Klik hier om de nieuwsbrief in uw browser te bekijken.
Rijswijk Wonen
september 2016 nieuwsbrief
Rijswijk Wonen
 
Rijswijk Wonen vervangt de komende jaren alle moederhaarden door cv-ketels. Twee bewoners vertellen hoe comfortabel dat is, zeker nu het weer herfst wordt.
En we stellen in deze nieuwsbrief onze nieuwe directeur-bestuurder aan u voor.
In deze nieuwsbrief
Rijswijk Wonen “Wij moeten steeds in gesprek blijven met onze huurders”
Rijswijk Wonen Resultaten eerste vragenlijst huurderspanel
Rijswijk Wonen Wijkcommissie: "Als groep sta je veel sterker"
Rijswijk Wonen Van moederhaard naar combiketel
Rijswijk Wonen Onderhoudsprojecten met een mooi resultaat
Rijswijk Wonen Bericht van de Bewonersvereniging Rijswijk
Rijswijk Wonen Mail & win: vrijkaartjes Rijswijkse Schouwburg
Rijswijk Wonen
Nieuws
“Wij moeten steeds in gesprek blijven met onze huurders”

Op 18 juli heeft Rijswijk Wonen Željka Udovičić welkom geheten als nieuwe directeur-bestuurder. Wie is zij, en wat gaat zij voor onze huurders betekenen? We stellen haar aan u voor.

Željka Udovičić (48) is geboren in voormalig Joegoslavië en kwam op haar zevende naar Nederland. Haar vader ging daar in de havens van Rotterdam werken. Željka studeerde sociologie aan de Erasmus Universiteit. Het gedrag van mensen en waarom wij dingen doen zoals we die doen heeft haar altijd geïnteresseerd.

Ze wordt blij van het verbinden van mensen. Haar nieuwe collega’s bij Rijswijk Wonen heeft ze bijvoorbeeld al uitgedaagd om als team haar ex-collega’s uit Rotterdam te verslaan tijdens de 1/4 Marathon Rotterdam. Half oktober beginnen ze met trainen.

Waarom heeft Rijswijk Wonen weer een nieuwe directeur-bestuurder, u bent de vierde in acht jaar?
“Een samenloop van omstandigheden. De vorige directeur-bestuurder was sowieso tijdelijk aangenomen. Ik ben om te beginnen aangesteld voor een periode van vier jaar. En ik beloof mijn uiterste best te doen voor Rijswijk Wonen en onze huurders. Overigens draait een organisatie natuurlijk vooral op de medewerkers. Die zorgen bij Rijswijk Wonen voor een stabiele factor: de meeste werken hier al jaren. Ze zijn loyaal, betrokken en willen oprecht het goede voor de huurder.”

Waarom bent juist ú gekozen om Rijswijk Wonen te leiden?
“De komende jaren moet Rijswijk Wonen weer een flink aantal sociale huurwoningen bouwen. Een belangrijke groep waarvoor we dat doen bestaat uit ouderen. Ik heb hiervoor onder andere gewerkt bij twee woningcorporaties, waarvan één specifiek voor ouderen. Verder breng ik een heel breed netwerk mee. En ik richt me graag op verbinden en samenwerken. Rijswijk Wonen is de afgelopen tijd best veel met de organisatie zelf bezig geweest. Er is een nieuwe koers bepaald en de organisatie is daarop ingericht. Ik ga er nu voor zorgen dat we ons weer helemaal op onze huurders richten. Daar zijn we tenslotte voor.”

Welke opdracht heeft u als nieuwe directeur-bestuurder meegekregen?
“De organisatie heeft een aantal reorganisaties achter de rug die ons naar het nieuwe tijdperk hebben gebracht. Van de overheid mogen woningcorporaties zich namelijk alleen nog maar richten op onze kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en een paar andere maatschappelijke taken. Mijn opdracht is om de vernieuwde organisatie verder vorm te geven en vanuit de huurder te organiseren. Wíj zijn er voor mensen die ons nodig hebben voor een dak boven hun hoofd. Niet andersom. We moeten ons dus steeds blijven vernieuwen en in gesprek blijven met onze huurders.”

Een directeur-bestuurder heeft weinig direct contact met huurders. Wat merken zij ervan dat u nu aan het roer staat?
“Als het goed is, merken onze huurders dat we ze nog beter gaan bedienen en dat we nog sneller reageren op vragen en (reparatie)verzoeken. Met de Bewonersvereniging Rijswijk en de wijkcommissies ga ik rond de tafel om te horen waar dingen beter kunnen. Verder vind ik dat huurders nog meer zaken via internet moeten kunnen regelen. Zij moeten ervaren dat er naar ze geluisterd wordt. Gaat iets niet goed? Dan horen we dat graag. Een compliment geven mag natuurlijk ook.”


Naar boven
Rijswijk Wonen
Resultaten eerste vragenlijst huurderspanel

Resultaten eerste vragenlijst huurderspanel

In mei hebben we onze eerste vragenlijst aan het huurderspanel verzonden over het baliebezoek in ons huurderscontactcentrum. We kregen maar liefst 201 reacties en zijn blij met deze waardevolle inbreng vanuit het panel. Een succesvolle start! We vinden het belangrijk met u te delen wat de resultaten op hoofdlijnen zijn en wat we ermee gaan doen.

Baliebezoek in cijfers
Een kwart van de panelleden heeft het afgelopen jaar de balie bezocht en 59% beoordeelt dat bezoek met minstens een 7. Sommigen zijn zo tevreden dat ze zelfs een 10 geven. Helaas zijn er ook mensen die juist een negatieve ervaring hebben, omdat hun problemen onvoldoende zijn opgelost of omdat ze niet tijdig een reactie ontvingen. Dat wekt ergernis en daar willen we wat aan doen.

De volgorde van voorkeur waarin het huurderspanel contact zoekt met Rijswijk Wonen

  1. Telefonisch
  2. Per mail
  3. Baliebezoek
  4. Website

Online communicatie
Online communicatie neemt steeds meer toe. Ook in de wereld van woningcorporaties. Wij willen onze huurders vriendelijk, snel en duidelijk van dienst zijn. Rijswijk Wonen wil daarom haar digitale dienstverlening verder uitbreiden. Dat gaan we doen op twee manieren. Met het opzetten van een huurdersportaal en een online afsprakenmodule zorgen we ervoor dat u als huurder zelf uw gegevens kunt inzien of een afspraak kunt inplannen. Wat mogelijk is kunt u snel zelf regelen via telefoon en online, en als dat nodig is nemen we de tijd voor een persoonlijke afspraak bij de balie.

Verbetertips
Tips die we hebben gekregen, nemen we ter harte. Zo willen we de informatie op de website verbeteren, zodat een baliebezoek mogelijk niet meer nodig is. Verder gaan we meer letten op het eenduidig en vriendelijk te woord staan en dat we u altijd terugbellen als dat is toegezegd.

Onderwerp volgende vragenlijst huurderspanel
In onze volgende huurderspaneleditie gaan we ook vragen hoe informatie op de website kan worden verbeterd in relatie tot reparatieverzoeken. Wij van Rijswijk Wonen en de Bewonersvereniging Rijswijk vinden dit namelijk een hele fijne, positieve manier om te weten wat speelt onder huurders.

Ook meedenken?
Wilt u ook meedenken over thema’s die u als huurder van Rijswijk Wonen aangaan? Dat helpt ons om ons werk nog beter te doen en om u nog beter van dienst te zijn. Aanmelden voor het huurderspanel? Klik dan hier.

 


Naar boven
Rijswijk Wonen
Wijkcommissie: "Als groep sta je veel sterker"

“Ik heb altijd veel belangstelling voor wat er in mijn omgeving gebeurt”, antwoordt Bakker op de vraag waarom hij lid is geworden van de wijkcommissie. “Ik ben het niet overal mee eens. Daarom dacht ik, toen ik een oproep van de wijkcommissie zag: als ik invloed wil uitoefenen, moet ik me aanmelden. Dat heb ik toen gedaan.”

Ogen en oren van de wijk
De tien tot twaalf bewoners die de wijkcommissie Steenvoorde Zuid vormen, komen eens in de één of twee maanden bij elkaar. Ze bespreken dan wat hen is opgevallen in hun flats en in de omgeving. Een afvaardiging van de wijkcommissie zit elk half jaar met Rijswijk Wonen rond de tafel. “Dan bespreken ze de punten die tijdens het overleg ter sprake zijn gekomen. Wij vormen in feite de oren en ogen in de wijk voor Rijswijk Wonen.”

Resultaat
Gevraagd naar wat de wijkcommissie Steenvoorde Zuid heeft bereikt, geeft Bakker als voorbeeld: “Er hingen veel schotelantennes aan de balkons. Dat is geen fraai gezicht en dat hebben we aangekaart bij Rijswijk Wonen.” Tegenwoordig staat Rijswijk Wonen nieuwe huurders geen schotelantennes meer toe.

Meer wijkcommissieleden gezocht
De Bewonersvereniging Rijswijk, waar Bakker ook deel van uitmaakt, ziet graag dat meer huurders lid worden van de wijkcommissie in hun eigen wijk: Oud Rijswijk, Te Werve, de Kleuren- en Artiestenbuurt, Muziekbuurt, Steenvoorde Noord en Steenvoorde Zuid. “We kunnen dan als huurders een nog krachtiger geluid richting Rijswijk Wonen laten horen.” Tot slot, waarom zou iemand lid willen worden? “Ervaar je problemen in je woning of in je omgeving, die anderen ook ervaren? Als je dat als groep aankaart in plaats van als individu, dan sta je veel sterker.”

Meer weten? Klik dan hier. Of neem contact op met een consulent wonen van Rijswijk Wonen voor meer informatie en de mogelijkheden.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Van moederhaard naar combiketel

Meer wooncomfort en veiligheid. Dat is het idee achter het vervangen van 2.100 moederhaarden door combiketels. Woningen in het Havenkwartier waren als eerste aan de beurt.

Mevrouw Koster (foto) uit de Klipperstraat wilde er niks van weten. “Ik wilde mijn moederhaard niet kwijt. Noem me ouderwets, maar ik vond het altijd zo gezellig. De poes op de kachel en ik ernaast in een lekkere stoel. Een vriendin van me, die ook hier in het blok woont, en een buurvrouw hebben me over de streep getrokken. En eerlijk is eerlijk, daar ben ik nu heel blij mee. Eerst kreeg ik de keuken en de badkamer niet warm gestookt als het buiten koud was. Nu is het overál in huis behaaglijk. En op de plek van mijn oude kachel heeft mijn schoonzoon een sfeerhaard geplaatst. Is het toch weer gezellig.”

Mevrouw IJpelaar uit de Havenstraat is net zo enthousiast als mevrouw Koster. Vooral ook over de krachtiger waterstraal uit de douche. “Voorheen was het maar een armzalig straaltje, dat eruit kwam. Nu ben ik bij wijze van spreken niet onder de douche vandaan te slaan. Heerlijk, zoveel water dat eruit komt.”

Over de werkzaamheden zelf is mevrouw IJpelaar ook goed te spreken. “Logisch dat de werklui steeds in en uit moesten lopen. Maar ze hebben me geen overlast bezorgd. En na afloop hebben ze alles keurig opgeruimd. ‘Mevrouw,’ zeiden ze voordat ze weggingen, ‘we zijn nog een tijd bezig in uw straat. Als er problemen zijn, roept u ons maar.’ Keurige jongens.”


Naar boven
Rijswijk Wonen
Onderhoudsprojecten met een mooi resultaat

Minister Talmalaan
Het pand aan de Minister Talmalaan 31 (foto) heeft een poos leeggestaan. Lange tijd was dit een groepswoning voor begeleid wonen. Op de begane grond bevonden zich gemeenschappelijke ruimtes, zoals een keuken en huiskamer. De eerste en tweede verdieping bestonden uit een aantal kamers en gemeenschappelijke toiletten en badkamers. Omdat er geen zorginstelling meer was die het pand wilde huren, heeft Rijswijk Wonen besloten om het te verbouwen. Op 1 augustus hebben we zes eigentijdse appartementen opgeleverd, elk met twee of drie kamers. Op de eerste en tweede verdieping hebben we ook balkons aangebracht. De appartementen, twee op elke verdieping, zijn inmiddels verhuurd.

Havenkwartier
Begin 2016 is Rijswijk Wonen in het Havenkwartier aan het werk gegaan. We voeren er grootonderhoud uit aan 252 woningen in de Havenstraat, Galjoenstraat, Klipperstraat en aan de Handelskade. In het project werken we samen met de projectcommissie Havenkwartier, die bestaat uit bewoners.

De werkzaamheden bestaan uit het herstellen van structurele gebreken, het veiliger en gezonder maken van de woningen en het verbeteren van de uitstraling van de portieken. In september zijn alle werkzaamheden afgerond. De woningen kunnen dan weer minimaal vijftien jaar mee.

Flat Mgr. Bekkerslaan
In april is Rijswijk Wonen gestart met de uitvoering van het verbeterplan voor de flat aan de Mgr. Bekkerslaan. Met dit grootonderhoud verbeteren we de leefbaarheid, veiligheid, energieprestatie en het wooncomfort. Met andere woorden: de woningen worden duurzamer en comfortabeler. Zo is de collectieve verwarmingsinstallatie verwijderd en hebben alle woningen straks een eigen cv-ketel.

Op de begane grond was zoveel ruimte, dat we er twee extra woningen kunnen maken. Ook krijgt de flat een grote ruimte voor scootmobiels en een gemeenschappelijke berging.

Het hele verbeterplan is in nauw overleg met de projectcommissie opgesteld. Deze commissie bestaat uit bewoners zelf. Veel bewoners wonen er al sinds de oplevering van de flat, zo’n veertig jaar geleden. Dus de betrokkenheid bij wat er allemaal gebeurt, is erg groot.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Bericht van de Bewonersvereniging Rijswijk

Op dinsdag 15 november 2016 vindt de Algemene Ledenvergadering van de Bewonersvereniging Rijswijk plaats. U bent als huurder natuurlijk van harte welkom om te komen, hiervoor hoeft u geen lid te zijn.

De Algemene Ledenvergadering van de Bewonersvereniging Rijswijk van 15 november vindt plaats om 19.30 uur in de vergaderzaal aan de Martin Campslaan 565a in Rijswijk. Parkeergelegenheid is aanwezig.

Wij verzoeken u om u vóór 1 november aan te melden via info@bewonersverenigingrijswijk.nl. U ontvangt dan digitaal de vergaderstukken.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Mail & win: vrijkaartjes Rijswijkse Schouwburg

Namens de Rijswijkse Schouwburg mogen wij weer twee setjes van twee toegangskaarten verloten onder de lezers van deze nieuwsbrief! U kunt kaartjes winnen voor de volgende voorstellingen: 


Buziau, een revue vol variété, humor en show! zondag 23 oktober, 15.00 uur

Vier het mee: ‘50 jaar Podiumkunst in Rijswijk’, met de grootse musical-revue BUZIAU. Dit theaterstuk brengt een ode aan de legendarische Rijswijker: Johan Buziau. De grootste Nederlandse komiek uit de vorige eeuw. Onze eigen Charlie Chaplin! Met 125 medewerkers wordt het een geweldig spektakel, zoals je dat eigenlijk niet meer ziet.

Welkom bij de Fresku Show, donderdag 27 oktober, 20.15 uur

Fresku voelt een noodzaak om het leven en de wereld te begrijpen. Hij voert een soort innerlijke heilige oorlog, met als belangrijkste wapens poëzie en humor. Als een schilder stelt hij zijn liedjes samen waarin alles gedetailleerd wordt uitgewerkt. Beladen thema’s worden afgewisseld met ontlading in de vorm van satire en persiflages.

Twee kaarten winnen?
Stuur dan uiterlijk 9 oktober een e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar nieuwsbrief@rijswijkwonen.nl en vermeld als onderwerp "mail & win".

Bekijk het volledige programma van de Rijswijkse Schouwburg op www.rijswijkseschouwburg.nlNaar boven
Rijswijk Wonen
Rijswijk Wonen www.rijswijkwonen.nl T: (070) 33 64 200 Rijswijk Wonen Rijswijk Wonen