Klik hier om de nieuwsbrief in uw browser te bekijken.
Rijswijk Wonen
november 2017 nieuwsbrief
Rijswijk Wonen
 
In deze nieuwsbrief stellen wij onze nieuwe (interim) directeur-bestuurder aan u voor: Jan Putman.
En we zijn trots op onze 24 nieuwe eengezinswoningen in RijswijkBuiten! Rijswijk Wonen investeert de komende jaren in uitbreiding van sociale huurwoningen om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen, ook in RijswijkBuiten. We wensen u veel leesplezier!
In deze nieuwsbrief
Rijswijk Wonen Jan Putman nieuwe (interim) directeur-bestuurder Rijswijk Wonen
Rijswijk Wonen Evaluatie nieuwe openingstijden Rijswijk Wonen
Rijswijk Wonen Uitreiking sleutels eerste huurwoningen Rijswijk Wonen in RijswijkBuiten
Rijswijk Wonen Resultaten huurderspanel over de Bewonersvereniging Rijswijk
Rijswijk Wonen Meer wooncomfort in de Populierlaan
Rijswijk Wonen Weet u wat uw plan nodig heeft? STADSKRACHT!
Rijswijk Wonen Wijkcommissieleden gezocht!
Rijswijk Wonen Mail & win: kaarten Rijswijkse Schouwburg
Rijswijk Wonen
Nieuws
Jan Putman nieuwe (interim) directeur-bestuurder Rijswijk Wonen

Per 2 oktober 2017 is Jan Putman als (interim) directeur-bestuurder aangesteld door de Raad van Commissarissen van Rijswijk Wonen. Hij neemt het over van mevrouw Dubbelman die de functie tijdelijk vervulde na het vertrek van mevrouw Udovicic-Schlick.

Ruime ervaring
Jan Putman is maatschappelijk gedreven en vindt het vanzelfsprekend verantwoording af te leggen over keuzes en inzet van middelen. Hij is een verbinder die mensen in hun kracht zet om zo gezamenlijk de beste resultaten te behalen.

Jan Putman heeft ruim 30 jaar ervaring in de volkshuisvesting en het vastgoed, waarvan ruim 20 jaar als (interim) manager. Hij verdiende onder andere zijn sporen als directeur Ontwikkeling en adjunct-directeur Financiën en Facilitaire zaken bij Habion. Ook was hij manager Financiën, Informatisering en Portefeuillemanagement bij Woonkracht10.

Ingezette lijn
De missie van Rijswijk Wonen is: het blijven bieden van betaalbaar wonen aan mensen die niet zelf in woonruimte kunnen voorzien. Rijswijk Wonen zet zich actief in voor het bieden van voldoende én betaalbare sociale huurwoningen in Rijswijk. Het motto van Jan Putman “pluk de dag en stel niet uit wat je vandaag kunt doen’ zal dan ook bij de huidige vastgoedopgave en gerelateerde duurzaamheidsambities zeker van pas komen.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Evaluatie nieuwe openingstijden Rijswijk Wonen

In maart van dit jaar hebben we als proef de openingstijden voor het bezoeken van ons kantoor veranderd. Van maandag tot en met donderdag kunt u in de middag bij ons binnenlopen, op vrijdag juist in de ochtend.
Daarnaast is het mogelijk om van maandag tot en met donderdag in de ochtend op afspraak bij ons langs te komen. Onze telefonische bereikbaarheid is hetzelfde gebleven.

Waarom hebben we nieuwe openingstijden?
Steeds meer zaken kunt u tegenwoordig zelf doen via internet of e-mail, digitaal dus. Ook bij Rijswijk Wonen kunt u al een heleboel op die manier regelen. Het voordeel daarvan is dat dit op ieder moment en iedere plek kan. U bent dan dus niet afhankelijk van onze openingstijden en u hoeft niet te wachten. Een logisch gevolg hiervan is dat er dan minder bezoek op ons kantoor nodig is. Dit maakt het voor ons mogelijk om meer tijd te besteden aan die huurders die daar behoefte aan hebben.  We willen dus juist meer maatwerk leveren, en onze dienstverlening aanpassen aan de wensen van de huurders en woningzoekenden.

Wat is het resultaat van de proef?
We hebben voor de proef en tijdens de proef gekeken naar het aantal bezoekers en het aantal telefoontjes. Hieruit blijkt dat het aantal bezoekers met ongeveer de helft is afgenomen. Het aantal telefoontjes is hetzelfde gebleven. Van de mogelijkheid om een afspraak te maken wordt nauwelijks gebruik gemaakt. Het aantal vragen per e-mail neemt iets toe. Onze huurders vinden dus blijkbaar een andere weg om hun vraag te stellen. We hebben dan ook besloten om de openingstijden voorlopig zo te houden.

Wat vinden de huurders ervan?
In ons klanttevredenheidsonderzoek, dat wordt uitgevoerd door KWH, hebben we een extra vraag gesteld over de nieuwe openingstijden. Van de ondervraagden geeft een ruime meerderheid aan dat ze het prima vinden of sowieso al hun zaken digitaal of telefonisch regelen.

 


Naar boven
Rijswijk Wonen
Uitreiking sleutels eerste huurwoningen Rijswijk Wonen in RijswijkBuiten

De eerste 24 sociale huurwoningen van woningcorporatie Rijswijk Wonen in RijswijkBuiten zijn klaar voor de nieuwe huurders. Op 17 oktober ontvingen de huurders de sleutel van hun gloednieuwe huis. De duurzame eengezinswoningen zijn onderdeel van fase 11 van De Tuinen van Sion en zijn gebouwd door Dura Vermeer.

Uitreiking sleutels
Mevrouw Op den Akker en de heer Strik zijn één van de gelukkige huurders die de sleutel van hun eengezinswoning ontvingen van Ellen van der Form, consulent Wonen van Rijswijk Wonen. ‘We zijn ontzettend blij en wat is het mooi geworden’, aldus mevrouw Op den Akker en de heer Strik.

 “Nul-op-de-meterwoningen”
De 24 huur eengezinswoningen van Rijswijk Wonen zijn zogenaamde nul-op-de-meterwoningen. Door onder andere isolatie, zuinige installaties en zonnepanelen leveren deze woningen evenveel energie op als de woning en de bewoners gemiddeld nodig hebben. In plaats van een voorschot aan de energiemaatschappij, betaalt de huurder een Energieprestatievergoeding aan Rijswijk Wonen. Voor de nieuwe bewoners betekent een nul-op-de meterwoning een betaalbare én comfortabele woning.

Start volgend bouwproject in 2018
Jan Putman, interim directeur-bestuurder van Rijswijk Wonen: "Rijswijk Wonen investeert de komende jaren in uitbreiding van sociale huurwoningen in Rijswijk om aan de sterk groeiende vraag te kunnen voldoen. De realisatie van de volgende sociale huurwoningen in RijswijkBuiten staat al op de planning. Deze worden naar verwachting in 2019 opgeleverd.”

De woningen worden verhuurd via Woonnet Haaglanden. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Houdt u dan de website van RijswijkBuiten (www.rijswijkbuiten.nl) of Rijswijk Wonen (www.rijswijkwonen.nl) in de gaten.

RijswijkBuiten
In de komende 10 jaar verandert de zuidkant van Rijswijk compleet. Tussen nu en 2023 worden er 3.500 woningen gerealiseerd in Sion en ‘t Haantje. RijswijkBuiten wordt een wijk die in het oog springt. Een wijk voor- en van iedereen, maar bovenal een duurzame wijk. Energiezuinig en dat ziet men terug in de energierekening. Maar ook duurzaam door de ruime opzet, de groene omgeving en het water in het gebied. Voor meer informatie kijk op: www.rijswijkbuiten.nl


Naar boven
Rijswijk Wonen
Resultaten huurderspanel over de Bewonersvereniging Rijswijk

Het huurderspanel stond deze keer in het teken van de Bewonersvereniging Rijswijk (BVR). De huurdersvereniging is al langere tijd actief voor de huurders van Rijswijk Wonen. De bestuurders van de BVR zijn de stem van de huurders in gesprek met Rijswijk Wonen. Zij zijn daarvoor ook afhankelijk van wat zij horen vanuit de huurders.
Om te weten aan welke informatie u als huurder behoefte heeft, heeft de BVR een aantal vragen aan het huurderspanel voorgelegd. De antwoorden op deze vragen gebruikt de BVR om haar plannen in 2018 uit te voeren.
Dan gaat het om de volgende punten:

  • De BVR wil in 2018 onderzoeken of de Algemene Ledenvergaderingen (ALV's) op andere manieren aangekondigd kunnen worden, omdat steeds blijkt dat huurders hier minder goed van op de hoogte zijn sinds het verdwijnen van de papieren nieuwsbrief van Rijswijk Wonen. Op dit moment worden ALV's aangekondigd in de nieuwsbrief van de BVR, de nieuwsbrief van Rijswijk Wonen, de website van de BVR en de website van Rijswijk Wonen. Ook ontvangen leden van wie wij het e-mailadres hebben een digitale uitnodiging voor de ALV.
  • Naar aanleiding van een opmerking uit het huurderspanel wil de BVR in de aankondigingen/uitnodigingen van de ALV's specifiek benoemen dat de ALV's altijd rolstoel- en scootmobieltoegankelijk zijn.
  • Een groot gedeelte van het huurderspanel was tot nu toe onbekend met de website van de BVR. In 2018 wil de BVR meer aandacht besteden aan het promoten van de website van de BVR. De BVR is tevreden dat de meerderheid van de mensen die de website bezoeken ook de informatie terug kan vinden die zij zochten.
  • Uit de resultaten blijkt dat huurders graag geïnformeerd willen worden over algemene huurderszaken. De BVR wil hier inderdaad meer mee doen op de website en in de nieuwsbrief van de BVR.
  • Er zaten goede tips en aandachtspunten voor de BVR bij de suggesties. Bijvoorbeeld het houden van een vragenuurtje of 'open dag' met het bestuur van de BVR. Ook vinden huurders dat de BVR en de werkzaamheden van de BVR zichtbaarder zouden moeten zijn. Dit zijn waardevolle tips waar de BVR in 2018 iets mee wil doen!
  • Van sommige huurders die hebben ingevuld lid te zijn van de BVR, was er een aantal niet daadwerkelijk lid. Ook waren er een paar huurders die niet wisten of zij lid zijn en dat in werkelijkheid wel zijn. De BVR vermoedde al dat er huurders zijn die niet weten of zij lid zijn, of denken lid te zijn maar dat niet zijn. Hier wil de BVR iets mee doen, bijvoorbeeld onder de aandacht brengen dat huurders in de brief over de jaarlijkse huurverhoging kunnen zien dat zij contributie betalen en dus lid zijn.

Ook meedenken in ons huurderspanel?
Wilt u ook meedenken over thema’s die u als huurder van Rijswijk Wonen aangaan? Dat helpt ons om ons werk nog beter te doen en om u nog beter van dienst te zijn. U bent van harte welkom!
Aanmelden voor het huurderspanel? Klik dan hier.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Meer wooncomfort in de Populierlaan

Samen met aannemer Heko zijn we in september gestart met onderhoud aan de 80 portiekwoningen in de Populierlaan. We maken de woningen energiezuiniger en verbeteren de veiligheid en de uitstraling van de woningen. De bewoners kunnen straks genieten van meer wooncomfort.

De werkzaamheden
Na het onderhoud hebben zij een energiezuinigere woning door het aanbrengen van isolatie, HR++ glas en een HR combiketel. We vergroten de (brand)veiligheid en de portieken krijgen een verbeterde uitstraling. Ook voeren we de nodige werkzaamheden uit aan het gebouw zoals schilderwerk en onderhoud aan daken en goten.

Goede samenwerking met de projectcommissie
Speciaal voor het onderhoudsproject is er een projectcommissie opgericht van bewoners die met ons meedenken over de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden. Deze goede samenwerking is een belangrijke bijdrage aan het project. Samen zorgen we ervoor dat de werkzaamheden zo goed mogelijk verlopen.

Positieve reacties
Samen met de bewonersconsulent van aannemer Heko proberen we de werkzaamheden voor bewoners zo goed mogelijk te laten verlopen. "Natuurlijk veroorzaakt het even rommel, maar het wordt netjes gedaan" aldus één van de bewoners. We verwachten dat de werkzaamheden in de woninigen eind december zijn afgerond. Daarna gaan we verder met onderhoud aan het dak en isolatiemaatregelen.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Weet u wat uw plan nodig heeft? STADSKRACHT!

Heeft u een idee of een plan voor een initiatief en wilt u iets organiseren voor de buurt, wijk of stad? Dan kunt u terecht op de website van het Loket Stadskracht van de gemeente Rijswijk.

Daar vind u alle informatie, tips en benodigdheden om snel aan de slag te gaan. Laat u inspireren door initiatieven van stadsgenoten, blijf op de hoogte van actuele informatie over evenementen en deel uw ideeën! Wilt u meedenken met projecten en plannen van de gemeente? Ook dan bent u hier aan het juiste adres.

Een initiatief is een activiteit of evenement dat u in principe zelf organiseert en/of uitvoert. Soms kunt u daar best een beetje hulp bij gebruiken of inspiratie voor op doen. Daar is loket Stadskracht voor!

Op de website www.loketstadskracht.nl kunt u alle initiatieven, projecten waarbij u kunt meedenken en de spelregels vinden.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Wijkcommissieleden gezocht!

Attentie: huurders uit de Kleuren- en Artiestenbuurt en Te Werve!
Woont u in een van deze twee wijken, dan bent u wellicht de betrokken huurder die wij zoeken!

Wijkcommissieleden gezocht
Binnenkort start een aantal huurders met de nieuwe wijkcommissie Kleuren- en Artiestenbuurt. De afgelopen periode is in deze wijk al geflyerd voor het werven van vrijwilligers, maar de zoektocht naar meer wijkcommissieleden gaat door. Verder is de wijkcommissie Te Werve al enige tijd actief, maar zoekt ook nog steeds naar meer wijkcommissieleden.

Als wijkcommissielid bent u de oren en ogen van de wijk, en gaat u onder andere een aantal keer per jaar met Rijswijk Wonen op wijkniveau in gesprek over ontwikkelingen of plannen in uw omgeving. En ook over onderwerpen als onderhoud en het verbeteren van de woonomgeving.

Heeft u interesse of vragen?
Bent u geïnteresseerd en zou u meer willen weten? Stuur dan een e-mail naar info@bewonersverenigingrijswijk.nl
Naar boven
Rijswijk Wonen
Mail & win: kaarten Rijswijkse Schouwburg

Namens de Rijswijkse Schouwburg verloten we weer twee setjes vrijkaarten! U kunt kaarten winnen voor de volgende voorstellingen in december.

Achter het huis, zaterdag 23 december, 20.15 uur
‘Het dagboek van Anne Frank’ behoort al decennia tot de meest gelezen boeken ter wereld. De manier waarop zij haar gedachten en ervaringen opschreef, blijft jong en oud intrigeren. Dagelijks staan mensen in de rij om het Anne Frank Huis aan de Amsterdamse Prinsengracht, waar zij tussen 6 juli 1942 en 4 augustus 1944 haar dagboek schreef, te bezoeken. Achter het Huis is gebaseerd op haar dagboeken.

Aron Elstak, Kijkt u even mee?, donderdag 14 december, 20.15 uur
Bent u al een BN'er? Nee? Prijs uzelf gelukkig. Dat is een hele kunst tegenwoordig, nu alles van iedereen op TV te zien is. Niet enkel acteurs en presentatoren vullen de beeldschermen, maar ook vloggers, stylisten, rechters en koks. En soms ook gewoon Dirk, simpelweg omdat hij in Den Haag woont. Dus dat is ook TV! Wat is er verder bijzonder aan Dirk? Niks. We volgen hem bij het ontbijt, boodschappen doen en op het werk. Toptelevisie.

Twee kaarten winnen?
Stuur dan uiterlijk 30 november een e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer en uw favoriete voorstelling naar nieuwsbrief@rijswijkwonen.nl. Vermeld als onderwerp "mail & win". Meer weten over het programma van de Rijswijkse Schouwburg? Bezoek dan de website van de Rijswijkse Schouwburg.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Rijswijk Wonen www.rijswijkwonen.nl T: (070) 33 64 200 Rijswijk Wonen Rijswijk Wonen