Lokale prestatieafspraken ondertekend17 december 2018

De gemeente Rijswijk, woningcorporaties Rijswijk Wonen en Vidomes, de Huurdersraad Vidomes en de Bewonersvereniging Rijswijk hebben opnieuw afspraken gemaakt voor de komende jaren: de Lokale Prestatieafspraken tot en met 2022. Alle partijen maken zich sterk voor uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen en de verduurzaming van de bestaande woningen. Verder wordt goed samengewerkt rondom het sociaal domein en aan de leefbaarheid van de buurten en wijken.

Op 12 december plaatsten de betrokken organisaties hun handtekening onder de nieuwe lokale prestatieafspraken. De lokale prestatieafspraken worden ieder jaar gemaakt en herijkt. De afgelopen jaren is er al veel bereikt in de samenwerking tussen de woningcorporaties en de gemeente. Ook voor aankomende jaren zijn de ambities hoog.

Meer sociale huurwoningen

Partijen willen meer nieuwbouw van sociale huurwoningen in Rijswijk realiseren. In de prestatieafspraken zijn voor de periode t/m 2022 ruim 700 nieuwe sociale huurwoningen opgenomen. De gemeente zet in op het behoud van 30% sociale voorraad in Rijswijk. Daarvoor is ook na 2022 de toevoeging van sociale huurwoningen noodzakelijk. Het is belangrijk dat er meer woningen komen voor huishoudens met een smalle beurs en kwetsbare mensen, want de wachttijden lopen op.

Energietransitie

De gemeente heeft in samenwerking met de corporaties een energievisie opgesteld waarin staat hoe zij de verduurzaming van de stad wil aanpakken. Deze visie is voor de corporaties nodig om richting te geven aan de toekomstige verduurzaming van de Rijswijkse woningvoorraad.

Sociaal domen

Er zijn afspraken gemaakt over de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Partijen onderzoeken in 2019 hoe zij vanaf 2020 het succesvolle Flatcoach project structureel kunnen borgen. Partijen blijven ook samenwerken aan verbetering van de brandveiligheid en toegankelijkheid van seniorencomplexen. Beide afspraken dragen bij aan het langer zelfstandig wonen van senioren.

Leefbaarheid

Prettig kunnen wonen is heel belangrijk. Daarom gaan de partijen het beheer en toezicht in wijken op elkaar afstemmen. Het komend jaar zet de gemeente in samenwerking met de corporaties zich extra in op veiligheid en de aanpak van ernstige woonoverlast.

Bekijk bij downloads (onderaan deze pagina) een overzicht van alle gemaakte afspraken.

Testers gezocht!
17 januari 2019
We werken aan een nieuwe website. Op deze nieuwe website kunnen onze huurders straks veel zaken zelf regelen. Voor we de site lanceren, willen we deze graag laten beoordelen door een testpanel. We zoeken hiervoor 5 tot 10 enthousiaste én kritische huurders!
Lees meer

Leerwerkcentrum in De Sfinx
11 januari 2019
In een van de bedrijfsruimten op de begane grond van ons complex De Sfinx aan het Papyruspad zit sinds 1 oktober het Stanislascollege Praktijkonderwijs gehuisvest met een leerwerkcentrum. Het leerwerkcentrum wordt op 25 januari 2019 officieel geopend!
Lees meer

cv ketel
7 januari 2019
Heeft u een cv ketel in de woning? Dan wordt het onderhoud per 1 januari 2019 verzorgd door de firma Paans. Het onderhoud wordt 1x per 2 jaar door hen uitgevoerd. Zij nemen zelf contact met u op voor het maken van een afspraak voor het onderhoud.
Lees meer