensdag 1 februari,  20.15 uur.

Jenny Arean & Marijn Brouwers, donderdag 2 februari, 20.15 uur.
De één une grande dame, de ander chansonnier pur sang. Ze zingen. Samen. En hoe!

Twee kaarten winnen?
Stuur dan uiterlijk 6 januari een e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer en uw favoriete voorstelling naar nieuwsbrief@rijswijkwonen.nl. Vermeld als onderwerp "mail & win".

Deze maand geeft de Rijswijkse Schouwburg weer vrijkaarten weg aan de lezers van onze nieuwsbrief. Maar het is natuurlijk nóg leuker om zelf iets cadeau te geven. Denk daarom eens aan de UIT Cadeaukaart. Dat is een avondje uit naar keuze in de schouwburg. Kijk voor meer informatie op www.rijswijkseschouwburg.nl


Naar boven
Rijswijk Wonen
Rijswijk Wonen www.rijswijkwonen.nl T: (070) 33 64 200 Rijswijk Wonen Rijswijk Wonen