Klik hier om de nieuwsbrief in uw browser te bekijken.
Rijswijk Wonen
nr. 3, december 2015 Nieuwsbrief
Rijswijk Wonen
 
Wat merkt u als huurder van de op 1 juli ingevoerde nieuwe Woningwet? In elke nieuwsbrief lichten wij er een onderwerp voor u uit. Deze keer is dat het 'passend toewijzen'. En nieuw bij Rijswijk Wonen: het huurderspanel. Doet u ook mee?
Veel leesplezier gewenst en natuurlijk wensen wij u alvast fijne feestdagen!
In deze nieuwsbrief
Rijswijk Wonen Huurderspanel: meedenken, meepraten, meedoen!
Rijswijk Wonen De nieuwe Woningwet uitgelicht: passend toewijzen
Rijswijk Wonen Samen komen we eruit (met een beetje hulp)
Rijswijk Wonen Houd dieven buiten de deur
Rijswijk Wonen Niet in het riool!
Rijswijk Wonen Bericht van de Bewonersvereniging Rijswijk
Rijswijk Wonen Mail & win: vrijkaartjes Rijswijkse Schouwburg
Rijswijk Wonen
Nieuws
Huurderspanel: meedenken, meepraten, meedoen!

Rijswijk Wonen en de Bewonersvereniging Rijswijk (BVR) willen graag weten hoe huurders over bepaalde zaken denken. Dat helpt ons om ons werk nog beter te doen en u nog beter van dienst te zijn. Daarom hebben we een huurderspanel in het leven geroepen.

Wat is het huurderspanel?
We vragen aan al onze huurders om mee te doen met ons huurderspanel. Alles wat u hiervoor nodig heeft, is een internetaansluiting en een e-mailadres. Minimaal drie keer per jaar ontvangt u dan een lijst met ongeveer tien vragen over een bepaald onderwerp. Alle huurders die meedoen, vormen het huurderspanel.

Waarom willen wij dit?
Wij overleggen veel met de Bewonersvereniging Rijswijk en de wijkcommissies, waarin een klein deel van onze huurders zitten of lid is. Graag willen we dat veel meer huurders met ons meedenken over thema’s rondom dienstverlening, woning en directe woonomgeving. We willen uw kennis en kunde beter benutten. Hiermee kunnen we onze plannen toetsen aan de wensen van onze huurders, en die aanscherpen. Uiteindelijk zorgt dit voor een betere dienstverlening door Rijswijk Wonen en kunnen we woningen en de directe woonomgeving doelgerichter beheren.

Waar gaan de vragen over?
Bij elk onderwerp waar wij mee te maken hebben, is de mening van onze huurders van groot belang. Daarom kunt u vragen verwachten over onder andere:

 • Leefbaarheid (samenleven, schoon, heel en veilig)
 • Milieu en duurzaamheid
 • Wooncomfort en onderhoud
 • Woonlasten
 • Huurdersparticipatie (meedenken, meepraten en meedoen)
 • Dienstverlening


Hoe word ik lid van het huurderspanel?
Heel eenvoudig. Alles wat u hoeft te doen is zich eenmalig inschrijven. Dat kan via http://www.rijswijkwonen.nl/huurderspanel. Deelname is vrijblijvend en ieder moment opzegbaar.

Wat wordt er van mij verwacht als ik lid word van het huurderspanel?
Als u zich heeft ingeschreven, ontvangt u minimaal drie keer per jaar per e-mail een uitnodiging om ongeveer tien vragen over een bepaald onderwerp te beantwoorden. In de mail die u ontvangt, staat een link naar een internetpagina, waarop u de vragen vindt. U kunt die dus op elk gewenst moment invullen.

Wat gebeurt er met de antwoorden?
De antwoorden van elk onderzoek gebruiken we om onze plannen aan te scherpen. En als het nodig is om ons beleid bij te sturen. De resultaten (op hoofdlijnen) kunt u later terugvinden op de websites van Rijswijk Wonen en de Bewonersvereniging Rijswijk.

Meld u aan en denk mee!
http://www.rijswijkwonen.nl/huurderspanel


Naar boven
Rijswijk Wonen
De nieuwe Woningwet uitgelicht: passend toewijzen

Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. In deze wet staat wat woningcorporaties wel en niet mogen doen. Met deze nieuwe Woningwet verandert er nogal wat voor woningcorporaties. Zo moeten de corporaties beter laten zien wat ze doen, moet de kwaliteit omhoog en de bedrijfskosten omlaag. Het toezicht vanuit de regering wordt versterkt en huurders en gemeenten krijgen meer invloed. Ook u als huurder krijgt met veranderingen door de nieuwe wet te maken. In de komende nieuwsbrieven informeren wij u hierover. In deze nieuwsbrief willen we het hebben over “passend toewijzen”.

Passend toewijzen
De Woningwet bepaalt dat woningcorporaties zich moeten richten op hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen of mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden. Woningcorporaties moeten per 1 januari 2016 woningen toekennen volgens de nieuwe regels voor passend toewijzen.

Waarom “passend toewijzen”
Door “passend toewijzen” krijgen huurders die opnieuw een woning gaan huren een woning waarvan de huur aansluit bij hun inkomen. De regering wil hiermee voorkomen dat mensen met lage inkomens in te dure woningen terechtkomen.

Wat is passend toewijzen?
Huishoudens met recht op huurtoeslag moeten vanaf 1 januari 2016 van de corporaties een woning toegewezen krijgen met een huur onder de zogenaamde aftoppingsgrenzen (rond 600 euro). Alleen bij uitzondering mag iemand met een laag inkomen een woning huren met een hogere huur. Corporaties zijn verplicht om in ten minste 95 procent van de gevallen passend toe te wijzen. Ze hebben een marge van 5 procent voor uitzonderingssituaties.

Hoe werkt de inkomenstoets bij passend toewijzen?

Bij passend toewijzen wordt dezelfde inkomenstoets gebruikt die nu al geldt voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Daarvoor verstrekt de Belastingdienst inkomensverklaringen (IBRI formulier). Als het inkomen onder de huurtoeslaggrens ligt, moet een woning worden toegewezen onder de aftoppingsgrens. Bij het passend toewijzen telt het inkomen van inwonende kinderen niet mee.

Zijn er uitzonderingen voor bepaalde doelgroepen?
Deze gelden bij nieuwe verhuringen. Jongeren krijgen alleen huurtoeslag op het deel van de huur tot de kwaliteitskortingsgrens (€ 403,06 in 2015). Zij mogen wel een woning met een hogere huurprijs huren, maar ze krijgen over dat deel geen huurtoeslag. Het ‘passend toewijzen’ geldt ook voor toewijzingen aan studenten en statushouders (asielzoekers met verblijfsvergunning). Zij hoeven geen inkomen op te geven, maar hebben wel een verklaring van inschrijving aan een instelling voor hoger onderwijs nodig respectievelijk een verklaring van het COA. Mensen met een zware zorgindicatie (minimaal 10 uur zorg per week) hebben en houden toegang tot de sociale huursector ongeacht de hoogte van het inkomen. Ook voor deze groep geldt dat de mensen met een laag inkomen alleen in aanmerking komen voor een woning met een huur onder de aftoppingsgrens.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Samen komen we eruit (met een beetje hulp)

Leer je buren kennen, is de tip van veel buurtbemiddelaars. Als je weet dat je buurman in de nachtdienst werkt, ervaar je nachtelijk gestommel op de trap veel minder snel als overlast. Gaat het toch mis tussen buren, dan biedt buurtbemiddeling van Welzijn Rijswijk wellicht uitkomst.

Bij buurtbemiddeling bemiddelen getrainde vrijwilligers tussen buren die een conflict met elkaar hebben. Het kan gaan om alles waar buren samen niet uitkomen: van geluidsoverlast tot rommel in het trappenhuis en van dierenoverlast tot pesterijen.

Bespreekbaar maken
Schakelt u buurtbemiddeling in, dan komt er een team van twee buurtbemiddelaars bij u langs. Samen met u bekijken zij op welke wijze u het contact met uw buurtgenoten kunt verbeteren en hoe u de leefbaarheid onderling kunt herstellen. Zij helpen u het gesprek met de buren aan te gaan.

De bemiddelaars van Welzijn Rijswijk zijn getraind in het omgaan met conflictsituaties. Ze maken lastige onderwerpen bespreekbaar en ze helpen om goede afspraken met elkaar te maken voor in de toekomst. Na zo’n bemiddelingsgesprek ervaren buren bijna altijd dat de spanning weg is en dat er meer ruimte is om elkaar op een juiste manier aan te spreken. Buren gaan weer meer rekening met elkaar houden.

Tips van een buurtbemiddelaar

 1. Bedenk dat door de strakke interieurs van tegenwoordig geluiden snel bij buren terechtkomen. Tapijt op de grond en gordijnen aan de muur zijn goede geluidsdempers.
 2. Spreek elkaar bij irritaties of ruzie op tijd aan. Hoe langer u wacht, hoe bozer u wordt. De kans wordt daardoor steeds groter dat de toon waarop u uw buur uiteindelijk aanspreekt het alleen maar erger maakt.
 3. Klopt u bij de ander aan omdat u overlast ervaart, zeg dan vooral niet wat diegene moet doen. Dus niet: “Je moet je tv zachter zetten.” Maar wel: “Weet je dat het geluid van je tv vrij luid bij ons te horen is?”
 4. Kijk op www.problemenmetjeburen.nl over mogelijke burenproblemen en hoe die zijn op te lossen.

Contactgegevens buurtbemiddeling Welzijn Rijswijk
Telefoon: (070) 75 79 211
E-mail: buurtbemiddeling@welzijn-rijswijk.nl
Internet: www.welzijn-rijswijk.nl/buurtbemiddeling

De dienstverlening van buurtbemiddeling is kosteloos en wordt ondersteund door Rijswijk Wonen.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Houd dieven buiten de deur

Woninginbraken zijn een blijvend probleem. Als bewoner speelt u zelf een belangrijke rol in het voorkomen ervan. Daarom geven we hier een aantal tips. Voor als u gaat slapen, even de deur uitgaat of voor langere tijd van huis bent.

Eerst even dit: bijna alle inbraken zijn gelegenheidsinbraken. Een inbreker kijkt dan waar hij makkelijk binnenkomt, waar hij niet zo opvalt, wat er te halen valt en waar er niemand thuis is. Hij bedenkt dus niet van tevoren in welke woning hij wil inbreken. De meeste inbraken vinden overdag plaats, in alle soorten woningen.

Sluit álle ramen en deuren
Doe dit ook als u maar even naar de buren gaat of een boodschap gaat doen. Als een inbreker makkelijk uw woning binnen kan, heeft hij maar een paar minuten nodig om er met uw spullen vandoor te gaan. En bedenk: de deur alleen dichttrekken is niet voldoende. Pas als u de sleutel omdraait, zit de deur echt op slot.

Denk ook aan de bovenverdieping
Inbrekers gaan heus niet alleen op de begane grond een huis binnen. Maak het ze niet makkelijk door een container of andere opstapmogelijkheden tegen de muur te zetten.

Verstop geen sleutels
Echt, de deurmat, een bloempot, een losse steen of wat dan ook zijn geen geheime plekken.

Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos)
Als u uw sleutelbos kwijtraakt, maakt u het iemand met slechte bedoelingen wel heel erg makkelijk als daar een adreslabel aanhangt. Vermeld ook uw telefoonnummer niet. Onder andere via internet is het bijbehorende adres vaak makkelijk te achterhalen.

Laat uw woning er bewoond uitzien als u een tijdje van huis gaat
Plak dus geen briefje op uw deur. Sluit een paar lampen en bijvoorbeeld uw radio op een tijdschakelaar aan. Zo wekt u de indruk dat er iemand thuis is. Een extra tijdschakelaar op de eerste verdieping versterkt dit idee. Laat verder iemand de post uit uw brievenbus halen. En laat uw planten op hun eigen plek staan!

Zet niet op Facebook dat u met vakantie gaat
Criminelen lezen mee op sociale netwerksites. Wees ook voorzichtig met een afwezigheidsbericht in uw e-mail en op uw antwoordapparaat of voicemail.

Kijk ook op http://www.politie.nl/themas/woninginbraak.html voor meer tips en filmpjes hoe u een woninginbraak kunt voorkomen. 

 


Naar boven
Rijswijk Wonen
Niet in het riool!

Doekjes, vet, verf en medicijnen horen niet in het riool. Ze veroorzaken verstoppingen in het riool en zijn slecht voor het milieu omdat de chemicaliën het waterzuiveringsproces verstoren. Ook Rijswijk Wonen heeft regelmatig te maken met rioolverstoppingen in woningen van huurders door verkeerd rioolgebruik.

Waarom goed rioolgebruik?
Een goed werkend riool is belangrijk voor onze gezondheid. Afvalwater in het riool wordt gezuiverd zodat het weer schoon terug kan in de natuur. Je kunt zelf bijdragen aan een goed werkend riool en schoon water door het riool alleen te gebruiken waarvoor het bedoeld is: ontlasting, plas en toiletpapier!

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft samen met gemeentes de campagne 'Niet in het riool!' opgezet om bewoners bewust te maken van een goedwerkend riool. Zo besparen we kosten voor het oplossen van rioolverstoppingen en draagt u bij aan schoon water. Doet u ook mee met deze frisse aanpak?

Waar laat u het dan wél?

 • Vezeldoekjes, billendoekjes en vochtige doekjes: doe ze in de prullenbak.
 • Vet, frituurvet en olie:  giet het terug in een plastic fles of leeg melkpak en doe het in de vetrecyclecontainer. Klein restje in de pan? Veeg het weg met keukenrol!
 • Verfresten en chemicaliën: doe ze in de chemobak.
 • Medicijnen: neem oude medicijnen mee naar de apotheek.

Meer weten?
Op www.nietinhetriool.nl leest u meer informatie. Of volg de toiletdames op facebook: Niet in het riool.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Bericht van de Bewonersvereniging Rijswijk

Wat vindt u belangrijk als huurder? Het bestuur van de Bewonersvereniging Rijswijk luistert graag naar u! Wij zijn immers uw huurdersvertegenwoordiger en belangenbehartiger bij Rijswijk Wonen.  Maar wij weten natuurlijk niet zomaar wat er bij u leeft, dus horen we dit graag van u als huurder van Rijswijk Wonen. Zodat we er iets mee kunnen doen.

Verrassend genoeg horen we vaak dat u niet van ons bestaan afweet. Misschien is dit de reden dat wij nog niet zoveel van de huurders horen?
Wij nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan, en ons te laten weten wat u belangrijk vindt als huurder!
Welke thema's verdienen de aandacht, of wat vindt u goed gaan in uw wijk? U kunt een bericht op onze website achterlaten, of een e-mail sturen naar info@bewonersverenigingrijswijk.nl.  

Heeft u vragen?
Als u meer wil weten over de Bewonersvereniging Rijswijk, neem dan een kijkje op onze website www.bewonersverenigingrijswijk.nl/wat-doen-wij.

Kortom, hopelijk  horen wij snel van u!

Emmy Meurs
Voorzitter Bewonersvereniging Rijswijk

P.S.
Denkt u erover na om lid te worden van de Bewonersvereniging Rijswijk? Voor slechts € 0,60 per maand steunt u ons enorm. U kunt hier meer over lezen op www.bewonersverenigingrijswijk.nl/lid-worden


Naar boven
Rijswijk Wonen
Mail & win: vrijkaartjes Rijswijkse Schouwburg

Namens de Rijswijkse Schouwburg mogen wij weer drie setjes van twee toegangskaarten verloten onder de lezers van deze nieuwsbrief! U kunt kaartjes winnen voor de volgende voorstellingen: 

In de wachtkamer van de Liefde-Fred Delfgaauw, vrijdag 15 januari, 20.15 uur
Fred Delfgaauw staat al ruim 35 jaar op de planken. Hij heeft in die tijd een geheel eigen theaterstijl gecreëerd. Herman van Veen zei ooit: ‘Delfgaauw is een gezelschap in zijn eentje’. Humor en ontroering liggen in zijn aangrijpende voorstellingen altijd pal naast elkaar.

Oeroeg, donderdag 4 februari, 20.15 uur
Naar het gelijknamige boek van Hella Haasse. Het aangrijpende verhaal van de vriendschap tussen een Javaanse jongen en de zoon van een Nederlandse administrateur in het Nederlands-Indië van voor WO II. Geleidelijk groeien de twee uit elkaar. Wanneer de ik-figuur na jaren terugkeert gaat hij op zoek naar herinneringen aan de bijzondere vriendschap.

The Real Deal – Percossa, vrijdag 6 februari, 20.15 uur
Vier mannen, acht vuisten op tafel en een spiksplinternieuw spektakel. Ze zijn rauw, goudeerlijk en simpelweg lekker. Een ding is zeker: het is een knettergekke show vol bizarre acts en steengoede muziek.

Twee kaarten winnen? Stuur dan uiterlijk 31 december een mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar nieuwsbrief@rijswijkwonen.nl. Vermeld als onderwerp "mail & win" en voor welke voorstelling u twee kaartjes wilt winnen.

Bekijk ook het volledige schouwburgprogramma op www.rijswijkseschouwburg.nl


Naar boven
Rijswijk Wonen
Rijswijk Wonen www.rijswijkwonen.nl T: (070) 33 64 200 Rijswijk Wonen Rijswijk Wonen