Huurbeleid en huurverhoging per 1 juli 2018

23 april 2018

Ieder jaar stijgen de prijzen. Daarom verhogen we ieder jaar op 1 juli de huur van uw woning. De overheid bepaalt ieder jaar hoeveel de huur maximaal mag stijgen. De meeste huurders van Rijswijk Wonen krijgen een huurverhoging die ruim onder de wettelijke grenzen ligt.

Alle huurders ontvangen vóór 1 mei een brief van Rijswijk Wonen over de nieuwe huur. De huurverhoging voor 2018 is 1,4%, wat gelijk is aan inflatie van het afgelopen jaar.

De maximale verhoging die door het Rijk is toegestaan is 3,9% (2,5 + 1,4% inflatie). Rijswijk Wonen blijft daar dus ruim onder. Ook voor parkeerplaatsen, bergingen, garages en woningen met een geliberaliseerd contract (de zogenaamde vrije sector woningen), hanteert Rijswijk Wonen een huurverhoging van 1,4%.

In enkele gevallen geldt een ander huurverhogingspercentage, zoals bij huurders in een woning met gebreken of waar de huurprijs al tegen de maximale huur aan zit. Daarnaast krijgt een aantal huurders met een inkomen hoger dan € 41.056 per jaar een huurverhoging van 5,4%, dit is de zogenaamde ‘inkomens afhankelijke huurverhoging’.

Op de website van de overheid kunt u uitgebreide informatie vinden over de jaarlijkse huurverhoging: www.rijksoverheid.nl > Onderwerpen > Huurverhoging

Als u een automatische betaling heeft geregeld via Rijswijk Wonen, dan hoeft u verder niets te doen. Wij schrijven met ingang van 1 juli 2018 het juiste huurbedrag af. Betaalt u de huur van de woning via een ‘periodieke opdracht’ bij uw bank? Dan moet u het te betalen maandelijkse bedrag aanpassen, zodat u ook per 1 juli 2018 weer het juiste bedrag betaalt.

Ontvangt u nu huurtoeslag? Dan hoeft u de nieuwe huurprijs niet aan de Belastingdienst/Toeslagen door te geven. Van de Belastingdienst/Toeslagen ontvangt u te zijner tijd een definitieve vaststelling huurtoeslag waarin de nieuwe huurprijs is verwerkt.

Bent u het niet eens met de huurverhoging? In de brief over de huurverhoging vindt u informatie over het indienen van een eventueel bezwaarschrift.

Unieke samenwerking huurdersorganisaties
15 oktober 2018
Op 18 oktober wordt door 12 huurdersorganisaties de intentieovereenkomst tot samenwerking in de regio Haaglanden ondertekend. De Bewonersvereniging Rijswijk (BVR) is een van de partijen.
Lees meer

flyer Huurwoningen voor 55+ in Rijswijk

Woningaanbod voor senioren
14 oktober 2018
De Senioren Woonbeurs op zaterdag 13 oktober was een succes. Bent u ook nieuwsgierig welke woningen in Rijswijk geschikt zijn voor ouderen?
Lees meer

Flatcoach
1 oktober 2018
Sinds 2016 hebben we in onze Titus Brandsmaflat een Flatcoach. De Flatcoach combineert werkzaamheden op het gebied van welzijn, zorg en wonen.
Lees meer