Nieuwe gezichten bij Rijswijk Wonen22 oktober 2018

Sinds 1 oktober 2018 hebben we een vernieuwd Managementteam en een vernieuwde Raad van Commissarissen. Wij stellen ze graag aan u voor!

De volkshuisvestelijke opgave van Rijswijk Wonen is groot. Die verantwoordelijkheid nemen wij uiterst serieus. Wij voelen ons nauw verbonden met Rijswijk, onze huurders en woningzoekenden. Betaalbaarheid hebben we hoog in ons vaandel staan. Daarnaast  hebben we veel projecten in voorbereiding; we starten in 2019 met diverse nieuwbouw- en duurzaamheidsprojecten, en…

… we moeten het wel waarmaken
Rijswijk Wonen heeft afgelopen jaren een aantal bestuurlijke wisselingen gehad en er is meerdere malen ingrijpend gereorganiseerd. Dit heeft helaas voor instabiliteit en onrust binnen de organisatie gezorgd. Met als gevolg dat het voor de organisatie lastig blijkt om de volkshuisvestelijke prestaties te leveren die we zo graag willen leveren.

Breed gedragen verbeterplan
We hebben daarom onderzocht wat er nodig is om de organisatie op de juiste weg te krijgen. De aanbevelingen van een extern onderzoek zijn vertaald naar een verbeterplan, dat breed gedragen wordt. We hebben er vertrouwen in dat Rijswijk Wonen met deze vernieuwingen én met nieuwe gezichten in het managementteam en de Raad van Commissarissen haar ambities gaat realiseren.

Vernieuwd managementteam
De organisatiestructuur is versimpeld en we maken een scheiding tussen Wonen (het beheer van ons bezit) en Projecten (verduurzaming, nieuwbouw, verbetering). Dit heeft geresulteerd in een vernieuwd managementteam:

  • Directeur-Bestuurder a.i. – Kees Karsten
  • Manager Wonen – Lieneke Verberne
  • Manager Projecten a.i. – Gérard Thaens
  • Manager Bedrijfsvoering – Gijs Diemel 

We zijn inmiddels gestart met de werving van een nieuwe, vaste manager Projectontwikkeling. De werving van een nieuwe, vaste directeur-bestuurder start begin 2019.

Vernieuwde Raad van Commissarissen
Twee leden van de Raad van Commissarissen hebben ruimte gemaakt voor twee nieuwe leden die met een frisse blik naar Rijswijk Wonen kijken. Daarmee bestaat de Raad van Commissarissen in de komende maanden uit:

  • De heer H.L.M. van Lente, voorzitter
  • De heer S.J. Koning, vicevoorzitter
  • Mevrouw C. Niestijl, lid
  • De heer W.M Schonewille (tijdelijk)
  • De heer G. Erents (tijdelijk)

We zijn nu bezig met de selectie van twee nieuwe, definitieve leden voor de Raad van Commissarissen.

Testers gezocht!
17 januari 2019
We werken aan een nieuwe website. Op deze nieuwe website kunnen onze huurders straks veel zaken zelf regelen. Voor we de site lanceren, willen we deze graag laten beoordelen door een testpanel. We zoeken hiervoor 5 tot 10 enthousiaste én kritische huurders!
Lees meer

Leerwerkcentrum in De Sfinx
11 januari 2019
In een van de bedrijfsruimten op de begane grond van ons complex De Sfinx aan het Papyruspad zit sinds 1 oktober het Stanislascollege Praktijkonderwijs gehuisvest met een leerwerkcentrum. Het leerwerkcentrum wordt op 25 januari 2019 officieel geopend!
Lees meer

cv ketel
7 januari 2019
Heeft u een cv ketel in de woning? Dan wordt het onderhoud per 1 januari 2019 verzorgd door de firma Paans. Het onderhoud wordt 1x per 2 jaar door hen uitgevoerd. Zij nemen zelf contact met u op voor het maken van een afspraak voor het onderhoud.
Lees meer