Scores Aedes Benchmark 201822 november 2018

De Aedes Benchmark 2018 is bekend. We zijn blij dat we op beschikbaarheid & betaalbaarheid een A scoren! Dit sluit mooi aan bij ons ondernemingsplan, waarin betaalbaarheid en beschikbaarheid belangrijke doelen zijn.

Over de Aedes Benchmark

De Aedes Benchmark maakt prestaties van corporaties inzichtelijk. Zo weten corporaties waar ze staan ten opzichte van andere, vergelijkbare corporaties. Op basis van de benchmarkcijfers kunnen corporaties vervolgens de eigen prestaties gericht verbeteren.

Prestatievelden

De Aedes Benchmark bestaat uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Deze geven op hoofdlijnen een totaalbeeld over het presteren van individuele corporaties en van de gehele sector. Per prestatieveld worden letters (ABC’s) toegekend: een A staat voor een bovengemiddelde score, een B staat voor een gemiddelde score en een C-score voor een score onder het gemiddelde.

Onze prestaties

  • Huurdersoordeel: C
  • Bedrijfslasten: C
  • Duurzaamheid: C
  • Onderhoud & verbetering: B
  • Beschikbaarheid & betaalbaarheid: A

Toelichting op de score

De hoge score op beschikbaarheid & betaalbaarheid komt door onze grote voorraad woningen met relatief lage huren die we bovendien vooral verhuren aan de mensen met de laagste inkomens. Dit resultaat uit de Aedes Benchmark sluit daarmee mooi aan bij ons geactualiseerde ondernemingsplan waarin betaalbaarheid en beschikbaarheid belangrijke doelen zijn.

Op de andere onderdelen van de Aedes Benchmark scoren we lager. Dat is overigens geen verrassing: dit was voorgaande jaren helaas ook het geval. De Aedes Benchmark is gebaseerd op de prestaties van 2017. Wij werken inmiddels hard aan het verbeteren van onze dienstverlening en dat zien we in de resultaten van recent onderzoek door KWH gelukkig ook terug. 

Op gebied van bedrijfslasten en duurzaamheid blijven we, gezien de grote opgave die we hebben op gebied van verduurzaming, voorlopig de komende jaren nog in de laagste score uitkomen. Wel blijven onze bedrijfslasten op hetzelfde niveau. 

Vacature: Opzichter
18 februari 2019
Wij zoeken een technisch onderlegde en sociaal ingestelde Opzichter!
Lees meer

Hulp bij extra CO2-reductie
15 februari 2019
Woningcorporaties en Urgenda bieden kabinet hulp aan bij extra CO2-reductie: 100.000 huurwoningen energieneutraal en lagere woonlasten voor huurders.
Lees meer

Fontein krijgt opknapbeurt
14 februari 2019
De bekende fontein op de hoek van de Rembrandtkade en Lindelaan gaat opgeknapt worden!
Lees meer