Onze ambities voor 2019-202326 november 2018

De volkshuisvestelijke opgave van Rijswijk Wonen is groot. We kijken daarom goed wat er nu en in de toekomst nodig is en passen ons ondernemingsplan en onze organisatie hier op aan. Ambitieus én realistisch!

Voor aankomende jaren hebben we de volgende strategische doelstellingen geformuleerd: 

1. Sterk accent op betaalbaarheid


Vanwege de grote vraag van huishoudens met inkomens onder de huurtoeslaggrenzen en de groei van deze doelgroep in de toekomst leggen wij een sterk accent op betaalbare huurwoningen (onder de aftoppingsgrenzen). Wij bieden daarom 85% van alle voor verhuur beschikbaar komende woningen aan tegen een betaalbare huurprijs en verhuren deze aan inkomens onder de huurtoeslaggrenzen. We bieden in beperkte mate huisvesting voor huishoudens met een middeninkomen. We staan open voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen. 

2. Vergroten beschikbaarheid sociale voorraad

Gezien de sterke (toenemende) vraag naar sociale huurwoningen zetten we een belangrijk deel van onze forse investeringscapaciteit in voor nieuwbouw. Vanwege de beperkte bouwmogelijkheden in Rijswijk realiseren we ook net buiten de gemeentegrenzen in Den Haag, waar eveneens een grote behoefte is aan betaalbare woningen. In de periode 2019 t/m 2023 verwachten we de start bouw van ruim 800 woningen. Daarnaast hebben we financiële ruimte voor meer woningen, die we willen invullen mits er locaties zijn of we woningen kunnen overnemen. Onze nieuwbouw richt zich op sociale huurwoningen: waar mogelijk eengezinswoningen en daarnaast appartementen. 

3. Verduurzamen en verbeteren van de bestaande woningen

Wij hebben een forse achterstand ten aanzien van duurzaamheid van onze oudere woningvoorraad. De komende 5 jaar brengen we daarom 1.600 woningen naar ten minste Label B. Voor eengezinswoningen onderzoeken we de mogelijkheden voor nul-op-de-meter (ready). Verduurzamen, verbeteren en onderhouden (zoals toegankelijkheid, uitstraling, asbestsanering en waar nodig de keuken, badkamer en toilet) gaan hand in hand. We doen dat in complexen met toekomstwaarde. Waar we in die toekomstwaarde onvoldoende vertrouwen hebben, onderzoeken we sloop en vervangende nieuwbouw, op basis van een gebiedsvisie en streven daarbij naar meer differentiatie van ons nu eenzijdig bezit. 

4. Werken aan leefbare buurten

Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in onze buurten en zoeken samenwerking met partners in Rijswijk om die leefbaarheid te behouden dan wel te versterken. Onze eigen focus ligt op schoon, heel en veilig in onze buurten. Onze toezichthouders handhaven actief op schone portieken en galerijen en onderhoud van groen in voortuinen en binnentuinen.

5. Dienstverlening

In 2019 hebben we veel aandacht voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. We werken aan een deltaplan klantgerichtheid en versterken onze digitale dientverlening door begin 2019 een nieuwe website mét klantportaal te lanceren. Op de nieuwe website kunnen onze huurders veel zaken zelf regelen.

Vacature: Opzichter
18 februari 2019
Wij zoeken een technisch onderlegde en sociaal ingestelde Opzichter!
Lees meer

Hulp bij extra CO2-reductie
15 februari 2019
Woningcorporaties en Urgenda bieden kabinet hulp aan bij extra CO2-reductie: 100.000 huurwoningen energieneutraal en lagere woonlasten voor huurders.
Lees meer

Fontein krijgt opknapbeurt
14 februari 2019
De bekende fontein op de hoek van de Rembrandtkade en Lindelaan gaat opgeknapt worden!
Lees meer