Bericht van de Bewonersvereniging Rijswijk: fontein Rembrandtkade6 september 2018

In de nieuwsbrief van maart deden wij een oproep voor vrijwilligers voor incidenteel onderhoud aan de fontein. Een aantal huurders heeft zich inmiddels gemeld, iets waar we ontzettend blij mee zijn!

De muur achter de fontein verkeerde in slechte staat en daarom zijn eerder de leisteenplaten gedemonteerd en tijdelijk opgeslagen. De fontein vraagt om een flinke reparatie- en onderhoudsinvestering. Eerder hebben wij u laten weten dat we in gesprek zijn met het ROC Mondriaan Bouw & Infra. We onderzoeken samen of de leerlingen van de opleiding de fontein en de muur op kunnen knappen.

De huidige stand van zaken
De gesprekken met het ROC Mondriaan zijn nog gaande. De Bewonersvereniging Rijswijk heeft aangeboden om Rijswijk Wonen hierbij te ondersteunen en heeft de regie in het onderzoek. Het is de intentie van alle partijen om de fontein in de oude staat te herstellen.

De Bewonersvereniging Rijswijk verwacht na de zomer een plan te hebben voor de reparatie en het onderhoud van de fontein.

Vrijwilligers
Een aantal mensen heeft zich al gemeld als vrijwilliger voor incidentele werkzaamheden, maar wij blijven op zoek! Het gaat hierbij om zaken als het dichtzetten van de kraan bij vrieskou, het schoonmaken van de pomp en het onkruidvrij houden van het water. Heeft u hiervoor interesse dan kunt u per e-mail contact opnemen met Emmy Meurs, voorzitter van de Bewonersvereniging Rijswijk, via emmymeurs@hotmail.com. U kunt hier ook terecht voor vragen of suggesties over de fontein.

Uitnodiging Raadsledencafé

Raadsledencafé groot succes
14 december 2018
Op 12 december organiseerden we samen met Vidomes het 'Raadsledencafé'. Tijdens deze interactieve bijeenkomst namen we de leden van de gemeenteraad mee in de wereld van de volkshuisvesting in Rijswijk.
Lees meer

Persbericht: Feestelijke start bouw 122 woningen in duurzaamste wijk van Nederland
13 december 2018
Op woensdag 12 december 2018 is samen met de kopers, gemeente Rijswijk, Dura Vermeer Bouw Zuid West, Bouwinvest en Rijswijk Wonen geproost op de start van de bouw van de Tuinen van Sion, fase 13.
Lees meer

Onze ambities voor 2019-2023
26 november 2018
De volkshuisvestelijke opgave van Rijswijk Wonen is groot. We kijken daarom goed wat er nu en in de toekomst nodig is en passen ons ondernemingsplan en onze organisatie hier op aan. Ambitieus én realistisch!
Lees meer