Bezoekadres

Admiraal Helfrichsingel 51
2287 TA Rijswijk

Postadres

Postbus 195
2280 AD Rijswijk

Email: info@rijswijkwonen.nl
Telefoon: (070) 33 64 200
Fax: (070) 33 64 201

Routebeschrijving

Bepaal uw route »
img_rijswijkwonen

Over Rijswijk Wonen

Rijswijk Wonen is een woningcorporatie met ruim 6.000 woningen in de gemeente Rijswijk (ZH). Onze belangrijkste taak is het huisvesten van mensen die niet zelf in woonruimte kunnen voorzien. Daaraan ontlenen wij ons bestaansrecht en onze identiteit. Onze ambities voor 2019-2023 zijn:

1. Sterk accent op betaalbaarheid


Vanwege de grote vraag van huishoudens met inkomens onder de huurtoeslaggrenzen en de groei van deze doelgroep in de toekomst leggen wij een sterk accent op betaalbare huurwoningen (onder de aftoppingsgrenzen). Wij bieden daarom 85% van alle voor verhuur beschikbaar komende woningen aan tegen een betaalbare huurprijs en verhuren deze aan inkomens onder de huurtoeslaggrenzen. We bieden in beperkte mate huisvesting voor huishoudens met een middeninkomen. We staan open voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen. 

2. Vergroten beschikbaarheid sociale voorraad

Gezien de sterke (toenemende) vraag naar sociale huurwoningen zetten we een belangrijk deel van onze forse investeringscapaciteit in voor nieuwbouw. Vanwege de beperkte bouwmogelijkheden in Rijswijk realiseren we ook net buiten de gemeentegrenzen in Den Haag, waar eveneens een grote behoefte is aan betaalbare woningen. In de periode 2019 t/m 2023 verwachten we de start bouw van ruim 800 woningen. Daarnaast hebben we financiële ruimte voor meer woningen, die we willen invullen mits er locaties zijn of we woningen kunnen overnemen. Onze nieuwbouw richt zich op sociale huurwoningen: waar mogelijk eengezinswoningen en daarnaast appartementen. 

3. Verduurzamen en verbeteren van de bestaande woningen

Wij hebben een forse achterstand ten aanzien van duurzaamheid van onze oudere woningvoorraad. De komende 5 jaar brengen we daarom 1.600 woningen naar ten minste Label B. Voor eengezinswoningen onderzoeken we de mogelijkheden voor nul-op-de-meter (ready). Verduurzamen, verbeteren en onderhouden (zoals toegankelijkheid, uitstraling, asbestsanering en waar nodig de keuken, badkamer en toilet) gaan hand in hand. We doen dat in complexen met toekomstwaarde. Waar we in die toekomstwaarde onvoldoende vertrouwen hebben, onderzoeken we sloop en vervangende nieuwbouw, op basis van een gebiedsvisie en streven daarbij naar meer differentiatie van ons nu eenzijdig bezit. 

4. Werken aan leefbare buurten

Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in onze buurten en zoeken samenwerking met partners in Rijswijk om die leefbaarheid te behouden dan wel te versterken. Onze eigen focus ligt op schoon, heel en veilig in onze buurten. Onze toezichthouders handhaven actief op schone portieken en galerijen en onderhoud van groen in voortuinen en binnentuinen.

5. Dienstverlening

In 2019 hebben we veel aandacht voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. We werken aan een deltaplan klantgerichtheid en versterken onze digitale dientverlening door begin 2019 een nieuwe website mét klantportaal te lanceren. Op de nieuwe website kunnen onze huurders veel zaken zelf regelen.


Heeft u een vraag en/of opmerking?
Rijswijk Wonen

Bezoekadres Admiraal Helfrichsingel 51
2287 TA Rijswijk
 
Postadres Postbus 195
2280 AD Rijswijk
 
Telefoon algemeen (070) 33 64 200
Telefoon onderhoud (070) 33 64 200
 
Fax (070) 33 64 201
E-mail info@rijswijkwonen.nl
Openingstijden

Zie onderstaand

 
Postbank --
IBAN NL16INGB0000004776
BIC INGBNL2A
KvK 27101650

Online reparatieverzoek: geef uw reparatieverzoek makkelijk online aan ons door!

Spoedreparaties buiten kantoortijden kunt u ook melden via telefoonnummer (070) 33 64 200.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Openingstijden

Telefonisch
Maandag t/m donderdag
Vrijdag


08.15-16.15 uur
08.00-12.00 uur

Ons kantoor (alleen op afspraak)
Maandag t/m donderdag


08.15-12.30 uur

Ons kantoor (binnenlopen zonder afspraak)
Maandag t/m donderdag
Vrijdag


12.30-16.15 uur 
08.00-12.00 uur

   


Vragen en/of opmerkingen?
Heeft u een vraag, wilt u meer weten of heeft u een opmerking? Neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum via telefoonnummer (070) 33 64 200 of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Wilt u liever langskomen op ons kantoor? U kunt ons bellen voor een afspraak of  langskomen tijdens de vrije openingsuren. Wij helpen u graag verder!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene voorwaarden
Per 1 juli 2015 heeft Rijswijk Wonen nieuwe Algemene inkoopvoorwaarden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sponsoring

Rijswijk Wonen doet niet (meer) aan sponsoring. De nieuwe Woningwet – die per 1 juli 2015 gefaseerd wordt ingevoerd – stelt specifieke eisen aan de besteding van ons maatschappelijk budget. Sponsoring is niet meer toegestaan.

Neem contact met ons op