Klik hier om de nieuwsbrief in uw browser te bekijken.
Rijswijk Wonen
maart 2018 nieuwsbrief
Rijswijk Wonen
 
De lente is begonnen, een mooi moment voor de bewoners van de Titus Brandsmaflat om samen te gaan moestuinieren.
En dit jaar vervangen wij zoveel mogelijk gashaarden en geisers door een HR combiketel. Ziet u op tegen de overlast? In deze nieuwsbrief vertellen bewoners over hun positieve ervaringen!
In deze nieuwsbrief
Rijswijk Wonen 'Spijt dat we niet jaren eerder hebben gekozen voor een HR ketel'
Rijswijk Wonen Nieuwbouw 124 appartementen in Haags Buiten
Rijswijk Wonen Moestuinen in Steenvoorde-Zuid
Rijswijk Wonen Onderzoek naar alternatieve oplossing fontein Rembrandtkade
Rijswijk Wonen Tips voor een brandveilige huurwoning
Rijswijk Wonen Veilig en bewust omgaan met informatie
Rijswijk Wonen Bericht van de Bewonersvereniging Rijswijk
Rijswijk Wonen Mail & win: kaarten Rijswijkse Schouwburg
Rijswijk Wonen
Nieuws
'Spijt dat we niet jaren eerder hebben gekozen voor een HR ketel'

Rijswijk Wonen vervangt in 678 woningen de geisers en moederhaarden door een HR combiketel. Veel bewoners zien op tegen de overlast of zijn gehecht aan hun gezellige moederhaard. Wat zijn de ervaringen van bewoners bij wie de werkzaamheden achter de rug zijn?

Mevrouw Beeloo is een van onze huurders die het vervangen van haar moederhaard en geiser door een combiketel niet zag zitten. “Ik wilde het eerst niet.” Maar, zegt ze daar direct achteraan: “Het is me 100 procent meegevallen.”

Gezonder wakker worden
Haar man voelt een heel duidelijk verschil tussen de warmte van de oude moederhaard en die van de nieuwe ketel: “De lucht in huis is veel frisser. Wij staan elke morgen om half zes op. Ik begon dan altijd te kuchen en te kuchen. Waarschijnlijk door droge lucht en  afvalstoffen van de geiser. Maar sinds we de nieuwe ketel hebben, heb ik nergens last meer van.”

Netjes en met beleid
Mevrouw De Korte heeft eenzelfde ervaring. “Tijdens het werk werd alles keurig afgedekt. Ze hadden een mat bij zich. Een rol.” Dat was viltachtig tapijt om te zorgen dat het huis schoon bleef en de vloer niet beschadigde. Meneer Beeloo beaamt: “Ze hebben alles netjes en met beleid gedaan.”

“En ze hebben geen minuut gezeten”, aldus mevrouw De Korte. “Dat vond ik zo knap. Mijn hele kamer en keuken stonden trouwens vol met koffers en weet ik veel wat die gasten allemaal bij zich hadden. Maar ze hebben het goed gedaan.”

Straalkacheltje
“Ze hadden een straalkacheltje voor me bij zich”, zodat mevrouw De Korte niet in de kou kwam te zitten tijdens de werkzaamheden.
En nu, nu zij een nieuwe combiketel heeft? “Het is hier lekker warm. Die moederhaard gaf niet meer zoveel warmte. Die was echt op. Ik ben heel blij dat die weg is.”

Constante temperatuur
Meneer Beeloo: “Dit is een oud huisje. Zo’n ouderwetse kachel hoorde daar gewoon bij. Dat vonden we gezellig. Maar achteraf gezien was het nadeel daarvan dat het gauw te benauwd werd, dan weer te koud en dan weer te benauwd. Je kon de temperatuur niet constant houden.” Mevrouw Beeloo: “Ergens heb ik er spijt van dat we dit niet jaren eerder hebben gedaan.”
Mevrouw De Korte tot slot: “Ik zag ertegenop, maar het viel me 100 procent mee.”

Open verbrandingstoestellen zijn gevaarlijk
Geisers en moederhaarden zijn zogenaamde open verbrandingstoestellen. Deze halen de zuurstof die nodig is voor de verbranding van het gas, uit de woning. Als er te weinig zuurstof wordt aangezogen, verbrandt het gas niet goed en kan er koolstofmonoxide in de woning komen. Dat is een gevaar voor de bewoner(s) en de buren. Ook blaast de geiser de verbrandingsgassen direct de keuken in, wat een ongezonde luchtkwaliteit geeft.

De overheid en woningcorporaties willen het risico op koolstofmonoxidevergiftiging zoveel mogelijk uitsluiten. Daarom biedt Rijswijk Wonen nieuwe zuinige HR combiketels aan. Dus centrale verwarming en warm water in één. Hier staat een kleine huurverhoging tegenover.

Bekijk de ervaringen van bewoners
Een filmpje waarin mevrouw De Korte en meneer en mevrouw Beeloo over hun ervaringen vertellen, kunt u bekijken via deze link: Vervanging van uw moederhaard? Dat is top!


Naar boven
Rijswijk Wonen
Nieuwbouw 124 appartementen in Haags Buiten

Op woensdag 7 februari ondertekenden wethouder Joris Wijsmuller van gemeente Den Haag, Jan Putman directeur-bestuurder a.i. van Rijswijk Wonen en Jan Dekker directeur van ABB Bouwgroep, de intentieovereenkomst voor de bouw van de appartementen.
De 124 appartementen maken deel uit van het nieuwbouwproject Haags Buiten. Een project waarbij ABB verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en realisatie van ongeveer 275 woningen. Het project Haags Buiten ligt tegen Wateringse Veld en is onderdeel van de duurzame nieuwbouwwijk Erasmusveld. In het Erasmusveld worden de komende jaren in totaal ruim 800 woningen gerealiseerd.

Duurzaam zonder gas
Wethouder Joris Wijsmuller is blij met het nieuwe woningbouwplan. “Ik ben ontzettend trots dat het ABB en Rijswijk Wonen gelukt is voor het Erasmusveld nieuwe sociale huurwoningen te ontwikkelen die voldoen aan de hoge duurzaamheidseisen. De woningen zijn toekomstgericht omdat ze niet op het gasnetwerk zijn aangesloten, maar verwarmd worden met warmtepompen. Het is dus mogelijk om, net als de andere woningen in deze duurzame wijk, ook sociale huurappartementen te realiseren die gebouwd worden zonder een gasaansluiting.”

Meer sociale huurwoningen
Jan Putman vertelt: “Rijswijk Wonen zet hiermee een belangrijke stap in de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst die de gemeente Den Haag in 2016 met Rijswijk Wonen is aangegaan. Deze samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel om in Den Haag voldoende nieuwe sociale huurwoningen te kunnen realiseren. Met de aankoop van 124 appartementen in Haags Buiten geven wij invulling aan onze kerntaak en zetten wij ons volkshuisvestelijk vermogen zo goed mogelijk in. De appartementen zijn geschikt voor zowel kleine huishoudens als kleine gezinnen. Daarmee voldoet het product aan de toenemende vraag vanuit de markt.”

Verhuur via Woonnet Haaglanden in 2020
De bouw van de 124 sociale huurappartementen start waarschijnlijk eind 2018 en deze worden naar verwachting eind 2019 opgeleverd. Verhuur vindt dan in 2020 plaats via Woonnet Haaglanden. 

Meer informatie over het plan is te vinden op www.haagsbuiten.nl.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Moestuinen in Steenvoorde-Zuid

Twee nieuwe initiatieven van bewoners uit de Titus Brandsmaflat zien ongeveer gelijktijdig het licht. Bij allebei gaat het om samen een moestuin opzetten en onderhouden. Het ene initiatief richt zich op basisschoolkinderen, het andere op de oudere bewoners uit de flat.

Samen moestuinieren is de ideale manier om met buurtgenoten in contact te komen. Daarom juicht Rijswijk Wonen deze initiatieven van harte toe. Ria Weidmann is een van de vrijwilligers van de Titus Brandsmatuin. “De Petrusschool hiernaast heeft ons op het idee gebracht van een moestuin in plantenbakken. Die zijn ook makkelijk te bewerken voor mensen met een rollator of in een scootmobiel.”

Ontmoetingsplek
De moestuin wordt een ontmoetingsplaats voor mensen uit de flat. Ze kunnen er een gezellig praatje maken met elkaar. Of al staande of zittend in een scootmobiel tuinieren. De bakken zijn zo geplaatst dat er genoeg ruimte is om er met een scootmobiel tussendoor te rijden.

Fondsen aanschrijven
Om de kosten te dekken, heeft mevrouw Weidmann contact gezocht met NLdoet en het Fonds 1818. “Verder willen we een deel van de oogst in een open kast in de hal van de flat leggen. Mensen kunnen die dan tegen een geringe vergoeding kopen. Zo krijgen we geld om nieuwe zaadjes te kopen.” Rijswijk Wonen heeft gezorgd voor een regenton om de planten water te kunnen geven.

Kindermoestuin
Jaap Spronsen woont ook in de Titus Brandsmaflat. Samen met kinderen van de Petrusschool heeft hij een maquette gemaakt van hoe hun moestuin eruit komt te zien. “Het wordt echt een project door en voor de kinderen. Begin maart is het hout gearriveerd voor de moestuinbakken. Die hebben de kinderen zelf in elkaar gezet. Dat geeft ze meteen een gevoel van verantwoordelijkheid voor hun eigen bak.”

Sociale controle
“Hier zijn kinderen met hun handen bezig. Ze zijn buiten”, aldus meneer Spronsen. “Bovendien lopen ze er een paar keer per dag langs, als ze naar school gaan of terugkomen. Hun ouders zullen ook een oogje in het zeil houden. Zo krijg je automatisch sociale controle. Alleen maar voordelen, dus.”


Naar boven
Rijswijk Wonen
Onderzoek naar alternatieve oplossing fontein Rembrandtkade

De fontein op de hoek van de Rembrandtkade en de Lindelaan was enige tijd geleden onderwerp van gesprek. De fontein verkeert in slechte staat en vraagt om een flinke reparatie- en onderhoudsinvestering. Omdat Rijswijk Wonen sinds de nieuwe woningwet nauwelijks mag investeren anders dan in sociale woningbouw, hadden we een alternatieve oplossing bedacht. We hadden het voornemen om de fontein tegen beperkte kosten om te bouwen naar een plantenbak en de muur te verwijderen. Deze alternatieve oplossing maakte het een en ander los in de wijk en omwonenden waren het daar niet mee eens.

Initiatief MBO ROC Mondriaan Bouw
De Bewonersvereniging Rijswijk heeft daarop het idee geopperd om met de MBO-opleiding ROC Mondriaan Bouw in gesprek te gaan. Zij stelden voor om samen te onderzoeken of de fontein en de muur door de leerlingen opgeknapt kunnen worden. Rijswijk Wonen heeft dit voorstel aangenomen en de gesprekken met het ROC Mondriaan vinden inmiddels plaats. We onderzoeken wat de mogelijkheden en de haalbaarheid van dit initiatief zijn.

Alleen reparatiewerkzaamheden, geen onderhoud
Als Rijswijk Wonen tot een overeenkomst met het Mondriaan komt, dan betreft dit alleen reparatie- en vervangingswerkzaamheden. Het onderhoud van de fontein kan helaas niet door ROC Mondriaan-studenten worden uitgevoerd.

Vrijwilligers gezocht!
Daarom doet Rijswijk Wonen een beroep op vrijwilligers. Wij hopen dat er onder de omwonenden die zich hebben ingezet om de fontein te behouden, ook mensen zijn die hun steentje willen bijdragen aan het onderhoud. Dit gaat om  incidentele werkzaamheden als: het dichtzetten van de kraan bij vrieskou, het schoonmaken of vervangen van de pomp en het onkruidvrij houden van het water. De inzet van vrijwilligers is noodzakelijk om dit project door te kunnen laten gaan.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de voorzitter van de Bewonersvereniging Rijswijk, Emmy Meurs. Dit kan per e-mail via: emmymeurs@hotmail.com.

Noodzakelijke demontage van de muur achter de fontein
De muur achter de fontein is inmiddels gedemonteerd. Deze verkeerde in zo'n slechte staat, dat daar direct actie op moest worden ondernomen. De leisteenplaten sloten niet meer aan en konden loslaten waardoor een gevaarlijke situatie ontstond. Omdat veiligheid voorop staat, is de muur gedemonteerd. De leisteenplaten zijn gelukkig heel gebleven en worden opgeslagen totdat er meer duidelijkheid is over een definitieve oplossing. 


Naar boven
Rijswijk Wonen
Tips voor een brandveilige huurwoning

'Een woningbrand overkomt mij niet......' dat denkt u misschien. 
Toch krijgt de brandweer jaarlijks duizenden meldingen van brand in een woning. Soms is er alleen materiële schade. Maar helaas vallen ieder jaar ook honderden gewonden en tientallen dodelijke slachtoffers. Gelukkig kunt u zelf veel doen om uw huurhuis brandveiliger te maken, of als er toch brand uitbreekt, de gevolgen ervan te beperken. 

De Brandweer heeft samen met branchevereniging Aedes een folder Brandveilige huurwoning ontwikkeld, met handige tips. ln de folder staat een checklist waarmee u kunt controleren hoe brandveilig uw woning is. En u krijgt tips over wat u zelf kunt doen om de woning brandveiliger te maken. U kunt er uw leven en dat van uw huisgenoten mee redden!


Naar boven
Rijswijk Wonen
Veilig en bewust omgaan met informatie

Als woningcorporatie hebben we veel gevoelige informatie in ons bezit. We beseffen dat het zeer belangrijk is dat we deze informatie sterk beveiligen om onze huurders, collega’s en de corporatie zo goed mogelijk te beschermen tegen onder andere identiteitsfraude. De informatie die Rijswijk Wonen in haar bezit heeft, wordt dan ook goed beveiligd. Om deze beveiliging nog sterker te maken, worden onze medewerkers door een campagne duidelijk geïnformeerd over alle mogelijke risico’s en hoe zij zelf (gevoelige) informatie zo goed mogelijk kunnen beschermen.

Datalekken voorkomen
Het staat regelmatig in het nieuws: 'Gegevens op straat door phishingmail' of 'Datalek door verloren USB-stick'. Dit zijn voorbeelden van datalekken als gevolg van menselijke handelingen. Het beveiligen van (gevoelige) informatie gaat niet alleen om technische maatregelen, maar ligt in handen van alle medewerkers. Dat realiseert Rijswijk Wonen zich. Daarom zijn we intern een grote bewustwordingscampagne gestart op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Op deze manier maken de medewerkers van Rijswijk Wonen kennis met actuele risico’s en leren ze hoe zij zelf de (gevoelige) informatie zo goed mogelijk kunnen beveiligen.

Minimale veranderingen in onze dienstverlening
Binnen Rijswijk Wonen gaan we hard aan de slag om onze kennis over privacy en informatiebeveiliging te optimaliseren. Huurders en andere partijen merken hier weinig van. Het enige wat u zou kunnen merken, is dat we iets strenger zijn aan de telefoon wanneer we uw identiteit proberen vast te stellen. Misschien minder gezellig, maar dat doen we om gegevens nog beter te beschermen. 


Naar boven
Rijswijk Wonen
Bericht van de Bewonersvereniging Rijswijk

Het bestuur van de Bewonersvereniging Rijswijk onderzoekt dit jaar wat zij samen met huurders kan betekenen in de wijken als het gaat om leefbaarheid. Denkt u met ons mee?

Het bestuur van de Bewonersvereniging Rijswijk (BVR) krijgt vaak te horen dat men ontevreden is over de leefbaarheid in het algemeen. Dit horen wij via meerdere kanalen, bijvoorbeeld per e-mail van huurders, tijdens gesprekken met de wijkcommissies, en ook tijdens Algemene Ledenvergaderingen. De ontevredenheid gaat dan vooral over de leefbaarheid in de eigen wijk en rondom de complexen waarin men woont.
Daarom is het bestuur in 2018 een werkgroep gestart die graag wil onderzoeken om wat voor problemen het precies gaat en wat zij én huurders samen zelf kunnen doen om leefbaarheid te verbeteren. 

Heeft u een idee wat huurders kunnen doen om de leefbaarheid in uw wijk te verbeteren? Of heeft u plannen voor een buurtinitiatief, maar weet u niet goed hoe u deze op moet starten? Laat het ons weten via info@bewonersverenigingrijswijk.nl, en wie weet kunnen wij elkaar en andere huurders helpen om de buurt een beetje beter te maken!


Naar boven
Rijswijk Wonen
Mail & win: kaarten Rijswijkse Schouwburg

Namens de Rijswijkse Schouwburg mogen we weer vrijkaarten verloten! U kunt twee vrijkaarten winnen voor de volgende voorstellingen:

Tineke Schouten - T-Splitsing, zondag 29 april, 20.00 uur
In Tineke’s theatershow kijkt ze nog eens goed naar haar eigen keuzes die ze in de loop van haar leven heeft gemaakt. Wat zou er gebeurd zijn als zij een heel andere afslag op de T-splitsing genomen had? Bijvoorbeeld als haar vader in Tilburg zijn supermarkt was begonnen. Of haar man zijn vastgoedplan van Portugal had doorgezet. Was ze dan nu nog steeds makelaar in Portugal of had ze in Tilburg de majorette opgefleurd? T-Splitsing is meer dan ooit een persoonlijke show. Maar uiteraard komen ook de nodige typetjes voorbij, zoals de vriendin van Mark Rutte en uiteraard Bep Lachebek. Voor vanavond is de keuze op de T-splitsing dan ook makkelijk gemaakt en neem je 'afslag theater'.

Frank Boeijen - Theatertournee 2018, woensdag 2 mei, 20.15 uur
Zijn onmiskenbare stem, de liedjes uit het hart, zijn band die past als een warme jas. Frank Boeijen geraakt met zijn persoonlijke verhaal in het hart van de theaterbezoeker. Om daar vervolgens lange tijd te blijven. Want zijn teksten beklijven en de muziek vervoert. Hits van toen Zwart Wit, De Verzoening, Zeg me dat het niet zo is, Koud in mijn hart of Vaderland worden op een verrassende manier naar het heden gehaald. Een avond waarin de bezoeker een reis maakt door de tijd van de jaren ’80 naar het heden.

Leonie Jansen & The African Mama's - Siyabonga Makeba, zondag 6 mei, 2015 uur.
Zoals Nelson Mandela de vader van Afrika wordt genoemd, zo staat Miriam Makeba bekend als ‘Mama Africa’. In hun nieuwe theaterconcert brengen de African Mamas samen met Leonie Jansen een muzikaal eerbetoon aan de zangeres die Zuid-Afrika hoop gaf. Met muziek, zang en inspirerende verhalen vertellen ze over Makeba’s strijd tegen apartheid, waardoor zij 30 jaar lang verbannen werd uit haar thuisland.

Twee kaarten winnen?
Stuur dan uiterlijk zondag 1 april een e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer en uw favoriete voorstelling naar nieuwsbrief@rijswijkwonen.nl. Vermeld als onderwerp "mail & win". Meer weten over het programma van de Rijswijkse Schouwburg? Bezoek dan de website van de Rijswijkse Schouwburg.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Rijswijk Wonen www.rijswijkwonen.nl T: (070) 33 64 200 Rijswijk Wonen Rijswijk Wonen