Klik hier om de nieuwsbrief in uw browser te bekijken.
Rijswijk Wonen
nr. 4, maart 2016 Nieuwsbrief
Rijswijk Wonen
 
De eerste nieuwsbrief van 2016 en alweer het vierde digitale nieuws op rij.
In dit nummer onder andere: hoe vindt vergunninghouder Ahmad het in Rijswijk, wat is de Governancecode en onderhoud in het Havenkwartier. Veel leesplezier!

In deze nieuwsbrief
Rijswijk Wonen Doet u ook mee aan ons huurderspanel?
Rijswijk Wonen Interview: een lange weg naar een veilig leven
Rijswijk Wonen De nieuwe Woningwet uitgelicht: Governancecode
Rijswijk Wonen Onderhoud 252 woningen Havenkwartier
Rijswijk Wonen Ventileren: nodig voor uw gezondheid!
Rijswijk Wonen Coaches, maatjes en hulp bij opvoeden
Rijswijk Wonen Bericht van de Bewonersvereniging Rijswijk
Rijswijk Wonen Mail & win: vrijkaartjes Rijswijkse Schouwburg
Rijswijk Wonen
Nieuws
Doet u ook mee aan ons huurderspanel?

In de vorige nieuwsbrief introduceerden wij ons nieuwe huurderspanel. Rijswijk Wonen en de Bewonersvereniging Rijswijk (BVR) willen graag weten hoe huurders over bepaalde zaken denken. Dat helpt ons om ons werk nog beter te doen en om u nog beter van dienst te zijn. Daarom zijn we begonnen met het huurderspanel. Inmiddels hebben ruim 300 huurders zich opgegeven voor het panel. Bedankt voor de enthousiaste reacties, daar zijn we blij mee!

U kunt zich nog steeds opgeven voor het huurderspanel, doet u ook mee?
Dan kunt u nog net op tijd meedoen met de eerste vragenlijst die we binnenkort versturen aan alle leden van het huurderspanel.

Meer informatie over het huurderspanel leest u in het nieuwsbericht Huurderspanel: meedenken, meepraten, meedoen!

Hoe word ik lid van het huurderspanel?
Heel eenvoudig. Alles wat u hoeft te doen is zich eenmalig inschrijven. Dat kan via http://www.rijswijkwonen.nl/huurderspanel. Deelname is vrijblijvend en ieder moment opzegbaar.

Meld u aan en denk ook mee!


Naar boven
Rijswijk Wonen
Interview: een lange weg naar een veilig leven

Ahmad Hallak (28) is een Syrische vluchteling die nu in Oud-Rijswijk woont. Hij voelt zich thuis in de buurt, maar daarbuiten merkt hij vaak dat Nederlanders bang van hem zijn. Omdat er veel vooroordelen heersen over vluchtelingen. “Toch verschillen u en ik niet zoveel van elkaar: we willen allebei in vrede en veiligheid leven.”

In 2014 kwam Ahmad, samen met zo’n driehonderd andere vluchtelingen, vanuit Libië aan in Italië. Vijftien uur eerder waren ze in Libië (het oostelijke buurland van Egypte) in een boot gestapt. “Een heel gevaarlijke reis”, zo kijkt Ahmad daarop terug. Het heeft hem een aantal jaren gekost om via Egypte en Libië uiteindelijk in Nederland aan te komen. Hier heeft hij eerst negen maanden in het asielzoekerscentrum in Leersum gewoond. Vorig jaar is hij naar Rijswijk verhuisd.
Overigens was in Egypte blijven geen optie. Het leven van Syriërs wordt daar door de regering en de bevolking onmogelijk gemaakt. En Libië is, zegt ook Amnesty International, letterlijk levensgevaarlijk voor vluchtelingen en migranten.

Skypecontact
Ahmad is in zijn eentje de oorlog in Syrië ontvlucht. Zijn familie en zijn vriendin heeft hij achter moeten laten. Het was te gevaarlijk en kostbaar om ook hen mee te nemen. “Dat is moeilijk. Maar we hebben gelukkig veel contact via bijvoorbeeld Whatsapp en Skype.”

Nederlands leren
De Nederlandse taal leren, dat is nu Ahmads prioriteit. “Het liefst zo snel mogelijk. Als ik nu mensen op straat tegenkom, gaat het van: ‘Hi, how are you?’ ‘Fine, thanks.’ ‘Where are you from?’ ‘Syria’. En dan volgt een aarzelend ‘Oh ...’. Begrijp je? Als ik straks goed Nederlands praat, kom ik veel makkelijker in contact met Nederlanders. Ik ga nu elke ochtend naar school, en ik ken al heel veel woorden. Maar ik moet nog veel oefenen.”
Naast afwijzende reacties, heeft Ahmad ook goede ervaringen in Nederland. “De mensen in mijn straat helpen me heel erg goed. Als ik wat nodig heb, staat mijn buurman voor me klaar. Dat is echt heel erg fijn.”

Trouwen en werken
Ahmed is blij dat hij niet de enige vluchteling in Rijswijk is. “Hier heb ik vier Syrische vrienden. We spelen vaak basketbal samen. Dat is mijn passie.”
Hoe hij zijn toekomst voor zich ziet? “Ik wil trouwen met mijn vriendin die nu nog in Syrië woont. En ik wil heel erg graag werken; ik ben opgeleid als architect.”

Uitleg: Woonruimte voor vergunninghouders, hoe zit dat precies?
Als een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, is hij of zij een vergunninghouder. Voor woonruimte verdeelt het Rijk vergunninghouders over alle Nederlandse gemeenten. Hoe meer inwoners een gemeente heeft, hoe meer vergunninghouders deze gemeente gevraagd wordt te huisvesten. De gemeentes op hun beurt schakelen hier de woningcorporaties voor in.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is de uitvoerende overheidsinstelling die gaat over de opvang van asielzoekers. Het COA coördineert ook de huisvesting van vergunninghouders. In de praktijk krijgt Rijswijk Wonen een verzoek van het COA om een aantal vergunninghouders te huisvesten. Wij kijken kritisch of we een passende woning kunnen aanbieden.

Vluchtelingenwerk Rijswijk begeleidt alle vergunninghouders die hier komen wonen. Ze helpen bijvoorbeeld met het regelen van praktische dingen en bij het kennismaken met de buurt. Het huisvesten van vergunninghouders doen we al jaren op deze manier. Alleen is het aantal nu hoger dan voorheen. We willen daarom graag met de gemeente in overleg om te kijken of er ook andere manieren zijn om vergunninghouders te huisvesten, bijvoorbeeld in omgebouwde kantoren.

Aantal woningen
Voor de eerste helft van 2016 hebben wij de taak om 14 vergunninghouders te huisvesten. Familieleden die nakomen, tellen ook mee. Vorig jaar zijn in Rijswijk ruim honderd vergunninghouders gehuisvest door Rijswijk Wonen en Vidomes. Voor Rijswijk Wonen ging het in totaal om 24 woningen. Om dit in perspectief te zien: Rijswijk Wonen verhuurt ruim 400 woningen per jaar.


Naar boven
Rijswijk Wonen
De nieuwe Woningwet uitgelicht: Governancecode

Per 1 mei 2015 geldt de vernieuwde Governancecode. Deze geeft richtlijnen aan bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties voor goed bestuur en toezicht. Leden van branchevereniging Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties zijn verplicht zich aan de code te houden. Rijswijk Wonen valt hier ook onder.

Wat betekent dat voor Rijswijk Wonen en voor u?
Rijswijk Wonen moet meer verantwoording afleggen aan de huurders, stakeholders, Autoriteit woningcorporaties en het Ministerie. Hiervoor is een code opgesteld, de zogeheten Governancecode.

In deze code staan de uitgangspunten omschreven waaraan de Raad van Commissarissen zich moet houden. Deze uitgangspunten zijn verder uitgewerkt, zijn minder vrijblijvend en bieden bestuurders en commissarissen meer houvast. De vernieuwde code legt meer nadruk op:

Cultuur en gedrag
Bestuurders en toezichthouders horen een kritische, open geest te hebben. Om de kwaliteit van bestuur en toezicht te verbeteren is het nodig dat bestuurders gedrag en waarden telkens weer bespreken. Dit is een noodzakelijke aanvulling op de nieuwe wetten en regels.

Betrekken van huurders en gemeenten bij het beleid van de corporatie
Woningcorporaties moeten prestatieafspraken maken met de gemeente en zich ervan bewust zijn dat hun werk in dienst staat van de huurders.

Geschiktheid
Bestuurders en commissarissen doen voor hun aantreden een geschiktheidstoets en zijn verplicht zich voortdurend te scholen en opleidingen te volgen.

Uitleg in jaarverslag
In de vergaderingen van de Raad van Commissarissen van Rijswijk Wonen controleert de raad of wordt voldaan aan de Governancecode. Zij heeft hierin zelf een taak maar ook richting u. In het jaarverslag dat binnenkort weer verschijnt, legt de raad aan u uit hoe zij in 2015 aan deze verplichtingen heeft voldaan. Zij geeft in het jaarverslag gemotiveerd aan hoe de code is toegepast en waarom ze, als ze dat doet, van de code afwijkt. Ook staat de Raad van Commissarissen open voor een gesprek over dit onderwerp. Daarmee vindt verantwoording plaats over de wijze van besturen, het toezicht en de keuzes van Rijswijk Wonen hierin.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft of als u met de Raad van Commissarissen van gedachten wilt wisselen, laat het ons gerust weten via info@rijswijkwonen.nl.

 


Naar boven
Rijswijk Wonen
Onderhoud 252 woningen Havenkwartier

Vanaf begin 2016 voert Rijswijk Wonen onderhoud uit aan de woningen in het Havenkwartier in Oud Rijswijk. Het gaat om 252 woningen aan de Havenstraat, Galjoenstraat, Klipperstraat en Handelskade.

We willen de woningen technisch weer op orde krijgen voor een periode van minimaal 15 jaar. Uitgangspunt is het herstellen van structurele gebreken, het veiliger en gezonder maken van de woningen en het verbeteren van de uitstraling van de portieken. De woningen in het Havenkwartier zijn betrekkelijk kleine woningen met een lage huur. Door de beperkte investeringen kunnen we de huren laag en de huurverhoging beperkt houden. Dit sluit goed aan bij ons ondernemingsplan waarin we uitgaan van het behouden van het aantal goedkope en betaalbare woningen. Zo kunnen we aan de vraag naar deze woningen blijven voldoen.

Samenwerking met projectcommissie
Projectleider Sander van der Giessen: "In het project werken we nauw samen met de projectcommissie Havenkwartier die bestaat uit een aantal bewoners. We overleggen regelmatig met elkaar over het project met als doel om de werkzaamheden naar tevredenheid van alle partijen uit te voeren. De projectcommissie kijkt bijvoorbeeld met ons mee of onze communicatie naar de huurders duidelijk is. Dat vinden wij heel waardevol."

Als alles volgens planning verloopt, zijn de onderhoudswerkzaamheden halverwege het jaar afgerond.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Ventileren: nodig voor uw gezondheid!

Het ventileren van uw woning, ofwel het verversen van de lucht in huis, is nodig voor uw gezondheid. Dat weet maar liefst 96% van alle Nederlanders. Toch gebeurt dit vaak onvoldoende. In één op de vijf woningen zijn vochtplekken en schimmels te vinden en hebben bewoners klachten als hoofdpijn en benauwdheid.

Vooral bij koud weer houden veel mensen de ramen en ventilatieroosters dicht want “zo blijft het lekker warm in huis en heb je minder stookkosten.” Het tegendeel is waar! Hoe ventileert u goed? Wij geven u graag vier tips.

1. Niet alleen ventileren, maar ook luchten
Elke dag produceert een gemiddeld huishouden gemiddeld tien liter vocht! Daarnaast vervuilen onder andere kookluchtjes en rook de lucht in uw huis. Voor een gezond binnenmilieu is het belangrijk om zowel te ventileren als te luchten. Zo voert u vocht en vieze luchtjes af en houdt u de lucht fris.
Maar wat is het verschil tussen ventileren en luchten?

  • Ventileren is het voortdurend verversen van de lucht. Dit doet u door de ramen op een kier te zetten, roosters te openen en afzuigsystemen in bijvoorbeeld keuken en badkamer aan te zetten. 
  • Luchten is het openen van extra ramen en deuren, wanneer het nodig is. Dit doet u een paar minuten tot een kwartier per dag, telkens wanneer de lucht niet meer fris is. Bijvoorbeeld tijdens het stofzuigen, koken, schilderen of klussen in de woning. Tijdens het luchten adviseren we u de thermostaat lager te zetten om energieverspilling te voorkomen.

2. Ventileer uw woning dag en nacht
Ventileren doet u 24 uur per dag, 7 dagen per week. Ventileer met name in de kamers waar mensen of dieren aanwezig zijn en waar vocht aanwezig is. Ventileer zo veel dat het net niet tocht. Als het buiten erg koud is of hard waait, kunt u roosters of raampjes een beetje sluiten, maar doe ze nooit helemaal dicht.

3. Ventileren houdt uw stookkosten juist laag
Het is een fabeltje dat luchten of ventileren leidt tot hogere stookkosten. Als u niet ventileert, blijft de lucht in uw huis namelijk vochtig. Vochtige lucht is lastiger te verwarmen dan droge lucht. Dat betekent dat u minder hoeft te stoken als u goed ventileert. Het is dus gezonder én voordeliger om te ventileren.

4. Ventileer extra na douchen, koken en als u de was in huis droogt

  • Laat de afzuigkap nog een kwartiertje aanstaan na het koken.
  • Zet na het douchen het raam open of laat de ventilator nog een half uur nadraaien.
  • Ook is het slim om na het douchen de wand- en vloertegels droog te maken.
  • Laat u uw wasgoed in huis drogen? Hang dit dan in een goed geventileerde ruimte.

Meer weten? Download de brochure Ventileren van het Ministerie van VROM. 


Naar boven
Rijswijk Wonen
Coaches, maatjes en hulp bij opvoeden

Wilt u ervaringen delen met andere ouders? Wilt u een maatje worden van een kwetsbaar kind, of kan uw kind een coach gebruiken om het beste uit zichzelf te halen? Klop eens aan bij Welzijn Rijswijk, Vitalis of Humanitas. Deze welzijnsorganisaties in Rijswijk bieden maatjes- en coachingsprojecten. Iets voor u of uw kind? We zetten de projecten op een rijtje:

Jongerencoaching: haal het beste uit jezelf
Ben je tussen de 10 en 25 jaar oud en loop je wel eens vast? Gaat het bijvoorbeeld wat minder goed op school, weet je niet wat je talenten zijn of zou je wel eens vaker naar buiten willen? Schakel dan een coach in van Welzijn Rijswijk. Die helpt je om het beste uit jezelf te halen.
“Sinds ik gecoacht wordt, heb ik veel minder vaak ruzie met mijn klasgenoten”, zegt de zeventienjarige Sam. Julie van veertien, bij wie het thuis erg druk is, komt sinds ze met een coach op pad gaat tot rust. En Mo van 21 zegt: “Mijn diploma heb ik gehaald; mijn coach heeft mij hiervoor extra gemotiveerd.”

Meer weten? Neem contact op met Jasper Voskuilen, via (06) 45 72 23 97 (ook WhatsApp) of jasper.voskuilen@welzijn-rijswijk.nl. Kijk ook op www.welzijn-rijswijk.nl/jeugd/jongeren/

Volwassen maatje voor kinderen
Vitalis zoekt volwassen vrijwilligers die een jaar lang wekelijks of anderhalf jaar eens per twee weken leuke dingen willen doen met een kind tussen de 5 en 18 jaar. Het gaat om kinderen die door een tekort aan aandacht in een kwetsbare positie zitten en het risico lopen in de problemen te raken. Een volwassen maatje kan de noodzaak tot intensieve professionele jeugdhulpverlening voorkomen. Als vrijwilliger ben je geen hulpverlener, maar een steuntje in de rug voor het kind aan wie je wordt gekoppeld.
Meer info en aanmelden? www.vitalismaatjes.nl

Ervaringen delen over opvoeden
Staat u er alleen voor en heeft u kinderen tot 15 jaar in huis? Dan kan het prettig zijn om ervaringen te delen met een andere ouder. De getrainde vrijwilligers van Home-Start+ bij Humanitas Delft–Rijswijk hebben zelf ervaring met het opvoeden van kinderen en bieden je graag een steuntje in de rug. U kunt één keer per week met een vrijwilliger afspreken voor een luisterend oor, opvoedondersteuning en praktische tips.

Meer informatie of vrijwilliger worden? Bel of mail de Home-Start coördinator via (06) 51 04 95 69 of hs.delft-rijswijk@humanitas.nl. Kijk ook op www.humanitasdelft.nl.

 


Naar boven
Rijswijk Wonen
Bericht van de Bewonersvereniging Rijswijk

Als huurdersorganisatie ben je bezig met de meest uiteenlopende zaken. Met het ingaan van de vernieuwde Woningwet op 1 juli 2015, hebben huurdersorganisaties er een nieuwe taak bij gekregen: zij zijn nu volwaardige partners bij het opstellen van de lokale prestatieafspraken tussen corporaties, gemeente én huurdersorganisaties.

Prestatieafspraken 2016 
Deze drie partijen komen bijeen om voor het komende jaar een plan te maken voor de lokale woningopgaven op het gebied van de sociale woningvoorraad. Deze prestatieafspraken gaan over betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid van woningen, maar ook over wonen en zorg. De lokale prestatieafspraken brengen dan ook meer verantwoordelijkheid met zich mee voor huurdersorganisaties. Op het ogenblik zijn wij druk bezig met de lokale prestatieafspraken voor 2016. In een krap tijdsbestek wordt de inzet van de corporatie besproken en willen wij als bestuur van de Bewonersvereniging Rijswijk (BVR) daarbij zo goed mogelijk de belangen van de huurders  behartigen. Het is voor ons flink wennen, maar gelukkig geldt dat door de nieuwe vorm van samenwerken ook voor de andere partijen!

Hoe kunnen wij u het beste informeren?
Zodra de stukken zodanig gereed zijn, zullen wij van de BVR uiteraard onze achterban op de hoogte houden over de stand van zaken van de lokale prestatieafspraken. Vanwege de korte tijdspanne zullen wij dit deze eerste keer in ieder geval via onze website doen, en denken wij na over hoe wij in de toekomst onze achterban hierbij kunnen betrekken.

Heeft u ideeën over hoe u over de lokale prestatieafspraken geïnformeerd zou willen worden? Wij horen dat uiteraard graag via onze website!

Bent u overigens nog geen lid van de BVR? Of wilt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief? Ook daarvoor kunt u terecht op www.bewonersverenigingrijswijk.nl.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Mail & win: vrijkaartjes Rijswijkse Schouwburg

Namens de Rijswijkse Schouwburg mogen wij weer twee setjes van twee toegangskaarten verloten onder de lezers van deze nieuwsbrief! U kunt kaartjes winnen voor de volgende voorstellingen: 

Bomans, Alleen tussen de meeuwen, donderdag 14 april, 20.15 uur
Als er iemand een Nederlandse taaltovenaar is geweest, dan was dat ongetwijfeld Godfried Bomans. Tijdens zijn leven groeide deze schrijver en columnist uit tot een nationale troetelbeer.
In ‘Bomans’ gaan we met hem terug naar het onbewoonde eiland Rottumerplaat, waar hij een week lang op uitnodiging van de Avro en Vara bivakkeert.

Chez Brood, vrijdag 15 april, 20.15 uur
Brood, de muzikant. Brood, de kunstenaar. Brood, de volstrekt unieke, creatieve geest die weigerde volwassen te worden. 2016 is het Herman Brood-jaar; de rock & roll-legende zou 70 geworden zijn. Vijftien jaar na het overlijden van zijn vriend schrijft Bart Chabot, in samenwerking met Xandra Brood, een eerlijk en liefdevol muzikaal portret waarin precaire onderwerpen niet worden gemeden.

Twee kaarten winnen? Stuur dan uiterlijk 23 maart een mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar nieuwsbrief@rijswijkwonen.nl. Vermeld als onderwerp "mail & win" en voor welke voorstelling u twee kaartjes wilt winnen.

Bekijk ook het volledige schouwburgprogramma op www.rijswijkseschouwburg.nl


Naar boven
Rijswijk Wonen
Rijswijk Wonen www.rijswijkwonen.nl T: (070) 33 64 200 Rijswijk Wonen Rijswijk Wonen