Klik hier om de nieuwsbrief in uw browser te bekijken.
Rijswijk Wonen
Nr. 1, juli 2015 Nieuwsbrief
Rijswijk Wonen
Onze eerste digitale nieuwsbrief
 
Welkom bij onze eerste digitale nieuwsbrief! Voortaan houden we u via deze nieuwsbrief op de hoogte van ons nieuws. Wij informeren u over belangrijke en handige zaken voor u als huurder. Ook is er ruimte voor een bericht van de Bewonersvereniging Rijswijk en leuke Mail & Win acties.
In deze nieuwsbrief
Rijswijk Wonen Beperkte huurverhoging voor lagere inkomens
Rijswijk Wonen Eigen verantwoordelijkheid: wat betekent dit voor u?
Rijswijk Wonen Interesse in een huurhuis in de vrije sector?
Rijswijk Wonen Wat betekent de nieuwe Woningwet voor u?
Rijswijk Wonen Feestelijke oplevering flats Martin Campslaan
Rijswijk Wonen Transparantie: jaarverslag 2014
Rijswijk Wonen Bericht van de Bewonersvereniging Rijswijk: Een digitale groet
Rijswijk Wonen Mail & win: vrijkaartjes Rijswijkse Schouwburg
Rijswijk Wonen
Nieuws
Beperkte huurverhoging voor lagere inkomens

Onlangs hebben onze huurders de brief over de huurverhoging per 1 juli 2015 ontvangen. Rijswijk Wonen kiest in het nieuwe ondernemingsplan 2015-2019 voor een gematigd huurbeleid.

Gematigd huurbeleid
Rijswijk Wonen laat de huren aanzienlijk minder stijgen (1,25%) dan wettelijk is toegestaan voor zittende huurders met een huishoudinkomen van minder dan € 34.229 per jaar.

Wettelijk toegestane huurverhoging
Volgens het ministerie mogen verhuurders per 1 juli 2,5% huurverhoging vragen bij een inkomen tot € 34.229, 3% bij een inkomen tot € 43.786 en 5% voor huurders die meer verdienen.

Huurverhoging (sociale huurwoningen)
Rijswijk Wonen verhoogt de huren van sociale huurwoningen op basis van het huishoudinkomen 2013 als volgt:

Huishoudinkomen 2013

Huurverhoging

Huishoudinkomens   tot en met € 34.229

1,25%

Huishoudinkomens   boven € 34.229 tot en met € 43.786

3%

Huishoudinkomens   boven € 43.786

5%


Met een huurverhoging van 1,25% voor de laagste inkomens doorbreekt Rijswijk Wonen de trend van 2013 en 2014 waarin de huurverhoging gelijk was aan het wettelijke toegestane maximum. Dat Rijswijk Wonen betaalbare huren zo belangrijk vindt, laat de woningcorporatie ook zien door te kiezen voor een soberder bedrijfsvoering. Zij kiest juist voor het omlaag brengen van de kosten (bezuinigen) in plaats van voor het verhogen van de inkomsten door de huren sterk te laten stijgen.

Vrije sector huurwoningen
De huurprijs van vrije sector huurwoningen wordt met ingang van 1 juli 2015 met 2% (marktconform) verhoogd.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Eigen verantwoordelijkheid: wat betekent dit voor u?

Een van de belangrijke uitgangspunten in het nieuwe ondernemingsplan van Rijswijk Wonen is ‘eigen verantwoordelijkheid’. Dit betekent dat wij onze huurders, collega’s, samenwerkingspartners en stakeholders meer aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid, maar nemen ook onze eigen verantwoordelijkheid. Wat betekent dit voor onze huurders?

Eigen verantwoordelijkheid in leefbaarheid
Eigen verantwoordelijkheid en initiatief staan bij ons hoog in het vaandel. Daarom faciliteren, activeren en stimuleren we mogelijkheden en kansen. Dit betekent dat wij niet langer taken uit handen nemen. Ook vragen we aan onze huurders om er vooral samen met elkaar voor te zorgen dat algemene ruimtes in wooncomplexen schoon, heel en netjes blijven. De eerste verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in wijken en buurten ligt bij de huurders zelf. Wel houden wij een vinger aan de pols en grijpen in daar waar nodig.

Verwijzen
Eigen verantwoordelijkheid betekent ook dat we misschien sneller ‘nee’ zeggen dan u van ons gewend bent. We verwijzen bijvoorbeeld eerder door dan dat wij iets voor u uitzoeken wat niet met Rijswijk Wonen te maken heeft. En meldt u bijvoorbeeld burenoverlast, dan vragen we u eerst wat u zelf al aan stappen heeft ondernomen. Natuurlijk blijven wij hulp bieden, als u er zelf niet met uw buren uitkomt.

Kijken, luisteren en duidelijke antwoorden
We vullen niet langer in wat goed is voor een ander en we zijn duidelijk over de mogelijkheden én onmogelijkheden van onze dienstverlening. We kijken, luisteren en geven duidelijke antwoorden. Tegelijkertijd stimuleren wij huurders zelf initiatieven uit te voeren. Hiervoor maken we heldere, wederzijdse afspraken.

Samen CO2-uitstoot verminderen
Een sprekend voorbeeld waarbij wij onze verantwoordelijkheid nemen en waarbij we ook huurders op hun verantwoordelijkheid wijzen, is het verwarmen van de woning. Dit vormt één van de grootste bronnen van CO2-uitstoot en bepaalt een groot deel van de woonlasten. Daarom investeren we in betere woningisolatie en in efficiëntere verwarming. Dit resulteert bij gelijkblijvend gebruikersgedrag in een verlaging van de woonlasten. Daarbij is het van belang dat huurders bewust om gaan met energie. Anders hebben al die maatregelen weinig zin. Juist als u als huurder uw eigen verantwoordelijkheid neemt, kan u besparen op uw woonlasten.

Uitmuntende dienstverlening
Wij vergelijken onszelf via de Aedes-benchmark stelselmatig met andere woningcorporaties en sturen erop dat wij op alle onderdelen bovengemiddeld presteren. Om dit te bereiken investeren we in het uitbreiden van onze digitale dienstverlening en in kwaliteit. In de toekomst kunnen huurders veel meer zelf digitaal regelen. Dit is makkelijker voor de huurder, want die is dan niet meer gebonden aan de openingstijden van ons kantoor. Voor onszelf is het een stuk efficiënter, waardoor wij ons geld kunnen besteden aan onze kerntaak: het leveren van voldoende betaalbare sociale huurwoningen.

Zie onderstaande Downloads voor de populaire versie van ons ondernemingsplan 2015-2019.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Interesse in een huurhuis in de vrije sector?

Naast betaalbare huurwoningen heeft Rijswijk Wonen ook huurwoningen in de vrije sector. Zo hebben we ruime 4- en 5-kamer eengezinswoningen met een heerlijke tuin en grote 3- en 4-kamerappartementen met een prettig balkon.

Eengezinswoningen
De huurprijzen van de eengezinswoningen met ruime tuin (en soms garage) liggen tussen de € 870 en € 900.

Luxe appartementen
De huurprijzen van de luxe appartementen in wooncomplex “De Sfinx” (nieuwbouw) bij station Rijswijk liggen tussen de € 950 en € 1.050. Dit is inclusief een parkeerplaats in de afgesloten garage onder het pand en exclusief servicekosten.

Minimum inkomen
Voor bovenstaande woningen is een minimum inkomen vereist. Voor de luxe appartementen en eengezinswoningen is dit € 45.000 per jaar.

Interesse?
Heeft u interesse om te verhuizen en voldoet u aan de hier bovengenoemde inkomenseisen? Neem dan contact met ons op om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Ook kunt u de website WoningaanbodRijswijk.nl in de gaten houden voor ons vrije sector woningaanbod. Of meld u daar aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ons aanbod.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Wat betekent de nieuwe Woningwet voor u?

Op 1 juli gaat de nieuwe Woningwet in. Er verandert dan nogal wat voor woningcorporaties. Wat merkt u als huurder van de nieuwe wet? 

In de Woningwet staat wat woningcorporaties wel en niet mogen doen. De herziene Woningwet zorgt voor meer transparantie en een beter functionerende corporatiesector. Het toezicht wordt versterkt en huurders en gemeenten krijgen meer invloed. De belangrijkste herzieningen waar huurders mee te maken krijgen, zijn de volgende:

Kerntaak
De Woningwet bepaalt dat corporaties zich moeten richten op hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen of voor mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden. Commerciële activiteiten, zoals het bouwen van vrije sector huurwoningen en koopwoningen, zijn alleen in bepaalde uitzonderingsgevallen toegestaan.

Ons ondernemingsplan 2015-2019 is in lijn met de nieuwe Woningwet.

Leefbaarheid
Sinds de jaren negentig investeren woningcorporaties veel in leefbaarheid. Omdat de nieuwe Woningwet bepaalt dat corporaties zich moeten richten op hun kerntaak, geldt hier nu wel een beperking voor: corporaties mogen alleen investeren in de leefomgeving van de woningen die ze bezitten. Denk dan aan het onderhoud van het eigen groen rondom de wooncomplexen.

Verder mogen corporaties initiatieven van hun huurders ondersteunen, investeren in sociaal toezicht en een bijdrage leveren aan woonmaatschappelijk werk. Wat corporaties precies doen op het gebied van leefbaarheid spreken ze af met de gemeente en huurdersorganisaties. De Bewonersvereniging Rijswijk wordt dus een volwaardige partij bij het maken van deze afspraken met gemeente en Rijswijk Wonen. Hierdoor heeft de bewonersvereniging meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op besluiten die huurders raken, zoals het aanbod van betaalbare huurwoningen.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Feestelijke oplevering flats Martin Campslaan

Rijswijk Wonen heeft donderdag 2 juli samen met bewoners en genodigden de feestelijke oplevering gevierd van de twee opgeknapte flats aan de Martin Campslaan. Met prachtig weer vond dit buiten plaats op het nieuwe parkeerterrein van de flats.

Zeker 100 bewoners en overige genodigden brachten samen een toast uit op het eindresultaat van het grootonderhoud. In korte tijd is er veel werk verricht en dit was niet gelukt zonder de medewerking van de bewoners en de betrokken projectcommissie (bestaande uit bewoners). De werkzaamheden geven altijd enige overlast, maar uiteindelijk zijn de bewoners zeer tevreden met hun opgeknapte woning en flat.

Aanpak flats
Rijswijk Wonen zet zich in voor voldoende, betaalbare sociale huurwoningen. “Het blijven bieden van betaalbaar wonen is onze belangrijkste taak. Om dat te kunnen bereiken, moeten wij efficiënt omgaan met onze financiële middelen. Wij vinden het onze verplichting een zo groot mogelijk deel van ons maatschappelijk vermogen te besteden aan de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen.” aldus Peter Ruigrok, directeur-bestuurder a.i. Rijswijk Wonen.
De aanpak van de flats aan de Martin Campslaan sluit hierbij aan. Energie bepaalt een  groot deel van de woonlasten. Daarom wil Rijswijk Wonen haar woningen energiezuiniger maken. Door het aanbrengen van HR++ glas, een eigen HR-combiketel en extra isolatie, is het energielabel van de woningen gemiddeld van label E naar label B gegaan. Bij gelijkblijvend (stook)gedrag levert dit voor de bewoners een besparing in de energiekosten op.
Leuk om te vermelden is dat de flats een primeur hebben. Rijswijk Wonen heeft hier voor het eerst zonnepanelen op het dak gelegd waarmee duurzame elektriciteit wordt opgewekt voor de algemene ruimtes van de flats.

Kunst voor en door bewoners
Voor het opvrolijken van de vernieuwde entrees heeft Rijswijk Wonen de bewoners van de flats gevraagd foto's in te sturen om te gebruiken als kunst aan de muur. Het thema hierbij was "Ruimte om te delen". Dit is de slogan van het wijkprogramma van Rijswijk Wonen in Steenvoorde Zuid. De projectcommissie van de bewoners heeft twee mooie foto's van bewoners uitgekozen, die nu de hal opvrolijken.

Opknappen woonomgeving rondom flats
Het terrein aan de voorkant van de flats is inmiddels ook vernieuwd. De strook langs het water aan de achterkant van de flats wordt nog heringericht door de gemeente Rijswijk. Wethouder Ronald van der Meij nam tijdens het officiële gedeelte van de viering spontaan het woord en vertelde dat de gemeente verwacht na de zomer te starten met de werkzaamheden.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Transparantie: jaarverslag 2014

Het jaar 2014 stond voor Rijswijk Wonen grotendeels in het teken van onze nieuwe koers. In het jaarverslag tonen wij u onze behaalde resultaten en maatschappelijke prestaties. We leggen verantwoording af over wat we in 2014 hebben gepresteerd.

Zie onderstaand bij Downloads: 'Jaarverslag 2014'. 


Naar boven
Rijswijk Wonen
Bericht van de Bewonersvereniging Rijswijk: Een digitale groet

Daar zijn we dan zoals altijd, alleen leest u dit bericht nu hoogstwaarschijnlijk op uw computer/laptop/smartphone in plaats van in de papieren Kijk op Wonen! En tsja, net zoals Rijswijk Wonen, moeten ook wij er aan geloven: de Bewonersvereniging Rijswijk (BVR) gaat digitaliseren!

Digitale nieuwsbrief
De BVR wisselt de papieren nieuwsbrief ook in voor een digitale versie en zo houden wij de huurders en onze leden voortaan via digitale weg op de hoogte van actualiteiten en belangrijke zaken. Maar niet alleen willen wij u informeren, wij willen ook meer weten over wat er in uw buurt speelt en welke woningzaken u bezighouden! Wij zijn daarom hard aan het werk om daar geschikte manieren voor te bedenken. Wat we in ieder geval weten is dat het allemaal digitaal gaat plaatsvinden. Houd daarom onze website (www.bewonersverenigingrijswijk.nl ) in de gaten voor updates hierover!

Wilt u rechtstreeks en tussentijds geïnformeerd worden en heeft u uw e-mailadres nog niet aan de BVR  beschikbaar gesteld? Geef uw gegevens dan door op onderstaand e-mailadres.

Penningmeester gezocht
Overigens is de BVR nog altijd op zoek naar een penningmeester die ons bestuur komt versterken. Naast het beheren van de financiën van de vereniging, gaat de penningmeester samen met ons in gesprek met Rijswijk Wonen over onderwerpen als beleid en beheer van woning en woonomgeving in de (sociale) huursector, om zo alle huurders van Rijswijk Wonen te vertegenwoordigen. We hebben het al eerder genoemd, maar even in het kort: 

- Wij vergaderen minimaal een avond per maand;
- Wij zoeken een penningmeester met boekhoudkundige en/of economische achtergrond;

Proefdraaien
Bent u niet zeker of het bestuurschap wel iets voor u is, dan mag u ook eerst met ons proefdraaien.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de secretaris via (070) 394 13 12 of bewverrrijswijk@live.nl.


--
De inhoud van dit bericht valt geheel onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Bewonersvereniging Rijswijk. De inhoud ervan geeft dus niet per definitie de zienswijze van Rijswijk Wonen weer.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Mail & win: vrijkaartjes Rijswijkse Schouwburg

Namens de Rijswijkse Schouwburg mogen wij drie setjes van twee toegangskaarten verloten onder de lezers van deze nieuwsbrief voor Kings & Queens!

Kings & Queens of Music
, donderdag 17 september, 20.15 uur
Kings & Queens of Comedy, vrijdag 18 of zaterdag 19 september, 20.15 uur

Tijdens exclusieve previewavonden presenteren talentvolle cabaretiers en musici zich aan het publiek.  Geen grote, reeds gevestigde namen, maar kleine pareltjes die stuk voor stuk het predicaat jong aanstormend talent verdienen. Maar… onbekend maakt vaak onbemind. Daarom licht de schouwburg een tipje van de sluier op en krijgt u alvast een voorproefje! Alle artiesten staan namelijk later in het seizoen met hun eigen, individuele voorstelling in de schouwburg.

Twee kaarten winnen?
Stuur dan uiterlijk 15 augustus een mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar info@rijswijkwonen.nl. Vermeld als onderwerp "mail & win" en voor welke voorstelling u twee kaartjes wilt winnen.
Naar boven
Rijswijk Wonen
Rijswijk Wonen www.rijswijkwonen.nl T: (070) 33 64 200 Rijswijk Wonen Rijswijk Wonen