Huurbeleid en huurverhoging per 1 juli 2018

23 april 2018

Ieder jaar stijgen de prijzen. Daarom verhogen we ieder jaar op 1 juli de huur van uw woning. De overheid bepaalt ieder jaar hoeveel de huur maximaal mag stijgen. De meeste huurders van Rijswijk Wonen krijgen een huurverhoging die ruim onder de wettelijke grenzen ligt.

Alle huurders ontvangen vóór 1 mei een brief van Rijswijk Wonen over de nieuwe huur. De huurverhoging voor 2018 is 1,4%, wat gelijk is aan inflatie van het afgelopen jaar.

De maximale verhoging die door het Rijk is toegestaan is 3,9% (2,5 + 1,4% inflatie). Rijswijk Wonen blijft daar dus ruim onder. Ook voor parkeerplaatsen, bergingen, garages en woningen met een geliberaliseerd contract (de zogenaamde vrije sector woningen), hanteert Rijswijk Wonen een huurverhoging van 1,4%.

In enkele gevallen geldt een ander huurverhogingspercentage, zoals bij huurders in een woning met gebreken of waar de huurprijs al tegen de maximale huur aan zit. Daarnaast krijgt een aantal huurders met een inkomen hoger dan € 41.056 per jaar een huurverhoging van 5,4%, dit is de zogenaamde ‘inkomens afhankelijke huurverhoging’.

Op de website van de overheid kunt u uitgebreide informatie vinden over de jaarlijkse huurverhoging: www.rijksoverheid.nl > Onderwerpen > Huurverhoging

Als u een automatische betaling heeft geregeld via Rijswijk Wonen, dan hoeft u verder niets te doen. Wij schrijven met ingang van 1 juli 2018 het juiste huurbedrag af. Betaalt u de huur van de woning via een ‘periodieke opdracht’ bij uw bank? Dan moet u het te betalen maandelijkse bedrag aanpassen, zodat u ook per 1 juli 2018 weer het juiste bedrag betaalt.

Ontvangt u nu huurtoeslag? Dan hoeft u de nieuwe huurprijs niet aan de Belastingdienst/Toeslagen door te geven. Van de Belastingdienst/Toeslagen ontvangt u te zijner tijd een definitieve vaststelling huurtoeslag waarin de nieuwe huurprijs is verwerkt.

Bent u het niet eens met de huurverhoging? In de brief over de huurverhoging vindt u informatie over het indienen van een eventueel bezwaarschrift.

Waarschuwing: oplichting met SMS-jes uit naam van Rijswijk Wonen
19 juli 2018
Wij hebben een melding gekregen dat mensen sms-berichten ontvangen met een afspraakbevestiging van Rijswijk Wonen. Dit zijn valse berichten die niet van ons afkomstig zijn.
Lees meer

'Spijt dat we niet jaren eerder hebben gekozen voor een HR ketel'
23 maart 2018
Rijswijk Wonen vervangt in 678 woningen de geisers en moederhaarden door een HR combiketel. Wat zijn de ervaringen van bewoners bij wie de werkzaamheden achter de rug zijn?
Lees meer

Veilig en bewust omgaan met informatie
23 maart 2018
Als woningcorporatie hebben we veel gevoelige informatie in ons bezit. We beseffen dat het zeer belangrijk is dat we deze informatie sterk beveiligen.
Lees meer