Bezoekadres

Admiraal Helfrichsingel 51
2287 TA Rijswijk

Postadres

Postbus 195
2280 AD Rijswijk

Email: info@rijswijkwonen.nl
Telefoon: (070) 33 64 200
Fax: (070) 33 64 201

Routebeschrijving

Bepaal uw route »
img_rijswijkwonen

Over Rijswijk Wonen

Rijswijk Wonen is een woningcorporatie met ruim 6.000 woningen in de gemeente Rijswijk (ZH). Onze belangrijkste taak is het huisvesten van mensen die niet zelf in woonruimte kunnen voorzien. Daaraan ontlenen wij ons bestaansrecht en onze identiteit.

Focus op betaalbaarheid en beschikbaarheid
Wij zetten actief in op het bieden van voldoende én betaalbare sociale huurwoningen in Rijswijk, als onderdeel van de regio Haaglanden. Om dat te kunnen bereiken, gaan wij efficiënt om met onze financiële middelen. Wij vinden het onze verplichting om een zo groot mogelijk deel van ons maatschappelijk vermogen te besteden aan de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Zo kiezen wij er bijvoorbeeld voor om - daar waar nodig - de huren veel minder te laten stijgen dan wettelijk is toegestaan.

Verantwoordelijkheid nemen
In alles wat we doen, gaan we zo veel als mogelijk uit van eigen verantwoordelijkheid, kracht en initiatief. Dit betekent dat we huurders aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid en we geen taken van hen of anderen overnemen. Wij stimuleren huurders om zelf knelpunten op te lossen of zaken te organiseren en zoeken actief de samenwerking met onze stakeholders op.

Sturen op rendement
We zoeken continu naar de optimale balans tussen maatschappelijk en financieel rendement. We blijven investeren in onderhoud, nieuwbouw en energiebesparingen. Dat doen we gericht, daar waar het het hardste nodig is. Geen automatisme, maar weloverwogen keuzes. Daarmee geven wij zo goed mogelijk invulling aan de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Wij werken vanuit een zakelijke, efficiënte en effectieve organisatie zodat we ook in de toekomst ons werk goed kunnen blijven doen. 

Ondernemingsplan 2015-2019
Onder Publicaties (rechtermenu) vindt u zowel de populaire als de uitgebreide versie van het ondernemingsplan Rijswijk Wonen (2015-2019).


Heeft u een vraag en/of opmerking?
Rijswijk Wonen

Bezoekadres Admiraal Helfrichsingel 51
2287 TA Rijswijk
 
Postadres Postbus 195
2280 AD Rijswijk
 
Telefoon algemeen (070) 33 64 200
Telefoon onderhoud (070) 33 64 200
 
Fax (070) 33 64 201
E-mail info@rijswijkwonen.nl
Openingstijden

Zie onderstaand

 
Postbank 4776
IBAN NL16INGB0000004776
BIC INGBNL2A
KvK 27101650

Online reparatieverzoek : geef uw reparatieverzoek makkelijk online aan ons door!

Openingstijden


Telefonisch
Maandag t/m donderdag
Vrijdag


08.15-16.15 uur
08.00-12.00 uur

Ons kantoor (alleen op afspraak)
Maandag t/m donderdag


08.15-12.30 uur

Ons kantoor (binnenlopen zonder afspraak)
Maandag t/m donderdag
Vrijdag


12.30-16.15 uur 
08.00-12.00 uur

   

Spoedreparaties
Spoedreparaties buiten kantoortijden kunt u ook melden via telefoonnummer (070) 33 64 200.

Vragen en/of opmerkingen?
Heeft u een vraag, wilt u meer weten of heeft u een opmerking? Neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum via telefoonnummer (070) 33 64 200 of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Wilt u liever langskomen op ons kantoor? U kunt ons bellen voor een afspraak of  langskomen tijdens de vrije openingsuren. Wij helpen u graag verder!

Algemene voorwaarden
Per 1 juli 2015 heeft Rijswijk Wonen nieuwe Algemene inkoopvoorwaarden.

Sponsoring
Rijswijk Wonen doet niet (meer) aan sponsoring. De nieuwe Woningwet – die per 1 juli 2015 gefaseerd wordt ingevoerd – stelt specifieke eisen aan de besteding van ons maatschappelijk budget. Sponsoring is niet meer toegestaan.

Neem contact met ons op