Klik hier om de nieuwsbrief in uw browser te bekijken.
Rijswijk Wonen
Nr. 2, oktober 2015 Nieuwsbrief
Rijswijk Wonen
 
Bedankt voor uw positieve reacties op onze eerste digitale nieuwsbrief in juli! Het is prettig om te weten dat de nieuwsbrief goed gelezen wordt. Ook in nummer 2 leest u weer veel praktische informatie. En natuurlijk hebben we weer een leuke mail & win actie waar u aan mee kunt doen. Wij wensen u veel leesplezier!
In deze nieuwsbrief
Rijswijk Wonen Op zoek naar een huurwoning? Weet waar u aan toe bent
Rijswijk Wonen 24 uur per dag een reparatieverzoek indienen
Rijswijk Wonen Nieuwe aanpak huurachterstand boekt resultaat
Rijswijk Wonen Het gemak van automatische incasso
Rijswijk Wonen Geen sponsoring meer
Rijswijk Wonen Bericht van de Bewonersvereniging Rijswijk: vernieuwde website
Rijswijk Wonen Mail & win: vrijkaartjes Rijswijkse Schouwburg
Rijswijk Wonen
Nieuws
Op zoek naar een huurwoning? Weet waar u aan toe bent

Bent u op zoek naar een huurwoning? Uw inkomen en het aantal personen waaruit uw huishouden bestaat, bepalen op welke woningen u kunt reageren. Bovendien zijn in een aantal gevallen de voorrangsregels gewijzigd.

Huurwoningen zijn verdeeld in vier groepen:

1. Woningen met een huur tot € 576,87.
2. Woningen met een huur tussen € 576,88 en € 618,24.
3. Woningen met een huur tussen € 618,25 en € 710,68.
Dit worden ook wel sociale huurwoningen genoemd.

De vierde groep zijn de zogenoemde vrije sector woningen:
4. Woningen met een huur vanaf € 710,69.

Voor welke woningen kom ik in aanmerking?
Dat is afhankelijk van uw inkomen en van het aantal personen waaruit uw huishouden bestaat:

Nettohuur in €

1 persoon  

2 personen  

3 personen en meer

€ 0 - € 576,87

tot € 21.900

tot € 29.800

tot € 29.800

 

€ 576,88 - € 618,24

 

€ 21.900-€ 29.800

 

€ 29.800-€ 34.911

 

tot € 29.800

 

€ 618,25 - € 710,68

 

€ 21.900-€ 34.911

 

€ 29.800-€ 34.911

 

€ 29.800-€ 38.950

 

 

Rijswijk Wonen verhuurt geen woningen met huurprijzen tussen € 710,69 en
€ 869,99. Wel zijn er woningen vanaf € 870. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet uw inkomen minimaal € 45.000 zijn.

Alle genoemde bedragen gelden van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016. Elk jaar op 1 juli worden de bedragen aangepast.

Naar welk inkomen kijken corporaties?
Het inkomen waarnaar corporaties kijken, is het verzamelinkomen. Dit wordt ook door de Belastingdienst gebruikt. Onder het verzamelinkomen vallen:
- inkomen uit werk en woning;
- inkomen uit dividend en aandelen;
- inkomen uit sparen en beleggen.
Het inkomen van inwonende kinderen (minderjarig en meerderjarig) wordt niet meegerekend.

Meer lezen over het inkomen dat wordt meegerekend bij de toewijzing van een sociale huurwoning? Ga dan naar de website van de Belastingdienst.


Nieuwe regels voor sommige woningzoekenden
Staat u ingeschreven bij Woonnet Haaglanden als zogeheten ‘doorstromer door echtscheiding’ of als eenoudergezin? Dan veranderen per 1 oktober 2015 de regels voor u.

DOORSTROMERS DOOR ECHTSCHEIDING
Staat u bij Woonnet Haaglanden ingeschreven als ‘doorstromer door echtscheiding’? Als u zonder minderjarige kinderen staat ingeschreven, bent u per 1 oktober 2015 geen doorstromer meer, maar een starter.

Bent u een doorstromer door echtscheiding zonder minderjarige kinderen, dan telt vanaf 1 oktober 2015 uw woonduur dus niet meer mee bij uw inschrijfduur. In de praktijk kan dit betekenen dat uw inschrijfduur korter wordt.

Waarom deze verandering?
Woonnet Haaglanden heeft onderzoek gedaan naar alleenstaande mensen die moeten verhuizen omdat zij hun relatie beëindigen. Het blijkt dat zij genoeg mogelijkheden hebben om een woning te vinden of een andere (tijdelijke) woonoplossing. Haaglanden is bovendien de enige regio in Nederland met deze voorrangspositie voor mensen die uit elkaar gaan en geen minderjarige kinderen hebben. Dat wordt vanaf 1 oktober gelijkgetrokken.

Staat u op dit moment als doorstromer door echtscheiding ingeschreven, mét minderjarige kinderen? Dan verandert er niets voor u. U houdt uw huidige inschrijfduur.

EENOUDERGEZINNEN
Per 1 oktober 2015 verdwijnt er een regel die bedoeld was om eenoudergezinnen te helpen. In de praktijk blijkt deze regel juist in hun nadeel uit te pakken. Het gaat om de regel dat er bij het zoeken van een woning één extra persoon bij het gezin wordt opgeteld. Dat maakt het mogelijk voor eenoudergezinnen om op grotere woningen te reageren.

Waarom deze verandering?
Deze regel blijkt een groot nadeel met zich mee te brengen: op papier zijn de gezinnen te groot voor de kleinere woningen. Daar mogen ze dus niet op reageren. Veel eenoudergezinnen vinden dit oneerlijk. En terecht: ze moeten vaak langer wachten dan nodig.

Op 1 oktober 2015 wordt deze regel daarom afgeschaft. Eenoudergezinnen staan vanaf dan gewoon weer ingeschreven met het werkelijke aantal personen waaruit het gezin bestaat. Tot 1 oktober 2015 geldt de oude regel nog.

 

 


Naar boven
Rijswijk Wonen
24 uur per dag een reparatieverzoek indienen

Is er iets stuk in huis? Een reparatieverzoek kunt u makkelijk en snel doen via onze website www.rijswijkwonen.nl

Wilt u via internet een reparatieverzoek doen­­? Klik dan bovenaan onze website op het gele tabblad 'Meld uw reparatie'. Hier kunt u in een paar eenvoudige stappen uw reparatieverzoek indienen. Een foto toevoegen van wat er gerepareerd moet worden kan ook. Wel zo makkelijk, want een beeld spreekt vaak al voor zichzelf. Ook kunt u direct een dag en tijdstip inplannen waarop een vakman bij u langskomt. (In tijdsblokken van twee uur.)

Als u uw e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer invult, kan onze vakman u op de hoogte houden van de voortgang van het reparatieverzoek. Geeft u een reparatieverzoek liever telefonisch aan ons door? Dat kan tijdens onze kantoortijden via telefoonnummer (070) 33 64 200. 

Spoedeisende reparaties
Heeft u een spoedreparatie, zoals een gesprongen waterleiding of een gebroken ruit waardoor uw woning niet meer wind- en waterdicht is? Bel ons dan direct in plaats van dit te melden via de website. Tijdens onze kantoortijden zijn wij bereikbaar op (070) 33 64 200. Buiten kantoortijden belt u onze onderhoudsdienst via telefoonnummer (088) 01 17 004.

Ruikt u een gaslucht of is er een gaslek? Belt u dan altijd direct 112 !

Onze kantoortijden
Maandag t/m donderdag: 8.15 uur tot 16.15 uur.
Vrijdag: 8.00 uur tot 12.00 uur.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Nieuwe aanpak huurachterstand boekt resultaat

Iedereen die een huurcontract heeft getekend, is zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de huur. Met huurders die toch te laat betalen, nemen we zo snel mogelijk contact op, mogelijk al na de eerste dag.

Hoe sneller we in contact komen met een huurder met een betaalachterstand, hoe makkelijker die achterstand kan worden opgelost. Hierin hebben wij onze aanpak aangescherpt. We nemen zo snel mogelijk contact op met huurders die de huur te laat betalen, ook al is dit slechts een week. Huurders dienen de huur op tijd te betalen, dus vóór de eerste van de komende maand. We zijn er immers toch ook aan gewend om de boodschappen te betalen voordat we ze mee naar huis mogen nemen?

Ook buiten kantoortijden
Tijdens kantoortijden zijn veel huurders afwezig en dan heeft bellen niet het gewenste effect. Om dit probleem te omzeilen, bellen we nu ook buiten kantoortijden op. Bovendien sturen we nu ook sms’jes en e-mails. In de e-mails maken we steeds vaker gebruik van een link naar internetbankieren. Daarmee kan bij wijze van spreken via één knop de achterstand betaald worden. Wel zo makkelijk. Ook leggen we nu altijd een huisbezoek af, als na één maand achterstand de huur nog niet betaald is.

Goede resultaten
We hanteren deze aanpak nu drie maanden. We zien nu al dat het werkt. In de afgelopen maand hebben we op deze manier al met meer dan driehonderd huurders contact gelegd en hebben we bij 97 huurders een huisbezoek afgelegd. De totale huurachterstand daalt gestaag. Als huurders na twee maanden (dus bij drie maanden achterstand) nog niet betalen, dragen we de dossiers over aan de deurwaarder. Dit proberen wij uiteraard te voorkomen door betaalafspraken te maken met de betreffende huurder.

Dubbele winst
De nieuwe aanpak heeft voor huurders én voor Rijswijk Wonen voordelen. De huurders met een betaalachterstand worden veelvuldig herinnerd om hun schuld te voldoen. Tevens voorkomen we in veel gevallen dat de dossiers overgedragen worden aan de deurwaarder, en voorkomen we dat de huurder naast de achterstand ook de deurwaarderskosten moet betalen.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Het gemak van automatische incasso

Maakt u elke maand de huur zelf over? Dat kan makkelijker: namelijk via automatische incasso. Automatische incasso wordt ook wel machtiging of doorlopende machtiging genoemd.

Het voordeel van een automatische incasso is dat u het betalen van de huur niet meer kunt vergeten. Er moet alleen wel voldoende saldo op uw rekening staan. Verder wordt een huurverhoging automatisch verwerkt. U hoeft dus niet elk jaar het bedrag aan te passen. Bovendien is automatische incasso veilig: u kunt uw bank altijd opdracht geven om een betaling terug te laten storten.

Formulier aanvragen
Een formulier voor een automatische incasso vraagt u aan bij ons Huurderscontactcentrum, via (070) 33 64 200. Of u kunt het formulier downloaden via het tabblad 'Ik ben huurder/huurbetaling' op onze website.  

Meer informatie
Meer informatie over wat automatische incasso is en hoe het werkt, vindt u op Consuwijzer.nl.

Tip: zelf datum aangeven waarop huur wordt overgemaakt
Werkt u met internetbankieren? U kunt dan zelf instellen op welke dag van de maand automatische incasso wordt uitgevoerd. (Let op: de huur moet vóór de eerste van de eerstvolgende maand betaald zijn.)

Ontvangt u uw salaris, pensioen, AOW of uitkering bijvoorbeeld altijd op de 23e van de maand? Dan kunt u via internetbankieren inplannen dat de huur bijvoorbeeld op de 24e wordt overgemaakt. U hoeft dit maar één keer te doen. Daarna heeft u er geen omkijken meer naar.

 


Naar boven
Rijswijk Wonen
Geen sponsoring meer

Rijswijk Wonen doet niet (meer) aan sponsoring. De nieuwe Woningwet – die per 1 juli 2015 gefaseerd is ingevoerd – stelt specifieke eisen aan de besteding van ons maatschappelijk budget. Sponsoring is niet meer toegestaan.

Het afschaffen van sponsoring sluit aan bij de koers van Rijswijk Wonen. Wij zetten actief in op het bieden van voldoende én betaalbare sociale huurwoningen in Rijswijk, als onderdeel van de regio Haaglanden. Om dat te kunnen bereiken, moeten wij efficiënt omgaan met onze financiële middelen. Wij vinden het onze verplichting een zo groot mogelijk deel van ons maatschappelijk vermogen te besteden aan de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Dat vraagt om keuzes: wat doen we nog wel en wat doen we niet (meer)? Sponsoring is een voorbeeld van wat wij niet meer doen.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Bericht van de Bewonersvereniging Rijswijk: vernieuwde website

Misschien heeft u het al gelezen, gehoord of zelfs gezien, maar de Bewonersvereniging Rijswijk (BVR) heeft haar website (www.bewonersverenigingrijswijk.nl) in een nieuw jasje gestoken!
In ons laatste bericht hebben wij u al verteld dat ook wij voortaan ons Informatieblad digitaal gaan bezorgen. En daar hoort een goede website bij, dachten we zo. Op visite gaan is altijd leuker als de omgeving die je bezoekt er goed uitziet, nietwaar? Daar hebben we dan ook hard aan gewerkt. Op onze website kunt u terecht als u meer wilt weten over wie wij zijn en wat wij doen. Ook informeren wij u onder andere over de laatste ontwikkelingen betreffende huurderszaken. Verder kunt u zich inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief. Uiteraard kunt u lid worden van de BVR!

Laat ons weten wat u van onze website vindt? U kunt een berichtje achterlaten via onze website, of een e-mail sturen naar bewverrijswijk@live.nl. Wij horen graag van u! Voor de BVR bent u, huurder van Rijswijk Wonen en hopelijk lid van de BVR, namelijk veel belangrijker dan u misschien zelf weet. Als huurdersvertegenwoordiging zorgen wij ervoor dat wij altijd op de hoogte zijn als het gaat om de wet- en regelgeving, beleidszaken en alles wat invloed heeft op huurders. Dat doen wij door zelfstudie en het volgen van cursussen. Maar om erachter te komen wat er in de wijken precies speelt en leeft hebben wij u nodig. Vandaar ook dat wij op het afgelopen Strandwalfestival samen met vertegenwoordigers van de wijkcommissies een kraam hebben bemand, om zo met mensen in gesprek te gaan. Hoe dat is gegaan, kunt u op onze website lezen. Op het Strandwalfestival hebben wij in ieder geval al velen van jullie ontmoet en gehoord, en wij hopen van harte dat het daar niet bij blijft!

Tot sprekens,

De Bewonersvereniging Rijswijk


Naar boven
Rijswijk Wonen
Mail & win: vrijkaartjes Rijswijkse Schouwburg

Namens de Rijswijkse Schouwburg mogen wij weer twee setjes van twee toegangskaarten verloten onder de lezers van deze nieuwsbrief! U kunt kaartjes winnen voor de volgende voorstellingen:

Nina Simone (A)live, vrijdag 16 oktober, 20.15 uur
Dit is een uniek theaterconcert rond de muziek en het leven van jazzlegende Nina Simone.

KRYSTL in het KLEIN, vrijdag 23 oktober, 20.15 uur
Zangeres Krystl bestormt al jaren de hitlijsten met haar popsongs en speelde de afgelopen vier jaar op festivals en in clubs. Nu gaat ze voor het eerst het theater in. In het klein.

Lees meer over de voorstellingen op  www.rijswijkseschouwburg.nl

Twee kaarten winnen? Stuur dan uiterlijk 12 oktober een mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar info@rijswijkwonen.nl. Vermeld als onderwerp "mail & win" en voor welke voorstelling u twee kaartjes wilt winnen.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Rijswijk Wonen www.rijswijkwonen.nl T: (070) 33 64 200 Rijswijk Wonen Rijswijk Wonen