Unieke samenwerking huurdersorganisaties19 oktober 2018

Op 18 oktober is door 14 huurdersorganisaties de intentieovereenkomst tot samenwerking in de regio Haaglanden ondertekend. De Bewonersvereniging Rijswijk (BVR) is een van de partijen. Hierna vormen zij officieel de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH). De SHH vertegenwoordigt meer dan 75% van de huurders van de corporaties in Haaglanden en tevens de woningzoekenden. Deze regionale samenwerking tussen huurdersorganisaties is uniek in Nederland.

Wat doen de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden?
De SHH is een samenwerkingsverband tussen 14 huurdersorganisaties in de regio Haaglanden. De SHH richt zich op regionale onderwerpen, zoals regionale prestatieafspraken en de huisvestingsverordening. De huurdersorganisaties vinden het van belang om zich te verenigen om samenwerking met andere partijen zoals de Sociale Verhuurders Haaglanden (de vereniging van woningcorporaties) en de Bestuurlijke Tafel Wonen (de samenwerking van de negen gemeenten) mogelijk te maken. Op deze manier zijn zij in staat als één partij en als een volwaardige belangenbehartiger van de huurders en de woningzoekenden in de regio Haaglanden op te treden.

Er is een uitgebreide lijst aan onderwerpen waarmee de SHH zich gaat bezig houden. Momenteel zit de SHH aan tafel bij de discussies over de regionale prestatieafspraken en de huisvestingsverordening die per 1 juli 2019 in de negen gemeenten opnieuw wordt vastgesteld.

Testers gezocht!
17 januari 2019
We werken aan een nieuwe website. Op deze nieuwe website kunnen onze huurders straks veel zaken zelf regelen. Voor we de site lanceren, willen we deze graag laten beoordelen door een testpanel. We zoeken hiervoor 5 tot 10 enthousiaste én kritische huurders!
Lees meer

Leerwerkcentrum in De Sfinx
11 januari 2019
In een van de bedrijfsruimten op de begane grond van ons complex De Sfinx aan het Papyruspad zit sinds 1 oktober het Stanislascollege Praktijkonderwijs gehuisvest met een leerwerkcentrum. Het leerwerkcentrum wordt op 25 januari 2019 officieel geopend!
Lees meer

cv ketel
7 januari 2019
Heeft u een cv ketel in de woning? Dan wordt het onderhoud per 1 januari 2019 verzorgd door de firma Paans. Het onderhoud wordt 1x per 2 jaar door hen uitgevoerd. Zij nemen zelf contact met u op voor het maken van een afspraak voor het onderhoud.
Lees meer